új földforgalmi törvény címkével jelölt bejegyzések

Kivonható-e művelésből külterületi ingatlan?

Share Button

2002-től van nevünkön egy 750 négyzetméteres körbekerített kert, mely földhivatali nyilvántartás szerint szántó. A debreceni önkormányzat 2003. júniusában azt a helyet ahol ez a telek található mezőgazdasági tanyás zónának nevezte el. Ez a telek a város táblán belül helyezkedik el, amelyen kút, villany, 12 négyzetméteres szerszám tároló van.

A kérdésünk, hogy az új Földforgalmi törvény szerint ki lehet-e vonatni a művelési ágból, hogy el lehessen adni, vagy építeni rá.

A megküldött tulajdoni lapból megállapítható, hogy az Önök ingatlana külterület. Külterületi ingatlan  nem vonható ki a Földforgalmi Törvény hatálya alól  csak a zártkert, ezért ingatlanuk csak a Földforgalmi Törvény előírásainak megfelelően értékesíthető.

Hogyan vásárolható meg egy szántó a legegyszerűbben?

Share Button

Egy bátonyterenyei 5000 nm.-es szántó besorolású ingatlant szeretnék megvásárolni,mely 10 éve struccfarmként működik. karámozva van, tenyészállatokat tartanak rajta,telepítve van 2500 db. akácfával.

Hogyan és mivé kellene kivonatni művelési ág alól a legegyszerűbben és legköltséghatékonyabban?

A 2015 december 1-től megnyílt művelés alóli kivonási lehetőség kizárólag zártkertekre vonatkozik.

A tulajdonosnak egy év áll rendelkezésére, hogy egy egyszerű és ingyenes kérelemmel zártkerti művelés alól kivont területként kérje a földhivataltól az ingatlanát feltüntetni.

Ha az Ön által kérdezett szántó külterület vagy tanya, akkor ez a lehetőség az ön ingatlanára nem áll fenn.

 

Vádárolható-e szülőtől termőföld kifüggesztés nélkül?

Share Button

Édesapámtól szeretném megvásárolni kb 10 ha földterületet. Ilyenkor is él az a szabály hogy 60 napra ki kell függeszteni a földhivatalban és a nagygazdáknak elővásárlási joga van megvenni.

Az ajándékozással kapcsolatban is szeretnék kérdezni oda-vissza működik akár én is elajándékozhatom egy rokonomnak a földet? 

Közeli hozzátartozók között a 10 hektár föld adásvétele, ajándékozása közvetlenül- kifüggesztés, elővásárlás és engedélyezés nélkül-történhet.

Nem földműves magánszemély vásárolhat -e nem egyenes ági rokonától kifüggesztés nélkül termőföldet?

Share Button

Közös, osztatlan szántó külterület tulajdonosa vagyok egy másik, nem egyenes ági rokonommal fele-fele arányban. A szántó mérete 2,7 HA. Rokonomtól megvehetem -e a szántót, vagy elajándékozhatja -e nekem úgy, hogy ne kelljen kifüggeszteni?

Magánszemély vagyok, nem vagyok gazda. Ha ez az út nem járható, van -e valamilyen mód arra, hogy mindenképpen az enyém (vagy az enyém és az én egyenes ági leszármazottamé) legyen esetleg a föld? Gondoltam olyasmire, hogy a gyermekemnek az én részemet elajándékoznám, én pedig megvenném a másik részt, ha tehetem (van -e elővásárlási jogom?). Vagy érdemes -e nekem/gyermekemnek letenni a gazda vizsgát, hogy megvehessük a másik részt?

Nem földműves magánszemély maximum egy hektárig tarthat a birtokában, használatában földet. Ennél többet nem is vásárolhat, csak közeli közeli hozzátartozótól. A közeli hozzátartozótól történő vásárlásnál nincs engedélyezési eljárási kényszer.

A kívánt cél elérése érdekében javaslom, hogy tegyen szert földművesi regisztrációra. Ebben az esetben 300 hektárig vásárolhat földet.

