Vissza az előző oldalra

Ajándék visszakövetelésének feltételei

Share Button

Édesanyám úgy 16-17 éve pénzt és telket ajándékozott öcsémnek és feleségének, hogy tudjanak építkezni, szoc. pol.-t igénybe venni. Majd édesapámmal közösen építettek is nekik egy házat. A ház 50-50%-ban öcsémé és sógornőmé, anyukámnak haszonélvezeti joga van bejegyezve.

Öcsémék házassága megromlott, mert sógornőm 10 MFt körüli hitelt halmozott fel, (rámehet az egész ház) zömében öcsém tudta nélkül. Édesanyám visszakövetelheti-e az ajándékozott pénz és telek sógornőmre eső részét?

Ajándék csak az általános elévülési időn (5 év) belül követelhető vissza.

Ajándékot csak az alábbi  esetekben  lehet visszakövetelni:

1.   Ha ajándékozó létfenntartása érdekében szükséges, de csak akkor, ha ez nem veszélyezteti a megajándékozott létfenntartását. Fontos tudni, hogy az ajándéknak a visszaköveteléskor kell meglennie.

2.   Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója súlyos jogsértést követ el az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására.

3.   Ha az ajándékozót olyan lényeges körülményre vonatkozó feltevése indította az ajándékozásra, amely később véglegesen meghiúsult, és amely nélkül korábban nem is ajándékozott volna .

Fontos tudni, hogy  a 2.-3.  esetben nem csak az ajándékot, hanem az annak helyébe lépett értéket is lehet követelni.

Vélemény, hozzászólás?