zártkert címkével jelölt bejegyzések

Lehet -e építeni művelés alól kivett zártkerti ingatlanra?

Share Button

Három éve vásároltunk egy művelés alól kivont zártkerti gazdasági épületet. A telek 780 négyzetméter az épület kb 32 négyzetméter de a tulajdoni lapon nem szerepel az épület mérete csak annyi,hogy gazdasági épület.

Szeretnék kicsit kibővíteni. Az lenne a kérdésem, hogy milyen engedélyekre van szükségem,hogy hozzá építsek egy szobát.? Kell tervrajzot csináltatni ? A településen jelenleg 10% a beépíthetősége.

Általában a művelés alól kivont zártkert  beépítésére, bővítésére engedély nem kapható, ellentétben a Földforgalmi Törvény hatálya alá tartozó zártkerttel. Kérem egyeztessen a helyi önkormányzat építésügyi hatóságánál.

Köthető-e eltartási szerződés mezőgazdasági ingatlanra?

Share Button

Kérdésem a következő: Élettársam 2014-ben meghalt és mivel egyedüli gyermek volt, édesanyjáról most én gondoskodom. Édesanyja végrendeleti örökösként ¾ részben örökölt fiától egy 3000 m2-es zártkerti szántót.

Köthetek-e erre az ingatlanra eltartási szerződést az édesanyával? Ha igen, akkor ezt is ki kell függeszteni? Sajnos nem tudjuk művelés alól kivonni, mert az ¼ rész kötelesrészi örökös (apa) nem adja hozzájárulását.

A művelés alól ki nem vett zártkert a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. Ilyen föld 3 / 4 –ed osztatlan közös tulajdonjogának megszerzése nem közeli hozzátartozó javára csak adásvétel jogcímen lehetséges feltéve, hogy a megszerzendő földrészlettel együtt a vevő tulajdonában/használatában nincs 10.000 m2 föld.

Fontos tudni, hogy földműveseknek 60 napon belül elővásárlási joguk van. Megjegyzem ilyen jellegű zártkerti ingatlanra, közös tulajdonba véve nem jellemző az elővásárlási joggyakorlás.

Az 1 / 4-ed tulajdonostársnak a Ptk. szerint van elővásárlási joga, melyet 60 napon belül gyakorolhat. Eltartási szerződés helyett javaslom az adásvételt, melyből befolyó vételárat – ha van elővásárlási joggyakorlás – Önnek ajándékozhatja élettársa édesanyja. Természetesen eltartási szerződést élettársa édesanyjával köthet a zártkerten kívüli vagyonra.

Hogyan történhet zártkert adásvétele ill. ajándékozása nem egyenes ági hozzátartozók között?

Share Button

Egy művelési ág alól kivont zártkertet szeretnék megvásárolni  nagybátyámtól.

Milyen formanyomtatványokra van szükségem az adás-vételhez, azokat kinek és hova kell benyújtanom, milyen anyagi vonzatai vannak egy ilyen terület megvásárolásának a vételáron felül, illetve van e lehetőség rá, hogy elajándékozza nekem ezt a területet?

 

A művelésből történő kivonást követően a zártkert eladható lesz, ajándékozhatóvá válik,kikerül a Földforgalmi törvény hatálya alól.

Az adásvételi vagy ajándékozási okiratot ügyvéd vagy közjegyző készítheti el, melynek költsége az okiratot készítő szakemberrel megegyezett díj. Tulajdoni lap is szükség van ( 6250.-ft) ill. a földhivatalnál eljárási díjat kell fizetni, mely  6600Ft.

Adásvételt  követően 4 % vagyonszerzési illetéket , míg a ajándékozást követően (mivel nem lakóingatlanról van szó és nem közeli hozzátartozókról)  18 %  ajándékozási illetéket kell fizetni.

 

Ajándékozható-e földterület/tanya nem közeli hozzátartozónak?

Share Button

Ajándékozhatok-e 1 ha alatti földet, tanyát nem hozzátartozónak?

A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlant csak közeli hozzátartozónk lehet ajándékozni. E körben a testvér az utolsó személy.

 

 

 

Zártkert vásárlásához földművesnek kell-e lennem?

Share Button

Egy Balaton melletti hegyi pincét szeretnek vásárolni amihez 2400 m2 terület van.

Igaz-e hogy ahhoz , hogy megvehessem helyi lakosnak vagy gazdálkodónak kell -e lennem?

A zártkert 2014.03.01-től beolvadt a termőföld kategóriájába. Nem kell földművesnek lennie hogy a kérdezett  ingatlant megszerezze.  

2014. május 1-ig maximum. 300 hektár földet  szerezhet, míg ezt követően maximum. 1 hektárt – ha nem földműves.

474/2013. (XII. 12.) Kormányrendelet szerint az ilyen szerződéseket ki kell függeszteni az elővásárlási jogosultak miatt.

A 2013. évi CXXII. törvényt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2014.május 1 napjától kell alkalmazni.

Földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. [10. § (2) bekezdés] Ehhez a szerzéshez kell: kifüggesztés, földbizottsági és megyei földhivatali jóváhagyás.

Lehetséges-e házastárs részére termőföld ajándékozása kifüggesztés nélkül?

Share Button

Zártkerti ingatlanom 2/4 részét, amit örököltem, eltudom-e ajándékozni adó és illetékmentesen a férjemnek? Az új földtörvény szerint, ha neki ajándékozom el ki kell-e függeszteni elővásárlás céljára az ingatlant?

A házastárs közeli hozzátartozó. Az új földforgalmi törvény szerint a közeli hozzátartozók egymás közötti ajándékozása mentesül a jóváhagyási eljárás alól, ezért önök kifüggesztés és egyéb elővásárlási joggyakorlási eljárás nélkül köthetnek ajándékozási szerződést, amellyel az Ön férje a zártkerti ingatlan tulajdonosa lehet.

Ennek egy mértékbeli korlátja van, a férj a tulajdonában és használatában  levő földek összeszámításával nem szerezhet többet mint egy hektár, vagy ha földműves, háromszáz hektárt.

Fordítható-e termőföld adósságrendezés céljára?

Share Button

Érdeklődni szeretnék,hogy egy 2/4 részben saját tulajdonú zártkertet adósságrendezés céljából fel lehet-e kínálni az adósság rendezésére magánszemély részére?

A tartozás nagyságrendileg megegyezik a zártkert értékével. Ha lehetséges ez a megoldás, mi a teendőm?

Az uj földforgalmi törvény nem teszi lehetővé   zártkert adósságrendezés céljából történő átruházását.

Uniós állampolgár vásárolhat-e zártkertet?

Share Button

Balatonalmádiban mind külfoldi-unios álampolgár szeretnék zártkertet vásárolni. Ingatlan helyrajzi száma 1-sel kezdődik.

Szeretném megkérdezni hogy ebben a esetben belterületi ingatlanak számít-e?

A külfoldi-unios álampolgár vásárolhat  zártkertet  és külterületet is – 2014. 05.01-től maximum 1 hektárig –de elővásárlási jog illeti meg a helyieket, földműveseket.

Az eljárás kb. 5 hónapig tart. Mindegy mivel kezdődik az ingatlan  helyrajzi száma.

Biztosítékot jelent-e a foglaló zártkerti ingatlan vásárlásánál?

Share Button

Érdeklődnék, hogy az új törvény mely zártkerti ingatlanokra vonatkozik?

Ha esetleg valaki nekem foglalót ad eladásnál a házra, az egyfajta biztosságot jelentene? Ha kapnék foglalót akkor egyik fél sem mondhatná már vissza ugye?

A zártkertre a földforgalmi törvény szabályai vonatkoznak. Egy hektár alatt a ptk. szerinti elővásárlási jogosultak és a földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jogosultak megvásárolhatják az ingatlant.

Az első körben említetteket közvetlenül kell levélben megkeresni, míg a második körben említettek a hatvan nap kifüggesztés alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.

Ilyen szerződéseknél nem javasolt foglalóval biztosítani a szerződést, hiszen az elővásárlási jogosultakra a foglaló jogi hatálya nem terjedhet ki.

Az ilyen szerződéseknél egyedül az eladó személye a biztos, a vevő az elővásárlási jogosultak miatt nem lehet biztos abban, hogy az övé lesz az ingatlan.

Ezért javasolt, hogy a vevő a vételárat ügyvédi letétbe fizesse, ahonnan az részére visszajár, ha jelentkezik elővásárlási jogosult és a megyeu földhivatal a javára hagyja jóvá az adásvételi szerződést.

 

Szerezhet-e nem földműves is mezőgazdaság területet?

Share Button

1380 nm-es zártkertjet adok el. Vevő van, egy összegben fizet. A jogi képviselő azt mondja, csak földműves, vagy őstermelő lehet a vásárló. Plusz Nemzeti Földalap, plusz kifüggesztés stb. Ez rendben is van, de ha így lenne ezeknek a kis zártkerteknek, amiket sokszor használnak “nyaralónak” az értékesítése megszünne.

Tudna konkrétat mondani, hogy ebben a helyzetben mi az értékesítés menete, valóban kötik-e a vételt földműves, illetve őstermelő és még nem tudom milyen, de OKJ vizsgához kötött minősítéshez?

Szabály: Zártkert 2014.03.01-től beolvadt a termőföld kategóriájába.

 1994. évi LV. törvény 5. § (1)

Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona  értékű termőföld legyen.

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletet

 az elővásárlási jog gyakorlása érdekében az adás-vételi  szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 2014. március 1-jén vagy azt követően

közzétett (közölt) adásvételi szerződésekre kell alkalmazni.

A 2013. évi CXXII. törvényt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2014.május 1 napjától kell alkalmazni.

Földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. [10. § (2) bek] Ehhez a szerzéshez kell: kifüggesztés,földbizottsági és megyei földhivatali jóváhagyás.

1 / 2 oldal12