Vásárolhat-e termőföldet Zala megyében az, akinek állandó lakóhelye Budapest?

Share Button

Kertészmérnök főiskolai végzettségem van (eddig hivatalosan nem dolgoztam a szakmámban). Veszprém vagy Zala megyében szeretnék venni, pár hektár méretű szőlészetet/tanyát, lakható házzal (esetleg építkezni), oda szeretnék költözni és gazdálkodni.

Az lenne a kérdésem, hogy a végzettségemmel vásárolhatok-e egyáltalán ekkora területet és ha igen, hogyan ha Budapestre vagyok bejelentve

10.000 m2-ig (1 HA) állampolgárként vásárolhat külterületet, tanyát, de 300 hektárig regisztrált földművesként vásárolhat. A kertészmérnöki végzettségét az illetékes járási hivatalnál kell a földművesi regisztráció során igazolnia és kérni a földművesi nyilvántartásba vételt.

Zártkertet – ha művelés alól a tulajdonos ingyenesen kivonatja – korlátozás és engedély nélkül vásárolhat.

A vásárlások során az Ön lakóhelye általában nem releváns.

Mennyi földet vásárolhat kertészmérnök?

Share Button

Kertészmérnök Bsc szakképesítéssel vásárolhatok-e földet? Ki kell-e váltanom hozzá földművelői státuszt?

10.000 m2-ig (1 HA) állampolgárként vásárolhat külterületet, tanyát, de 300 hektárig csak regisztrált földművesként. Ehhez a kertészmérnöki végzettségét az illetékes járási hivatalnál kell a földművesi regisztráció során igazolnia és kérni a földművesi nyilvántartásba vételt.

Zártkertet – ha művelés alól a tulajdonos ingyenesen kivonatja – korlátozás és engedély nélkül vásárolhat.

 

Ajándékozható-e földterület/tanya nem közeli hozzátartozónak?

Share Button

Ajándékozhatok-e 1 ha alatti földet, tanyát nem hozzátartozónak?

A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlant csak közeli hozzátartozónk lehet ajándékozni. E körben a testvér az utolsó személy. Jó hír azonban hogy 2015.december 1-től olyan földet – ami zártkert – lehet ajándékozni nem közeli hozzátartozónak is ha előtte Ön művelés alól kivett zártkertté minősítteti át. Erről az alábbiakban olvashat  a

jogi-esetek/engedely-es-korlatozas-nelkul-lehet-zartkertet-vasarolni-2015-november-30-tol/ cikkben.

2015. nov. 30 napjától lép hatályba a Földforgalmi törvény módosult új rendelkezése:

A 2015. évi XLIV. törvény alapján a zártkerti ingatlanok esetében a tulajdonos 2016.  december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A Magyar Közlöny 2015. évi 162. számában 2015. október 30. napján megjelent a földművelésügyi miniszter 67/2015 (10.30.) FM. rendelete, mellyel lehetővé válik   a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása és ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvétele. Azáltal, hogy a kivett zártkert kikerült a Földforgalmi törvény hatálya alól, a belterületi ingatlanokéval azonos módon lehetséges eladásuk-vételük. Ügyvéd által készített adásvételi szerződéssel bejegyezhetővé válik a zártkerti ingatlan adásvétele. Ehhez csupán az szükséges, hogy a tulajdonos eladó az illetékes járási földhivatalnál kérje a kivett zártkerti átminősítést.

Újdonság, hogy nemcsak a felépítménnyel rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a felépítmény nélkülit is. Az első esetben zártkerti művelés alól kivett terület mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellege is feltüntetésre kerül az ingatlan nyilvántartásba.

A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát is. A földhivatali eljárás díjmentes.

