Vissza az előző oldalra

Kell-e vagyonszerzési illetéket fizetnem, ha a gyermekem nevére vásárolt lakásra haszonélvezetet alapítok?

Share Button

52 éves vagyok, 22 éves felnőtt gyermekemnek  9 mft-ért kis lakást vásárolok  (első lakást szerző)az én haszonélvezeti jogommal.

A gyermeknek mennyi vagyonszerzési  illetéket kell fizetnie és  nekem is kell-e fizetnem a vagyoni értékű jog után a 4%-ot, azaz ki mennyi illetéket fizet, ha 100%-on van haszonélvezet és mennyit, ha 10%-on van haszonélvezet?

Ha 100 %-on  van  haszonélvezet  a gyermek  6.3 Mft után fizet 2 %-ot azaz 126 eft-t és a haszonélvező 108 eft –ot.  összesen: 234 eft.

Az  1 / 10-ed haszonélvet esetén a gyermek   8.730 000.-ft után fizet  2 %-ot  azaz 174.600.-ft-ot a  haszonélvező 10.800.-ft-ot összesen: 185.400.-ft

Ebből látszik hogy a   bruttó számokban a fizetendő illeték függ attól, hogy  mekkora ingatlanrészt terhel haszonélvezet:

ha az egészet nő a 4 % -os mérték – több a fizetendő, ha kevesebbet nő a 2 % -os mérték ,kevesebb a fizetendő.

Az illeték főszabály szerint 4%, ezt kell felosztani a haszonélvező és a tulajdonos között és  a tulajdonos a saját illetéke 50%-ára kedvezményt kap. A haszonélvezet, illetőleg használat jogával terhelten átruházott  vagy ilyen teher egyidejű alapításával megszerzett vagyon esetében a tulajdonszerzőt terhelő illeték alapja a haszonélvezet, figyelembevétele nélkül megállapított forgalmi érték és a haszonélvezet számított értéke közötti különbözet.

Hogy mekkora rész terheli az illetékből a haszonélvezőt az a  haszonélvező életkorától függ. Ez a jog vagyoni értékkel bír –  azaz úgynevezett vagyoni értékű jog- , és a tulajdonos számára csökkenti a megszerzett ingatlan értékét. Emiatt az értékcsökkenés miatt a tulajdonszerzőnek csökkentett forgalmi érték után kell illetéket fizetnie, vagyis a forgalmi értékből le kell vonni a vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított  vagy vásárolt haszonélvezet értékét. A haszonélvező e számított érték után fizet  vagyonszerzési illetéket.

Az illetéktörvény 72.§-a rendelkezik a vagyoni értékű jogok érték megállapításának a módjáról. Holtig tartó haszonélvezeti jog értékének a megállításához az ezzel terhelt ingatlan forgalmi értékének az egy-huszad részét kell venni majd ezt az összeget meg kell szorozni a haszonélvezeti  jogosult életkorához kapcsolt törvényi szorzóval. (Ha a jogosult 25 évesnél fiatalabb, a szorzó 10, 25 és 50 év között 8, 51 és 65 év között 6, 65 évesnél idősebb jogosult esetében a szorzó 4. )Példánk esetében  –  kilencmilliós ingatlan és egy 52 éves haszonélvező esetében – a haszonélvezeti jog értéke: 450.000 forint szorozva a hatos szorzóval, vagyis 2.700.000.- forint lesz. Ha az ingatlan 1 /10 –ére van alapítva haszonélvezet akkor ennek 1 / 10-e azaz 270.000.-ft.

Fontos tudni még:ha haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant szerzünk, akkor csak a tulajdonjog értéke után terhel minket illetékfizetési kötelezettség, mivel a haszonélvezeti jog a  szerzés előtt is terhelte az ingatlant. Hasonló a helyzet akkor, ha az átruházáskor az átruházó a saját javára „ fenntartja” a haszonélvezeti jogát vagy a haszonélvező maga szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.

Vélemény, hozzászólás?