Vissza az előző oldalra

Átjárási szolgalom érvényesítése

Share Button

1999-ben egy olyan ingatlant vásároltam, amely csak a szomszéd telkén megközelíthető. Az átjárási szolgalom rá is van vezetve mindkét ingatlan tulajdoni lapjára.

Az elmúlt 14 év alatt semmilyen konfliktusom nem volt a szomszédommal. Most azonban egyik napról a másikra egy vaskaput létesített az utcafront felől, akadályozva ezzel a szab átjárásomat.

Van-e joga hozzá? Mit tehetek?

Ha egy ingatlan közvetlenül nem közelíthető meg közútról, az előtte lévő ingatlan túrni köteles, hogy rajta keresztül történik az átjárás. Ezt mondja ki a Magyar Polgári törvénykönyv.

Ilyenkor mindkét ingatlanra az átjárási szolgalom bejegyzésre kerül. Az Ön ingatlanára olyan bejegyzés kerül, hogy jogosult a másik ingatlanon átjárni, míg a másik ingatlanra azt jegyzik föl, hogy köteles tűrni. Ezek a bejegyzések nem személyhez kötöttek, hanem az ingatlanokra vonatkoznak.

Ha tehát változás áll be a tulajdonos személyében, az átjárás joga nem változik a mindenkori tulajdonosokat megilleti. Ezzel ellentétes magatartás birtokháborításnak minősül.

Önnek a helyi jegyzőtől írásban kell kérnie, hogy tiltsa el szomszédját a jogellenes magatartástól, a kaput bontsa vissza. A jegyző helyszíni szemlét követően határozattal ad jogorvoslatot önnek. A határozat kikényszeríthető megismételhető pénzbírság útján.

Vélemény, hozzászólás?