Tagállami állampolgárok, mint külföldi vásárlók a magyar személyekkel azonos módon szerezhetnek zártkertet 2015. november 30. napjától . A kivett zártkert vásárlásánál nem érvényesül a maximum 1 hektárig (10.000.-m2)történő korlátozás, hiszen az adásvételi szerződés nem a Földforgalmi törvény szabályai szerint jön létre, így az 5 éves elidegenítési tilalmi kötelezettség sem érvényesül, valamint a művelési kötelezettség sem.

Fontos hangsúlyozni , hogy az új jogszabály adta lehetőséggel csak 2016. december 31. napjáig élhetnek a zártkerti ingatlan tulajdonosok. Ha e jogvesztő határidőig a  művelés alól kivett zártkertté nem minősítik át a zártkerti ingatlanukat, később ezt már nem tehetik meg és ezáltal a Földforgalmi törvény szabályai szerint kell eljárni a zártkerti  ingatlanuk esetében is , azaz kb. félév időtartamú jóváhagyási eljárással adható csak el  –  kifüggesztés és elővásárlási joggyakorlás mellett.

 

Föld elővásárlásnál mi a helyes sorrend ?

Share Button

 Föld  elővásárlásnál mi a helyes sorrend ?

A földforgalmi törvény határozza meg , hogy a földműves elővásárlási jogosultak milyen sorrendben élhetnek jogukkal. Első helyen az állam szerepel majd a helyben lakó szomszédok, az adott településen lakók és a 20 kilométeres körzeten belül lakók következnek a rangsorban.

Hogyan szabályozza a törvény a föld öröklését törvényes és végrendeleti örökös esetében?

Share Button

A földforgalmi törvénnyel lennének kapcsolatosak a kérdéseim, azon belül is az örökléshez kapcsolódnak.

Ha jól értem, a törvény ketté választja a törvényes és a végrendeleti öröklést. Törvényes öröklés esetében a korlátok nem vonatkoznak, azaz a törvényes öröklést kiveszi a földtörvény alól, tehát ott nem kell kifüggesztés, engedélyeztetés.

Viszont mi van, ha olyan a törvényes örökös, aki nem minősül földművesnek? Ő megszerezheti, de bérbe kell adnia? vagy el kell adnia? Illetve ha már például rendelkezik a törvény által meghatározott 300 hektárral? Akkor nem szerezheti meg?

A másik kérdés a végrendeleti örökléshez kapcsolódik, ott ha a végrendeleti örökös egyben törvényes örökös is, gondolom az előző szabályokat kell alkalmazni. Ezzel kapcsolatban ezt olvastam: “A földforgalmi törvénybe az utolsó pillanatban bekerült a végrendelet útján való öröklést korlátozó szabály − noha az ilyen jellegű végintézkedés Magyarországon kevéssé jellemző. E szerint ha a föld tulajdonjogát végrendelettel ruháznák át, akkor a közjegyző a hagyatéki eljárás során hivatalból megküldi azt engedélyezésre.A mezőgazdasági igazgatási szerv az engedélyezésnél az örökös szerzőképességét, illetve azt vizsgálja, hogy a végintézkedés nem vezet-e a szerzési korlátozás megsértéséhez vagy megkerüléséhez. Ilyenkor figyelmen kívül kell hagyni az elővásárlással kapcsolatos előírásokat, és nem kell földbizottsági állásfoglalás sem.Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy az örökös akkor szerezhet a 300 hektáros korlátig tulajdonjogot, ha az örökhagyó közeli hozzátartozója, függetlenül attól, hogy földműves-e, vagy nem közeli hozzátartozója, de földműves. Ha ennek nem felel meg, legfeljebb egy hektárt kaphat, feltéve, hogy a már birtokában álló termőfölddel együtt nem haladja meg az egy hektárt − értelmezte a Napi Gazdaságnak a jogszabályt a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM).”

Tehát ha a végrendeleti örökös nem törvényes örökös, akkor ha közeli hozzátartozó, akkor nem kell földművesnek lenni, de ha nem közeli hozzátartozó, akkor igen?

