új földforgalmi törvény címkével jelölt bejegyzések

Vásárolhat-e holland állampolgár szántót?

Share Button

Egy holland barátom meg akarja venni a vele szomszédos telket, ami szántó minősítésű, kevesebb, mint 5000 m2. Helyben lakók, magyar lakcimkártyával rendelkeznek, de nincs  magyar állampolgárságuk. Megvehetik-e a telket vagy sem?

Hollandia az EU tagja. Állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonosan 10 000 nm-ig vásárolhatnak földet, szántót.

Az Ön barátja megvásárolhatja az 5000 nm szántót. Az adásvételi szerződést biztonsági okmányon kell elkészíteni és a helyi polgármesteri hivatalnál ki kell függeszteni 60 napra.

Ez idő alatt van lehetősége a Földtörvény szerinti elővásárlási jog jogosultaknak, hogy a szerződésben írt feltételekkel megvegyék.

Ha nem élnek ezen jogukkal további 90 nap míg a szerződést az illetékes megyei földhivatal jóváhagyja.

A jóváhagyást követően veheti a barátjuk birtokba a szántót. A jóváhagyást követő 30 napon belül a barátjuk tulajdoni joga is bejegyzésre kerül az ingatlan nyilvántartásba.

Igaz-e, hogy a földhivatal törli a haszonélvezeti bejegyzéseket?

Share Button

Magyarul szülőktől származó német állampolgár vagyok, magyar állampolgárságom nincs.

Egy földterületnek (legelőnek) én vagyok  már több éve a tulajdoni lapra is bejegyzett haszonélvezője.

A tulajdonos a szomszédom, aki nem rokonom. A területen a lovaim legelnek. Mennyiben érintenek engem az új földtörvény rendelkezései?

2014.05.01-től a haszonélvezet jogot megszűntnek kell tekinteni mindazok esetében, ahol a tulajdonos és a haszonélvező nem közeli hozzátartozó – annak ellenére, hogy a tulajdoni lapról még  törölve nincs.  Jogi személy haszonélvező esetében 2014.december 31-ig ,míg magánszemély haszonélvező esetében 2015.07.31-ig kerül sor a haszonélvezet törlésére – hivatalból.

Fontos tudni hogy termőföl esetében a  közeli hozzátartozók között alapított   haszonélvezet időtartama maximum  20 év lehet. Ugyanez igaz az ilyen ingatlanra bejegyzett használati jogokra is. 

A megszűnő jogot a földhivatalok hivatalból törlik, és erről a törlést követően értesítik az érdekelteket.

Zártkerti lakóház eladása

Share Button

Zártkerti ingatlan adásvétele. Külterület, utca házszámmal. Lakóház, udvar, kivett, kb. 400 m2, és 1100 m2 kert.

Ha megkérem a tulajdonost, hogy a kertet vonassa ki művelésből, “kivett terület” formájúra, (ennek költségeit fizetem, 2-3 Ak. az egész, gondolom pár ezer Ft csak) akkor kikerülhetem ezzel az új földtörvényt, és minden kifüggesztési procedúrát, jól gondolom?

A zártkerti ingatlanon épült lakóház önálló helyrajzi számra tétele és ezt követő eladása nem jóváhagyás köteles és az adásvételi szerződést kifüggeszteni sem kell.

Ha a vevő az udvart is meg kívánja vásárolni, arra az adásvételre már vonatkoznak a földforgalmi törvény szabályai, a kifüggesztés, jóváhagyás stb.

Ki kell-e függeszteni önkormányzat által történő kisajátítás esetén?

Share Button

A 90-es évek elején elhunyt Édesanyám után  kárpótláson járó szántóföldet visszaigényeltem .

Ezt a területet eddig a Termelő szövetkezet művelte integrációs szerződés keretén belül. Ez év végével a szerződés lejár és nem kívánom újrakötni.

Mint nyugdíjas úgy gondolom most már ráérek vele foglalkozni.Mivel 2014-ben árpa volt bele vetve és már learatták, így már a földmérő ki is mérte.

A gond ekkor kezdődött, az ingatlan 4 méter széles és 1 km hosszú. Így mezőgazdasági gépekkel műveltetni nem tudom. 

A fiam venne mellettem lévő területekből,  mely öt tulajdonosé. A másik felől is öt tulajdonosé.

Kérdésem az lenne mind az 5 tulajdonosnak bele kell egyezni az adásvételbe, vagy az adott hrsz. megbontható úgy, hogy jobbról is veszünk 2 métert és balról is veszünk 2 métert?

