végrehajtás címkével jelölt bejegyzések

Hogyan adható el egy földterület, melynek egy része végrehajtás alatt van?

Share Button

Van egy földrész,(szántó) ami 8 személy örökölt. Szeretnénk el adni de 1 személy nem írja alá az adásvételit. Ennek a személy ellen végre hajtás van a föld részére. Tehát ha el adnánk előtte ki kell fizetni a tartozását vagy amennyi megilleti. Ő semmire sem hajlandó. Mit tudunk heten tenni ellene hogy el tudjuk adni a földet?

Osztatlan közös földtulajdon akkor is forgalomképes, ha a nyolc tulajdonosa közül hét el akarja adni, egy pedig nem. A hét tulajdonrészre nehezen de lehet vevőt találni.

Ebben az esetben a föld természetben kizárólagos hét tulajdonos által használt részét meg kell határozni és a szerződésbe rögzíteni.

Mivel a nyolcadik tulajdonos része végrehajtás alatt van javasolt, hogy a hét tulajdonos közül azt végrehajtás útján szerezze meg egy és így a teljes ingatlan értékesíthető.

Kinek a feladata a B400 NAV lap kitöltése és beküldése?

Share Button

Végrehajtótól vettem árverésen egy telket aminek most küldte meg az árverési jegyzőkönyvét, azonban a Földhivatalban azt mondták hogy a B400 NAV Adatlapot nem küldte el nekik a végrehajtó. Mi a teendő?

Az eladó (adós) adatait én nem tudom így csak a saját adataim tudtam beadni, az eladó (értékesítő) adataihoz a végrehajtó adatait kell írni. Ezt nem a végrehajtónak kellett volna intézni?

A B400 NAV adatlapot az okiratot szerkesztő ügyvéd, közjegyző, végrehajtó jogosult és köteles kiállítani. Az adatlap a tulajdonjog változást előidéző okirattal egyidejűleg került benyújtásra az illetékes földhivatalnál, ahonnan a NAV-hoz kerül továbbításra.

Árverés útján megszerzető-e egy ingatlan tartozásoktól mentesen?

Share Button

 Vettem egy ingatlant amin egy 120 m2-es lakóház, egy 108 m2-es és egy 22 m2-es gazdasági épület és udvar, egy 283 m2-es és egy 34 m2-es beépítetlen terület és egy 469 m2-es közös udvar van.

Amikor elkészült a vázrajz akkor vettem észre, hogy a 34 m2-es beépítetlen terület nem került a tulajdonomba, így a telekrendezés sikertelen volt. A kérdéses területet a tulajdoni lap szerint 1967-ben vásárolta meg a tulajdonosa, akit minden igyekezetem ellenére képtelen vagyok megtalálni. Valószínűleg már elhunyt.

A tulajdoni lap szerint, 1967-ben jelzáloghitelből vásárolta, amit nem fizetett vissza, így végrehajtási jogot jegyeztek be 22000Ft és járulékai erejéig 1988.01.06.-án az OTP javára. Ezek után több bejegyzés nincs.

Elképzelhető, hogy 28 év után árverésre bocsájtja ezt a 34 m2-es területet a végrehajtó és így a tulajdonomba kerül anélkül, hogy az eredeti tulajdonosa nem található? Ha igen, ki tudja erre megkérni a végrehajtót és végső soron, hogyan juthatok hozzá?

A végrehajtás útján szerzett tulajdon ún. eredeti szerzésnek minősül, ami azt jelenti, hogy  tehermentesen árverés jogcímen kerül az ingatlan a vevő tulajdonába – a tulajdonos személyétől, hollététől függetlenül.

 

Felel -e a házaspár egyik fele a másik fél adósságáért?

Share Button

Jelenleg is házasságban élek férjemmel, aki hitelt vett fel, amelyből gépjárművet vásárolt. A hitelt még nem fizette vissza. Szinten vett fel hitelt egy másik bankból amelyet miatt a bank átadta végrehajtónak az ügyet, aki elvinné a férjem nevén lévő gépjárművet.