2014 május 1-jétől földműves magánszemély által  csak olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a földszerző tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú föld legyen.

2014 május 1-jétől az a belföldi természetes személy  aki nem minősül földművesnek már csak legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg.

Más a törvényes öröklés esete és a közeli hozzátartozók közötti  vagyonmozgás esete (adásvétel, ajándék):

Ha végrendeleti örökös, egyben törvényes örökös  – ugyanazon szabályok irányadóak. A  törvényes öröklésnél (családon belüli egyéb vagyonmozgatásnál)  nem kell kifüggesztés, engedélyeztetés nincs birtokmaximum. A törvényes örökösre nem vonatkoznak  a nyilatkozat tételi kötelezettségek sem (nem kell eladni, bérbe adni). Olyan a jogállása  mint a Földforgalmi törvény előtt már meg volt tulajdon esete.

Ha a végrendeleti örökös nem törvényes örökös (pl. nem közeli hozzátartozó testvérig bezárólag ), akkor 1 hektárig szerezhet, de ha földműves 300 hektárig. Az a végrendelet amely ennél többet juttatna –  e vonatkozásában részlegesen érvénytelen. A szerzési feltételek, korlátozások illetve tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv  ellenőrzi.

Átminősíthető-e mezőgazdasági területen álló épület lakóházzá?

Share Button

Külterületi a., szántó 6000 m2 13,00 AK b., kivett lakóház, udvar 800 m2 0,00 AK végleges más célú hasznosítás gazdasági épület és egyéb építmények létesítése céljából 800 m2 nagyságú területre engedélyezve xxxx számú határozattal rendelkező tulajdoni lap bejegyzések estében milyen szabályok és feltételek vonatkoznak az ingatlan megvásárlására?

Mik a lehetséges jogszerű lépések az ingatlanon lévő több száz négyzetméter hasznos alapterületű, lakóház minőségű építmény lakóházzá minősítésére?

A külterület/ tanya a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, azaz fél éves engedélyezési eljárással vásárolható meg, kifüggesztés, jóváhagyás, elővásárlási jog gyakorlása mellett.

Amennyiben a lakóházat kiemelik önálló helyrajzi számra a lakóház kikerül a Földforgalmi törvény hatálya alól. Október 30-án megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a zártkerti ingatlanokat kivonni teszi lehetővé a Földforgalmi törvény hatálya alól, mely a következő: a 2015. évi XLIV. törvény módosította az 1997. évi CXLI  törvényt, melynek 89/A paragrafusa ’zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása’ fejezete a zártkert tulajdonosainak 2016.12.31-ig lehetővé teszi a zártkert művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését az ingatlan nyilvántartásban.

A törvény  67/2015.(X.30) FM  számú végrehajtási rendelete 2015. november 30. napjától lehetővé teszi ,hogy  az illetékes földhivatal  – a tulajdonos ingyenes kérelmére – elvégezze   művelési ág a módosítást.

A kivett zártkert már kézen-közön eladható. Nem kell hozzá kifüggesztés és jóváhagyás sem. A fenti jogszabály azonban Önnek nem megoldás, mert a külterület nem tartozik a hatálya alá.

A tulajdoni lap ismeretének hiányában, a leírtak alapján valószínűsíthető, hogy egy helyrajzi számon szerepelnek a felépítmények a földdel és így a földforgalmi törvény rendelkezései irányadóak rájuk.

Annak eldöntésénél, hogy a nem lakóház minősítésű lakóház lakóházzá átminősíthető e sok szempontot kell figyelembe venni, de a legfontosabb hogy az illetékes építésügyi hatósággal vegye fel a kapcsolatot és konzultáljon.

A rendezési terv függvényében kérdezzen rá arra is, hogy zártkertté átminősíthető e a megvásárolni szándékozott ingatlan, mert ebben az esetben a fentiek alapján a vásárlás egyszerűsödhet.

4 / 14 oldal« Első...23456...10...Utolsó »