Mind  a kétfelől a tulajdonosok közül kettő nem akarja eladni.

Egy HA alatt vehet e a fiam földet?

10.000.-m2-ig nem földműves magyar állampolgár is  vehet földet. Ez személyenként értendő de a  már meglevőt is be kell számítani.

Az Ön fia tehát az eladó résztulajdonokat megvásárolhatja, de mivel nem szűnik meg a vásárolt ingatlan/ok esetében az osztatlan közös tulajdon ezért az adásvételi szerződést ki kell függeszteni és elővásárlási joga van a tulajdonostársaknak is.

Eladható-e külterületi lakóház kifüggesztés nélkül?

Share Button

Külterületen lévő (1800 m2-en lévő), kivett lakóházként jegyzett ingatlant meg lehet -e vásárolni kifüggesztés nélkül?

Akinek haszonélvezeti joga van rajta, azt is bele kell foglalni a szerződésbe, hogy lemond ezen jogáról?

Ha a  lakóház önálló helyrajzi számra van jegyezve ( vagy arra jegyzik át )  a lakóházat kifüggesztés nélkül lehet megvásárolni – az általa elfoglalt alatta levő területtel.

A körülötte levő külterületi ingatlant csak kifüggesztéssel. Megjegyzem  nagy biztonsággal mondható hogy nem lesz elővételi joggyakorlás ebben a helyzetben. Ha nincs a lakóház önálló helyrajzi számon , akkor  – együtt – csak kifüggesztéssel adható el az ingatlan.

A vevő tehermentesen szokta vásárolni az ingatlant, ezért a haszonélvezeti jogot az adásvételi szerződésben meg kell szüntetni. Ennek két módja van:a haszonélvező ingyenesen lemond, vagy eladja a haszonélvezeti jogát.

Ez utóbbi esetben a vételár kétfelé oszlik: a haszonélvező megkapja a jogának megfelelő vételárat, a tulajdonos pedig az ezen felüli vételárat.

Hogyan adható el zártkerti lakóházam kifüggesztés nélkül?

Share Button

Külterületi kis zártkerti, 350 m2-es ingatlanomat akarom eladni, melyen egy 25 m2-es lakóingatlanként bejegyzett ház szerepel.

Márciusban bementem a földhivatalba a tulajdoni lapommal, és megnyugtattak, hogy nem vonatkozik rám.

Egy ismerősöm Budapesten most adta el ilyen kis zártkertjét, nekik ki kellett függesztetni 60 napra, és 10 hónap után kapja meg a pénzt. Az enyémre végül mi az érvényes jogszabály?

Mivel lehetne kikerülni, vagy gyorsítani, ha van mód egyáltalán? 

A lakóingatlant kivettként önálló helyrajzi számra érdemes tenni, és így kifüggesztés nélkül a lakóház és az alatta lévő terület eladható.

A lakóház körüli zártkert csak kifüggesztéssel és jóváhagyással értékesíthető 2014. 05.01 napjától.

A jegyző milyen okkal utasíthatja el a termőföld adásvételt?

Share Button

2014. május végén eladtuk a férjemmel közös tulajdonban levő Kecskemét határában ingatlanunkat. Külterületen levő, házszámos tanya, közel 2500m2 mely földművelésből kivont terület valamint szőlő. Július végén lejárt a kifüggesztés.

Mi külföldön élünk és ezért is adtuk el az ingatlanunkat. Sajnos innen nem tudunk minden második hétben hazautazni..

Kérdésem annyi lenne, hogy a jegyző milyen indokkal utasíthatja el az adás-vételt? Más érdeklődő nem volt a kifüggesztés alatt, nem vették le idő előtt…
Mi ennek a pontos menete?

Az elővásárlási joggyakorlásnál a legfontosabb kérdés, hogy gyakorolja e valaki azt. Ha nem, az eladó és vevő szinte biztonsággal várhatja, hogy a köztük létrejött szerződés hatályosul, és a földhivatalnál a tulajdonosváltozás megtörténik.  A jegyző a kifüggesztési eljárásban működik közre a jóváhagyás megtagadására  az illetékes megyei Földhivatal jogosult.

Az   illetékes megyei földhivatal  várhatóan vizsgálja az adásvételi szerződésben foglalt  ár érték arányt, valamint hogy a vevő megfelel- e a szerzési feltételeknek.

Amnnyiben pozitív az elbírálás, a jóváhagyás megtörténik.

Meghiúsíthatja-e a föld adásvételét a Földkiadó Bizottság?

