válás közös megegyezéssel címkével jelölt bejegyzések

Válás esetén közös vagyon részét képezi-e a szülőtől korábban örökölt ingatlan?

Share Button

Válás előtt állok, a szüleimtől örökölt ingatlant a válás előtt el fogom adni. Ez az összeg ugye nem fogja a közös vagyonunkat képezni, amin osztozkodnom kellene? Ha igen, akkor mit javasol, hogy az enyém maradhasson az örökölt ingatlanom ára?

A Polgári Törvénykönyv rendelkezik az ági vagyonról 6:67. § -ban. Fontos tudni, hogy az ági vagyon ági jellegét bizonyítani tudni kell.  A szülőtől örökölt vagyon ági vagyon. Ennek bizonyítására leginkább a hagyatékátadó végzés szolgál. Házastársi vagyonközösség tekintetében az ági vagyon külön vagyonnak minősül és külön vagyon marad az ági vagyon eladásából származó bevétel is.

Válás esetén figyelembe veszik -e a korábban elajándékozott ingatlant?

Share Button

Ha a ház felét, ami az én tulajdonom elajándékozom a három nagykorú gyerekemnek és haszonélvezeti jogot fenntartom és a ház tulajdonának a fele a férjé, akkor válás esetén hogy történik a vagyonmegosztás?

Az ügyben eljáró bíró a tényállás teljes felderítése során figyelembe veheti a házastársi vagyonközösségből kiajándékozott ingatlan-vagyont is.

Hogyan válhat el a gondnokolt feleség és a gondnokként kirendelt férj?

Share Button

Van egy ismerősöm, aki gondnokság alatt áll, és a házastársa a gondnoka. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben, ha akar elválhat-e tőle?

A gondnok és gondnokolt közötti érdekellentét esetén az illetékes gyámhatóság újabb gondnokot rendel ki. A válókereset és a gondnokváltás ügyében javaslom egyeztessen az illetékes gyámhivatallal.

Válás esetén az örökölt vagyon is az osztozkodás tárgyát képezi-e?

Share Button

Férjemmel válni készülünk, nekem most halt meg édesapám, aki után örököltünk a testvéreimmel két ingatlant.

Ha elválunk, a férjemmel meg kell-e ezen osztozni vele, vagy ez ági vagyonnak számít, ami őt nem érinti? Ha mégis, hogy lehet őt erről letiltani? Egy autót is vettem a saját nevemre, saját pénzből, azzal mi a helyzet?

A külön vagyoni örökölt ingatlan – különösen az ági vagyonú ingatlan – válás esetén megtartja külön vagyoni jellegét, azaz nem képezi osztozkodás tárgyát elvált férjével. A házastársi közös vagyonból vásárolt autó vélelmezetten a házastársak közös vagyona.

Mire számíthatok a házastársi vagyonközösséget megszüntető perben?

Share Button

Hat éve vagyunk házasok férjemmel, házasságunk tavaly megromlott, ki lett mondva, hogy elválunk. Van két kiskorú gyermek is.

Tavaly vettünk egy házat közösen, a tulajdoni lapon bejegyzett arányok: 15% az övé, 85% az enyém. Ez azért is alakult így, mert én eladtam a lakásomat, és azt egy az egyben befektettem a házba, vagyis ez képezi a 85%-ot. Az eladott lakást még 11 évvel ezelőtt kaptam a szüleimtől, 100%-ban az én nevemen volt.

Férjem anyagilag semmit nem tett hozzá az új házhoz, a szülei adtak neki pénzt a maradék 15%-ra, valamint ezen felül még 4 millió forintot felújításra. Vagyis a ház 28,5 millió forintunkba került, ebből én 20,5-et, ő 8-at tett bele a szülei révén.

Ha jól tudom, a lakásom eladásából származó pénz külön vagyonnak minősül, hiszen már jóval házasság előtt az enyém volt. A kérdésem az lenne, hogy most, hogy válunk, és a tulajdoni lapon 15-85%-os arány van feltüntetve, hogyan alakul a vagyonmegosztás majd?

A 20,5 milliómra biztosan számíthatok, hiszen az külön vagyon volt, amit ráadásul a szüleimtől kaptam? Valamint a fennmaradó rész (nyilván amennyiért eladjuk a házat) hogyan oszlik meg?

Férjemnek semmilyen papírja nincs arról, hogy valóban a házra költötte az ajándékba kapott pénzt, mégis köti az ebet a karóhoz, hogy bármennyiért is adjuk el, neki jár a 8 milliója.

A tulajdoni lapon feltüntetett  tulajdoni arányok mutatják a jelenleg fennálló vagyoni helyzetet. A házastársi vagyonközösséget megszüntető perben van helye ellenbizonyításnak, de javaslom, hogy ehhez jogi szakértőt vegyen igénybe. Közös akarattal  az osztozkodás  peren kívüli egyezséggel is rendezhető.

Hogyan zajlik a vagyonmegosztás válás esetén?

Share Button

A férj német állampolgár, a feleség magyar. Lakhely Ausztria már közel 7 éve. A házasság Magyarországon köttetett, 2 közös gyermek született 5 év alatt.

Bérlakásban élnek, a folyószámlák, megtakarítások  mindkét fél számára hozzáférhetőek, és mindkét néven futnak. A két személyre íratás már a házasság előtt megtörtént.

Egy közös autó van, amely a férj nevére van írva, de a házasság alatt közösen vásárolták, a feleség használja, tankolja .

