Vissza az előző oldalra

Kötelesrész igénylése a hagyatéki eljárásban-mikor kell ügygondnokot kirendelni?

Share Button

Nem értesültem a külföldi lakóhelyemen, hogy apám elhunyt Magyarországon, és  ezért lemaradtam a hagyatéki eljárásról és köteles részt sem kaptam. Mit tehetek? Hogy zajlik Magyarországon a külföldiek magyar hagyatékának átadása?

Köteles részre jogosult külföldi személyt a magyar közjegyzőnek kötelező megidézni a hagyatéki tárgyalásra és nyilatkoztatni, hogy kíván-e köteles részt előterjeszteni. Ha a köteles rész jogosultnak hiányosak a személyi adatai, esetleg lakcíme is, a közjegyző úgynevezett hirdetményi idézést tesz, ez azt jelenti, hogy 30 napig a közjegyzői kamara honlapján és a közjegyző helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalában, a tárgyalásra idézést megjelenteti, kifüggeszteti.

Ha a 30 nap alatt, de legkésőbb a hagyatéki tárgyaláson a köteles részre jogosult nem jelenik meg, vagy meghatalmazottja útján köteles rész igényt nem terjeszt elő ,a közjegyző az örökösnek (pl. végrendeleti vagy törvényes örökösnek)  adja át a hagyatékot – köteles rész átadása  nélkül.

Ez a végzés jogerőre emelkedik és  ezzel az öröklési eljárás befejeződik.

Ha valaki elmulasztja  közteles rész igényét  a hagyatéki eljárásban előterjeszteni – nem kérhet póthagyatéki eljárást.

  Fontos tudni, hogy a köteles részre jogosultnak, un. kötelmi jogi igénye 5 év alatt évül el, hogy a köteles részét pénzben az örökössel szemben érvényesítse. Ezt már csak magyar bíróság előtt teheti meg.

Fontos tudni még , ha a köteles rész jogosultnak csak a lakcíme hiányos (személyi adatai rendelkezésre állnak, de pl. a lakcíméről visszaérkezik a tértivevény, elköltözött, nem keresték) a közjegyző a részére magyar ügyvédek közül ügygondnokot rendel ki.

Az ügygondnok a köteles részre jogosult érdekében tevékenykedik, ezért köteles rész igényt minden esetben előterjeszt.

 A köteles részt a német jog szerint pénzben kell megfizetnie az örökösnek. Ettől csak közös megegyezéssel térhetnek el, amikor is az örökössel együtt úgy dönt a köteles részre jogosult, hogy a magyar közjegyző ingatlan tulajdoni hányadban adja ki részére a köteles részt.

A pénzbeni megfizetése a köteles résznek minden esetben a hagyatéki eljárás során kell, hogy meg történjen. Nincs tehát arra lehetőség, hogy pl. részletfizetésben, vagy halasztott fizetésben egyezzenek meg a felek a magyar közjegyző előtt.

Olyan végrendelkezés esetén, amikor a külföldi örökhagyó azt jelenti ki, hogy a köteles rész ne a magyar hagyatékból kerüljön kielégítésre, a magyar közjegyzőnek idéznie kell a hagyatéki tárgyalásra a köteles részre jogosultat. Nyilatkoztatnia kell, hogy igényt tart-e vagy sem a végrendelethez képest a köteles részére.

Lehetőség van a hagyatéki eljárásban magyar ügyvédet megbízni és a meghatalmazásában egyidejűleg kijelenteni, hogy a köteles részre jogosult nem igényel köteles részt. Ez meggyorsítja a hagyatéki eljárást, hiszen egyetlen tárgyaláson a hagyaték átadásra kerül  – aznap  jogerősen  – mert az ügyvéd jogosult a tárgyaláson a fellebbezési jogról lemondani.

A külföldi örökös a jogerős végzéssel jogosult az illetékes banktól örökségét átvenni, ha bankszámlán levő pénz is, a hagyaték tárgyát képezi. Ezt csak személyesen teheti, a bank csak az örökösnek  adja ki a számla pénzt, és zárja be a számlát.

Ha ingatlan szerepel a hagyatékban, a közjegyző a  hagyaték átadó végzését megküldi az illetékes földhivatalnak ahol bejegyzik az öröklés tulajdoni jogát.

Vélemény, hozzászólás?