Vissza az előző oldalra

Készpénz ajándékozásának illetékvonzata

Share Button

Kérdésem lenne, hogy ha készpénzt kapok ajándékba akkor csak a 18%-os illetéket kell megfizetni vagy még plusz EHO-t vagy TB-t?

Egyenes ági rokonok  esetében az ajándék készpénz illetékmentes, míg más személyek között 150.000.-Ft felett  Magyarországon tett ajándékozás ( ingó-pénz ) illetékköteles.

 18 % az illeték mértéke  és nincs egyéb járulékos költség. Külföldön tett ajándékozás azért nem illetékel, mert  az a törvény hatálya alóli kivétel.

Az egyenes ági rokonság azon természetes személyek között áll fenn, akik közül az egyik a másiktól származik. Felmenő egyenes ági rokonok az elődök, így a szülő, a nagyszülő, a dédszülő, míg lemenő egyenes ági rokonok:gyermek, unoka, dédunoka, azaz az utódok.

A házasságon kívül született gyermeknek  vér szerinti apjával és annak felmenőivel jogilag értékelhető rokoni kapcsolata csak akkor jön létre, ha családi jogállást teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy utólagos házasságkötés során tett elismerő nyilatkozat, illetőleg jogerős bírói ítélet rendezi.

Az egyenes ági rokonságot megillető illetékmentesség kiterjed az örökbefogadással létrejött rokoni kapcsolatra is.

 

Vélemény, hozzászólás?