A gépjármű tulajdonjogáról a férj maga döntött, a felség megkérdezése nélkül. Utólag tájékoztatta a tényállásról. 

A feleségnek az első gyermek születése óta önálló bevétele csak a  gyes- gyed.

A férj munkája miatt a gyerekek logisztikájában nem vesz részt, a feleség aki diplomás, a munkaerőpiacon elhelyezkedhetne, könnyen mégsem tud a gyerekek ellátása miatt, mert egyéb segítségük nincs.

A férj munkabeosztására ( 6-20:30 és napokig tartó üzleti utak) hivatkozva a gyereknevelésben nem vesz részt, átlagon felüli keresettel bír. Egy esetleges válás esetén a vagyonmegosztás hogy alakulna? Gyerekek elhelyezése?

A magyar jog szerint a válás legegyszerűbb módja az ún. közös megegyezéses válás. Ennek lényege, hogy a házas felek egyeznek meg abban, hogy kinél lesznek a gyermeke elhelyezve, havi mennyi összeget fizet a másik házas fél gyermektartásdíjként és, hogy a közös lakás használatára melyik fél lesz jogosult kizárólagosan a gyermekekkel együtt.

Ha a másik fél elhagyja a közös lakást, a szülői felügyeleti jogot is és a gyermekláthatási jogot is szabályozni kell ebben a megállapodásban, mely magyar ügyvéd előtt köttetik meg, melyet a bíróság hagy jóvá.

Ha nincs ilyen megegyezés a felek között, a bíróság dönt.

Külföldi házastárstól történő válás esetén van-e vagyonmegosztás?

Share Button

25 évet éltem együtt egy német férfival Németországban, aki 2008 óta a férjem. 1996-ban született egy közös gyermekünk.

A férjem pár hónapja elköltözött, válni fogunk. Van magyar állampolgárságom is, a házasságot Magyarországon nem jelentettem be eddig.

A német jog szerint élettársi viszony esetében nincs vagyonközösség. A férjem azt állítja, hogy a házasságunk előtt jött létre a vagyon, így én nem részesülhetek belőle. Hogyan látja ezt Ön, a magyar jogrendszeren belül?

Ha valaki Magyarországon indít válópert, a magyar jogot kell alkalmazni. Az élettársi vagyonközösség megléte és felek közötti mértéke bizonyítási kérdés.

A szabály: aki valamit állít az bizonyít. A magyar jog szerint az élettársi vagyonjogi osztozkodás lehetőség és kötelesség .

A külön vagyon ( élettársi jogviszony előtt megvolt / szerzett vagyon ) nem tartozik az élettársi vagyonközösségbe. Ha a  német jog szerint élettársi viszony esetében nincs vagyonközösség  ezt német ügyvéden keresztül kontrollálja.

 

Ki felel a válás utáni adósságokért?

Share Button

Válásom után, a volt feleségem lakik a közös ingatlanban. Fizetem a készenléti díj, biztosítás és az ingatlan adó felét. Felelős vagyok-e az ő általa esetlegesen keletkezett adósságokért?

Válás után keletkezett tartozásért általában a volt házastársak külön-külön felelnek. Ha a közös ingatlanra jön létre a tartozás  – és a benn lakók azt nem fizették – a tulajdonosok felelőssége  – mint mögöttes felelősség- együttesen is megállapítható.

 

Az örökölt vagyon házastársi közös vagyonnak számít-e?

Share Button

28 éve élek házasságban.Édesapám sajnos súlyos beteg. Szeretném megtudni, hogy halála esetén az örökségem közös vagyonnak számít-e válás esetén, vagy külön vagyonnak minősül majd.

Az örökölt vagyon a tipikus esete a házastársi külön vagyonnak, mely válás esetén nem képezi házastársi közös vagyon tárgyát.

Mi az osztoszkodás alapja részben ági vagyonból törlesztett ingatlan esetében?

Share Button

Feleségemmel 2007-ben vásároltunk egy lakást (20 MFt) részben önerőből (11 MFt), részben hitelből (9 MFt).

A tulajdoni hányad 1/2 – 1/2. A hitelt elkezdtük törleszteni, amelyből 2011-ben még 6 MFt állt fent. A feleségem ekkor a szüleitől ajándékba kapott pénzt, amelyből teljes egészében a hitel fennálló részét fizettük ki. Szerződést nem kötöttünk.

A lakás ingatlan értékbecslő véleménye szerint most 23 Mft-ért adható el.A kérdésem a következő: Válás esetén a közös tulajdont képező lakás eladásakor az ellenérték milyen arányban illeti meg a feleségem, illetve engem? 11,5 – 11,5 – az 1/2 – 1/2 tulajdoni hányad alapján? Vagy 6 M ft mindenképpen a feleségemé, és a fennmaradó 17 millió Ft-on osztozunk? Vagyis 6 + 8,5 = 14,5 M Ft a feleségemnek, 8,5 M Ft nekem?

Házastársi vagyonközösségi megállapodás hiányában az Önök közös megegyezése elsősorban az irányadó. Ági vagyonnal minősül, ha a szülőtől a gyermeknek ajándékba adott pénz. Az ági vagyon a külön vagyon legerősebb kategóriája. Ennek bizonyítása általában nehézséget sem okoz. A feleség jutója az ági ajándékkal növelt rész.

 

1 / 2 oldal12