Vissza az előző oldalra

Haszonélvezet az új Ptk. szerint

Share Button

12 éve lettem özvegyként haszonélvezője egy ingatlannak.

Az új Ptk. szerint férjhez mehetek úgy, hogy a haszonélvezeti jogom ezáltal nem szűnik meg?

Ha én meghalok, házastársam érvényesítheti-e majd az özvegyi jog alapján a haszonélvezeti jogot fenti ingatlanon?

Az új szabályok szerint az örökhagyóval közösen lakott lakáson és berendezési /felszerelési tárgyakon az  özvegy holtig tartó haszonélvezeti jogot kap –  mely  házasságkötés esetén sem szűnik meg –  és  egy gyermekrészt a hagyaték többi részéből. 2014.03.15.napjától megszűnt az un. halálon túli hűség intézménye.

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és

b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

(2) A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető.

Vélemény, hozzászólás?