Vissza az előző oldalra

Mik az elbirtoklás szabályai?

Share Button

Van egy kb. 3000 nm-es telkem  külterületen, legelő minősítésben.

El szeretném adni de kiderült, hogy osztatlan közös tulajdonban van az első része egy Németországban élő nővel, aki  már 80 éves elmúlt, talán nem is él és az utóbbi kb. 18 évben soha nem is hallottam róla.

Szeretném a telek alsó harmadát, ami az övé, elbirtokolni, a kérdésem hogy ez gyakorlatban hogy működne. Mindenképp szükséges a polgári per?

Az elbirtoklást okirattal is meg lehet állapítani , ha a tulajdonos hajlandó az okiratot aláírni . Ha nem, vagy nem lelhető fel csak bíróság jogosult az elbirtoklás megállapítására. Ezt tanukkal is kell tudni bizonyítani.

Egyedül abból a tényből, hogy a tulajdonos a jogával nem él, még nem következik, hogy a birtokos sajátjaként birtokol. Ez csak akkor állapítható meg, ha abban a hiszemben birtokol, hogy a dolog a sajátja vagy tudja ugyan, hogy az másé, de véglegesnek tekinti a maga birtoklását.

Olyan eset is előfordulhat mint az Öné, hogy a másik  tulajdonostárs az el-birtoklási időt jóval meghaladó idő óta ismeretlen helyen van, életjelet nem ad, s a közös tulajdon tárgyát tevő dologgal senki más nem törődött, mint az azt birtokló tulajdonostárs, aki azt karbantartotta, a terheket is viselte és a körülményekből megállapítható jóhiszeműséggel az ismeretlen helyen levő tulajdonostárs illetőségét is a sajátjának tekintette.

Az elbirtokláshoz szükséges, hogy az elbirtokló sajátjaként birtokolja a dolgot. Az elbirtokláshoz szükséges 15 évnyi idő kezdetének a dolog feletti hatalom megszerzésének (birtoklás) időpontját kell tekinteni.

A sajátkénti birtoklás egyrészről külső megnyilvánulásokból (beruházások végrehajtása, teherviselés a dologgal kapcsolatban, nyilatkozatok stb.), másrészt a birtokló saját meggyőződése (jogosan birtokol, ezért birtoklását jogszerűen senki sem szakíthatja meg) alapján állapítható meg. Elbirtoklással nem szerezhet tulajdonjogot az, aki nem jóhiszeműen jutott a dolog birtokához, mivel  ez esetben hiányzik a belső meggyőződés.

További feltétele az elbirtoklásnak az, hogy a birtokló a tulajdonossal szemben szakadatlanul birtokolja a dolgot. Amennyiben a tulajdonos a birtokost írásban felszólítja, hogy a dolgot adja neki vissza, vagy eziránt bírósághoz fordul, illetve a dologgal rendelkezik (pl. jelzálogjogot enged az ingatlanára  alapítani), az elbirtoklási idő megszakad, vagyis elölről kezdődik.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!