A kérdésem az, hogy a közös tulajdonú lakásból (1/2, 1/2) is kielégítést nyerhet a végrehajtó, vagyis eladhatja e a lakást? Ha eladhatja akkor az én részemből is követelhet a végrehajtó?

A házastársi vagyonközösségben élők közül ha valamelyik fél hitelt vesz fel, a bank a másik felet adóstársként bevonja a kölcsönszerződébe. Jogilag tehát a házastárs és annak a vagyonközösségben lévő vagyona ugyanúgy helytállni tartozik a hitelszerződés nem teljesítése esetén, mint a hitelt felvevő házastárs vagyoni része.

 

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Édesapám a napokban hunyt el. Szüleink után egy házat és hozzá tartozó területet örököltünk a testvéremmel. Ő a családjával jelenleg is ott él. Milyen formában kérhetem az örökségemet?

A közös tulajdon megszüntetése legegyszerűbb módja, ha a testvér megváltja az Ön részét. Ha nem tudja pénzben Önt kifizetni, akkor közösen értékesítsék az ingatlant, és osszák fel egymás között a vételárat.

Ha erre a testvér nem hajlandó, csak bírósági úton van lehetőség a közös tulajdon megszüntetésére. Ekkor végrehajtás útján kerül sor az értékesítésre. Ez nem kedvező a feleknek, mert ilyenkor áron alul történik az árverés.

Fellépés a nem fizető lakóval szemben

Share Button

Társasházban lakom, ahol az egyik lakó már hónapok óta tartozik a közös költséggel.

Mi, rendesen fizetők ezért hátrányba kerültünk, mert a mínuszok miatt nem tudjuk elvégezni a házon a szükséges csatornajavítási munkálatokat. Mit tehetünk?

A társasház belső szabályzatra (szervezeti és működési szabályzat) rendelkezik arról, hogy a közös képviselő saját hatáskörben úgynevezett jelzálogjog alapító nyilatkozattal jogosult-e a tartozás összegével az adós ingatlanát megterhelni, vagy ehhez közgyűlési határozat szükséges.

Mindkét esetben az ingatlanra jelzálogjog kerül, amely biztosítja a közös költség tartozás jövőbeni megtérülését.

Ha a közösség rövid időn belül a pénzéhez szeretne jutni, a követelését fizetési meghagyással javaslom, hogy érvényesítse. Ennek kibocsátását a közös képviselő közjegyzőtől kérje, és ha a jogerőre emelkedik, végrehajtást is tud indítani az adós ingatlanára.

A végrehajtás során az ingatlan árverezhető, amelyből befolyó vételár biztosítja a közös költség megtérülését.

Az adósnak lehetősége van a fizetési meghagyásnak ellentmondani, melynek során bíróság elé kerül az ügy. A bíróság jogerős ítélete ebben az esetben a végrehajtás alapja.

Tudni kell, hogy a végrehajtás nem automatikus, az külön kérelem alapján indul, és illetékvonzattal jár. A végrehajtó az ügy során felmerült összes költséget, kamatot és a követelést az árverésből befolyó vételárból megfizeti a társasháznak.

Tanya ajándékozása

Share Button

Egyenes ágú ajándékozás címén lett 6/8-ad rész tulajdonom egy külterületi tanyában, melyen a nagyszülőmnek élvezeti jog van bejegyezve.

Kiskorú gyermekem után nem megfizetett gyermektartásdíj miatt bírósági végrehajtó lefoglalhatja-e? Ha lefoglalhatja 4-éves kiskorú én általam nevelt gyermekemnek elajándékozhatom-e a részem?

A végrehajtó az adós bárhol fellelhető ingó- és ingatlan vagyonát lefoglalhatja. Amíg a végrehajtás el nem indul  az ingatlan ajándékozható.