Vissza az előző oldalra

Mennyi a zártkertek beépíthetősége?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonú zártkert egy része (720 m2)az én birtokomban van. Kezdeményezhetem az ‘osztatlan közös’ megszüntetését, hogy a rám eső hányad a magántulajdonom lehessen?

Jelenleg hány százalék a zártkerteknél a beépíthetőség? Ha van már a zártkerten téglaépület, melyet bővíteni akarok de a kész ház nem haladja meg az 50 m3-t és a 3 m gerincmagasságot kell rá építési engedélyt kérnem? vagy elég csak bejelentenem az építés megkezdését?

720 m2 ingatlan telekalakítással tovább nem osztható. A közös tulajdon megszüntetése vagy megváltással történik (egyik tulajdonostárs a másikat kifizeti) vagy árveréssel szüntethető meg. Ez utóbbi esetben a végrehajtáson befolyó összeg a tulajdoni hányadok arányában kerül felosztásra a tulajdonosok között.

Javaslom, hogy kizárólagos természetbeni használati megosztási vázrajzot készíttessenek földmérővel, így biztosítva lenne minden tulajdonosnak az általa használt ingatlanrész kizárólagossága.

A zártkerti beépítés általában 3%, de az OTÉK ezt 10%-ra módosította. Az adott önkormányzatra csak azt követően vonatkozik a 10%, ha ennek megfelelően a rendezési tervét már módosította.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!