új földtörvény címkével jelölt bejegyzések

Hogyan szerezhető meg földművesként egy konkrét termőföld terület?

Share Button

Konkrét termőföld területet szeretnék vásárolni, amely a tulajdonos 1/1 tulajdona, mérete 9200 m2.

Földműves vagyok a településemen, de szeretném kifüggesztés nélkül megvenni, mert várhatóan az elővásárlásra előbbre soroltak megvennék helyettem.

Járható-e az, ha tulajdonrészt vásárolnék (pl.1/20-ad rész)és ezt követően a fennmaradó rész megvásárlásával 1/1 tulajdonossá válnék. A tulajdonrész adásvételét ki kell-e függeszteni az előbbi esetben? Milyen egyéb lehetőség van esetleg a föld megvásárlására?

A tulajdoni hányadra ugyanazon szabályok vonatkoznak mint az 1 / 1 -ed vásárlásra. Csak akkor lesz az Ön tulajdona a föld, ha nem lesz elővásárlási joggyakorlás a kifüggesztés 60 napja alatt.

Kivonható-e a művelésből 0-val kezdődő külterületi ingatlan?

Share Button

Szeretném a külterületi ingatlanomat kivonatni  művelés alól. Jelenleg szántó minősítéssel szerepel a tulajdoni lapon.Hivatalosan / építési engedéllyel/ van rá építve a 3%-ban beépíthető gazdasági épület a szabványnak megfelelő építési anyagokból.

Lakcímkártyával rendelkezem, életvitel szerűen is itt lakom. Debrecenben azt a választ kaptam hogy a 0-sal kezdődő hrsz-ú ingatlanokra ez a rendelet nem vonatkoztatható.

Mi az teendőm ha ragaszkodom ehhez a megoldáshoz, hogy az esetleges eladásnál egyszerűbb legyen?

A 0-val kezdődő hrsz-ú külterületi ingatlanokra a rendelet valóban  nem vonatkozik.Az ingatlan azonban bárkinek eladható így is, mert 1 hektár alatti. Csupán engedélyeztetnie kell az adásvételi szerződést.

Hogyan vásárolhatom meg földművesként az általam művelt terület egy részét?

Share Button

Egy helyrajzi számon lévő földterületen földművesként gazdálkodom.

A területet az elhunyt tulajdonostól többen megörökölték és az egyik résztulajdonos korábbi több éves felém való tartozása fejében átadná az ő részét.

Van-e a többi résztulajdonosnak elővásárlási joga? – /köztük nincs földműves/ és kell -e kifüggesztés?

Minden a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó föld nem közeli hozzátartozónak történő eladása csak kifüggesztéssel, jóváhagyással történhet. Ez vonatkozik arra a z esetre is ha a vételárba 1 korábbi tartozás beszámításra kerül.

Az eladáskor a PTK. szerinti tulajdonos társaknak elővásárlási joga van 60 napra, míg a regisztrált földműveseknek a 60 napos kifüggesztési időszakban.

A művelés alól kivett zártkert az előbb elmondottak alól kivételt képez, annál csak a tulajdonostársak elővásárlási jogával kell számolni.

Hogyan vásárolható meg egy 9 hektáros külterület?

Share Button

Mi kilencen készülnénk megvenni 5-9 ha-os területet, de egyikünk sem rendelkezik olyan kritériummal amely engedélyezné az 1ha-nál nagyobb terület vásárlását.

Van-e jogi lehetőségünk arra, hogy egy mondjuk 9 ha-os területet 9 részre osztva vegyünk meg, mindenki nevére-1-1ha-t, illetve ez mekkora problémát, bonyolítást jelenthet az értékesítő számára?

Az 1 Ha/ személy földszerzési maximum alapján megvásárolhatják a 9 Ha területet 9-en osztatlan közös tulajdonukba.

Fontos tudni, hogy a vevők nem rendelkezhetnek korábban szerzett föld tulajdonjogával, résztulajdon jogával vagy haszonélvezeti jogával.

Vonatkozik-e a tanyákra is a zártkertek esetében alkalmazható kivonási lehetőség?

Share Button

Van egy tanyás ingatlanom 1/2 tulajdonban az öcsémmel, 4800m2 földterülettel, amin a tanya is áll. Kérdésem az lenne, kifüggesztés köteles-e az ingatlan?

A 2015.12.01-től 2016.12.31-ig terjedő zártkerti kivonási lehetőség nem vonatkozik a tanyára. A tanya továbbra is a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik,ezért csak engedélyezési /jóváhagyási/kifüggesztési eljárással adható el érvényesen .

Kivonható-e művelésből külterületi ingatlan?

Share Button

2002-től van nevünkön egy 750 négyzetméteres körbekerített kert, mely földhivatali nyilvántartás szerint szántó. A debreceni önkormányzat 2003. júniusában azt a helyet ahol ez a telek található mezőgazdasági tanyás zónának nevezte el. Ez a telek a város táblán belül helyezkedik el, amelyen kút, villany, 12 négyzetméteres szerszám tároló van.