Share Button

A Földkiadó Bizottság meghiúsíthatja az adásvételt ha magyar földművesről vevőről van szó és nincs helyi jelentkező?

Ha van egy értékes külterületi tanya földterülettel van rá egy magyar állampolgár nem helyben lakó vevő aki hajlandó megfizetni a vételárat és nincs helyben lakó vevő aki meg tudná fizetni az árat ebben az esetben a helyiekből álló földkiadó bizottság indoklás nélkül meghiúsíthatja a föld adásvételét?

Jelenleg még nem álltak fel a helyi földbizottságok, helyettük az illetékes agrárkamara és megyei földhivatal jár el.

Földadásvételnél a 60 napos kifüggesztést követően ha nincs elővásárlási joggal élő személy, egy további 90 napos eljárás következik, melyet az illetékes megyei földhivatal koordinál.

Ezen eljárás keretében több szempontot értékelve előfordulhat hogy az adásvételi szerződés jóváhagyása megtagadásra kerül. Ilyen szempont lehet a föld adásvételi szerződésbe foglalt ár-érték aránya, a vevő földszerzési jogosultságának terjedelme (birtok maximuma).

Az eljárás során tehát vizsgálandó az adott ingatlan ár érték aránya, és az is, hogy ha magas az érték nem azért-e, hogy elővásárlási jog jogosultat fosszon meg ezen jogától.

Az eljárás rendjét és jövőbeni kritériumait a gyakorlat fogja kialakítani. Az eljáró hatóság hallgatása nemleges, azaz elutasító választ jelent.

Ebből az következik, hogy akár indoklás nélkül is meghiúsulhat a földszerzés. Ellene a helyi önkormányzattól lehet jogorvoslatot kérni.

Köthető-e előszerződés termőföldre?

Share Button

Földeladásnál történt-e változás arra vonatkozóan, hogy már nem lehet előszerződést kötni foglalóval a vevővel? 
Amennyiben igen, mindez mikortól érvényes az új törvényes rendelkezések szerint?

2014 május 1. napjától érvényes az új földforgalmi törvény. Földeladásra e törvény szabályait kell alkalmazni.

Ha a szerződő felek még valamely körülménytől teszik függővé a végleges adásvételi szerződés megkötését akkor megtehetik, hogy előszerződést kötnek, azért hogy biztosítsák a végleges adásvétel létrejöttét.

Előszerződés foglalóval köthető ugyan földre, de mivel ki kell függeszteni a később kötendő adásvételi szerződést, ezért a foglalót óvatosan kell kezelni: pl. elővásárlási joggyakorlás illetve jóváhagyás megtagadása esetére  foglaló hatályát nem javasolt kiterjeszteni. Az előszerződés alapján a szerződés bírósági úton való létrehozása  esetére is a fentiek irányadók.

Az előszerződést nem de a végleges szerződést  1 biztonsági okiraton és legalább 3 egyéb okiraton  kell aláírni, mely példányszám a szerződő felek számával arányosan nő.

Az adásvételi szerződést 60 napra ki kell függeszteni az illetékes önkormányzatnál, ahol a Földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jogosultak egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatják a földet.

A nyilatkozattal csak ugyanolyan feltételekkel történhet a vásárlás mint amelyek a szerződésben írva vannak.

Az ilyenkor adott foglaló tehát csak a végleges adásvételi szerződés létrejöttének biztosítására szolgálhat.

Mikor léphet birtokba az új tulajdonos külterületi ingatlan vásárlása esetén?

Share Button

Egy külterületi kertre kötöttünk adásvételi szerződést, amin van egy lakható 30m2 -es ház, mint gazdasági épület van bejegyezve.

Lejárt a kifüggesztés, nincs elővásárló,várjuk az engedélyt a földhivatali bejegyzéshez.

Problémám az lenne, hogy az eladó elhanyagolja a kertet tiszta dudva, nem csinál vele semmit.

Kértünk volna kapu kulcsot, ház és közmű használat nélkül, csak kert használatra, hogy ne legyen ilyen elhanyagolt.

Sajnos nem néztük meg a padlást és azt is szerettük volna megtekinteni utólag.

Az eladó minden kérésünkre csak annyit mond:nem érek rá és nem lenne szerencsés.Jogos ez az eladó részéről?

Már arra is gondoltunk rejtett hiba van a házban,hogy nem enged be bennünket újra megtekinteni.

A vevő részéről a  zártkerti ingatlan birtokába lépés csak az adásvételi szerződést jóváhagyását követően jogszerű.

10 / 14 oldal« Első...89101112...Utolsó »