Vissza az előző oldalra

Megterhelhető-e az ingatlan a haszonélvező tartozásai miatt?

Share Button

Ha a haszonélvező közüzemi tartozást halmoz fel, az mennyiben terheli az ingatlan tulajdonosát?

Mennyiben áll fenn az ingatlan tulajdonosának helytállási kötelezettsége ha a szolgáltatóval ő, mint tulajdonos van szerződéses viszonyban, illetve ha a haszonélvező kötötte meg a szerződést?

A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.

A haszonélvező tartozásáért az ingatlan tulajdonosának nincs mögöttes felelőssége. Nem ő a fogyasztó, ha nem áll szerződésben a szolgáltatóval, akkor nem terhelhetik az ingatlanra a haszonélvező közmű-tartozását. Azokért a haszonélvező saját magánvagyonával felel.

Egy dolog azonban megtörténhet: a közműszolgáltató pl. kikapcsolhatja az áramot az adott ingatlanban . Ebben az esetben ha a tulajdonos  használni kívánja az ingatlant . pl. mert a haszonélvező ezzel felhagyott, akkor a visszakapcsoláskor a tartozást ki kell fizetnie.

Más a helyzet ha  a szolgáltatóval  a tulajdonos van szerződéses viszonyban akkor az ingatlanra a haszonélvező közmű-tartozását ráterhelhetik.

A tulajdonos jogai a haszonélvezet fennállása alatt PTK.5:152. § szabályozza, mely szerint:  A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, illetve rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, továbbá ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre.

Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti. A tulajdonost ezek a jogok azzal szemben is megilletik, akinek a haszonélvező a haszonélvezetből fakadó jogok  gyakorlását átengedte. Ebben az esetben a megfelelő biztosíték elmaradása esetén a bíróság a harmadik személyt a haszonélvező által a részére átengedett jog gyakorlásától eltiltja.

Vélemény, hozzászólás?