A kérdésünk, hogy az új Földforgalmi törvény szerint ki lehet-e vonatni a művelési ágból, hogy el lehessen adni, vagy építeni rá.

A megküldött tulajdoni lapból megállapítható, hogy az Önök ingatlana külterület. Külterületi ingatlan  nem vonható ki a Földforgalmi Törvény hatálya alól  csak a zártkert, ezért ingatlanuk csak a Földforgalmi Törvény előírásainak megfelelően értékesíthető.

Hogyan vásárolható meg egy szántó a legegyszerűbben?

Share Button

Egy bátonyterenyei 5000 nm.-es szántó besorolású ingatlant szeretnék megvásárolni,mely 10 éve struccfarmként működik. karámozva van, tenyészállatokat tartanak rajta,telepítve van 2500 db. akácfával.

Hogyan és mivé kellene kivonatni művelési ág alól a legegyszerűbben és legköltséghatékonyabban?

A 2015 december 1-től megnyílt művelés alóli kivonási lehetőség kizárólag zártkertekre vonatkozik.

A tulajdonosnak egy év áll rendelkezésére, hogy egy egyszerű és ingyenes kérelemmel zártkerti művelés alól kivont területként kérje a földhivataltól az ingatlanát feltüntetni.

Ha az Ön által kérdezett szántó külterület vagy tanya, akkor ez a lehetőség az ön ingatlanára nem áll fenn.

 

Vádárolható-e szülőtől termőföld kifüggesztés nélkül?

Share Button

Édesapámtól szeretném megvásárolni kb 10 ha földterületet. Ilyenkor is él az a szabály hogy 60 napra ki kell függeszteni a földhivatalban és a nagygazdáknak elővásárlási joga van megvenni.

Az ajándékozással kapcsolatban is szeretnék kérdezni oda-vissza működik akár én is elajándékozhatom egy rokonomnak a földet? 

Közeli hozzátartozók között a 10 hektár föld adásvétele, ajándékozása közvetlenül- kifüggesztés, elővásárlás és engedélyezés nélkül-történhet.

Nem földműves magánszemély vásárolhat -e nem egyenes ági rokonától kifüggesztés nélkül termőföldet?

Share Button

Közös, osztatlan szántó külterület tulajdonosa vagyok egy másik, nem egyenes ági rokonommal fele-fele arányban. A szántó mérete 2,7 HA. Rokonomtól megvehetem -e a szántót, vagy elajándékozhatja -e nekem úgy, hogy ne kelljen kifüggeszteni?

Magánszemély vagyok, nem vagyok gazda. Ha ez az út nem járható, van -e valamilyen mód arra, hogy mindenképpen az enyém (vagy az enyém és az én egyenes ági leszármazottamé) legyen esetleg a föld? Gondoltam olyasmire, hogy a gyermekemnek az én részemet elajándékoznám, én pedig megvenném a másik részt, ha tehetem (van -e elővásárlási jogom?). Vagy érdemes -e nekem/gyermekemnek letenni a gazda vizsgát, hogy megvehessük a másik részt?

Nem földműves magánszemély maximum egy hektárig tarthat a birtokában, használatában földet. Ennél többet nem is vásárolhat, csak közeli közeli hozzátartozótól. A közeli hozzátartozótól történő vásárlásnál nincs engedélyezési eljárási kényszer.

A kívánt cél elérése érdekében javaslom, hogy tegyen szert földművesi regisztrációra. Ebben az esetben 300 hektárig vásárolhat földet.

Vásárolhat-e termőföldet Zala megyében az, akinek állandó lakóhelye Budapest?

Share Button

Kertészmérnök főiskolai végzettségem van (eddig hivatalosan nem dolgoztam a szakmámban). Veszprém vagy Zala megyében szeretnék venni, pár hektár méretű szőlészetet/tanyát, lakható házzal (esetleg építkezni), oda szeretnék költözni és gazdálkodni.

Az lenne a kérdésem, hogy a végzettségemmel vásárolhatok-e egyáltalán ekkora területet és ha igen, hogyan ha Budapestre vagyok bejelentve

10.000 m2-ig (1 HA) állampolgárként vásárolhat külterületet, tanyát, de 300 hektárig regisztrált földművesként vásárolhat. A kertészmérnöki végzettségét az illetékes járási hivatalnál kell a földművesi regisztráció során igazolnia és kérni a földművesi nyilvántartásba vételt.

Zártkertet – ha művelés alól a tulajdonos ingyenesen kivonatja – korlátozás és engedély nélkül vásárolhat.

A vásárlások során az Ön lakóhelye általában nem releváns.

3 / 13 oldal12345...10...Utolsó »