Vissza az előző oldalra

Élettársi nyilatkozat

Share Button

15 éve vagyunk élettársak. Tudjuk, hogy házasság esetén egyértelműek a vagyoni viszonyok. Szeretnénk azonban azt tudni, ha mi a jövőben sem házasodunk össze, de esetleg együttélésünk megszűnik, mire számíthatunk a vagyonmegosztás kapcsán. Hallottuk, hogy élettársi nyilatkozatot lehet tenni. Mit jelent ez és hogyan zajlik?

2010. január 1-jétől lehetőség van arra, hogy az egymással élettársi kapcsolatban élő nagykorú, cselekvőképes személyek közösen, közjegyző előtt élettársi kapcsolatuk fennállásáról nyilatkozatot tehessenek és kérjék annak, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett nyilvántartásba vételét.

Az élettársi nyilvántartás csupán azt igazolja, hogy a feleknek egymással – a Polgári Törvénykönyv 578/G. § szakasza szerinti – élettársi kapcsolata áll fenn.

A törvény szerint az élettársak együttélésük alatt a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös tulajdont. Ha a közreműködés aránya nem állapítható meg, azt azonos mértékűnek kell tekinteni. A háztartásban végzett munka a szerzésben való közreműködésnek számít.

A nyilatkozat  jelentősége tehát abban rejlik, , hogy védi a nyilatkozattevőket és megkönnyíti a bizonyítást egy későbbi esetleges jogvita során, így pl. ha az élettársi közösség megszakadna  az együttélés alatt szerzett közös vagyon megosztását elősegíti.

Az élettársi nyilvántartás az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzésének időpontjától számított 100 évig közhitelesen tartalmazza az élettársaknak személyes adatait.

Az eljárás menete:
– A nyilatkozat felvételére irányuló eljárás élettársak közös kérelemre indul.

Közös kérelem esetén a közjegyző illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja.
– Élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni.
– A közjegyző az élettársi nyilvántartásba az adatokat a végzés meghozatalával egyidejűleg bejegyzi.
A közjegyző élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló jogerős végzésének ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerős ítéletének.

Vélemény, hozzászólás?