Vissza az előző oldalra

Mi az öröklési sorrend?

Share Button

Szüleim vettek nekünk házat a férjemmel.

Bízva a boldog és hosszú jövőben, felét rám, felét pedig a férjemre iratták. A haszonélvezeti jogot megtartották saját maguknak. Gyerekünk nem született.
Hogy fog történni az öröklés, ha én távoznék először vagy ha ő?

Mivel a házat az én szüleim vették, és a pénz nagy részét is én hoztam a házba, nem szeretném,ha a férjem testvére vagy annak gyerekei is részesednének a házból?

Az új Ptk szerint gyermekek mellett a túlélő házastárs egy gyermekrészt örököl és az örökhagyóval közösen lakott lakásban lakhat és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat használhatja, mint haszonélvező.

Amennyiben nincsenek leszármazók, a házastárs mellett a szülők is örökösökké válnak. Ebben az esetben  a túlélő házastárs  egyenlő arányban örököl szülőkkel. Ha  egyike már nem él, helyette nem  az ő része is megoszlik a túlélő házastárs  és a másik  szülő között. Ha mindkét szülő elhunyt, akkor  a kizárólagos örökös a túlélő házastárs.  

A TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS ÁLTALÁNOS RENDJE AZ ÚJ PTK ALAPJÁN AZ ALÁBBI:

7:55. § [Leszármazók öröklése]

(1) Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke.

(2) Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.

 (3) Az öröklésből kiesett gyermek vagy távolabbi leszármazó helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek.

 7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

 (1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

 a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és

b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

 (2) A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető.

 (3)Osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog biztosítható.

 7:60. § [Házastárs öröklése szülő mellett]

 (1) Ha leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat.

 (2) Az (1) bekezdésben nem érintett hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli, másik felét az örökhagyó szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban.

 7:61. § [Házastárs egyedüli öröklése]

 Ha leszármazó és szülő nincs vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa egyedül örököl.

 7:63. § [Szülő és a szülő leszármazójának öröklése]

 (1) Ha leszármazó és házastárs nincs vagy nem örökölhet, az örökhagyó szülői örökölnek fejenként egyenlő részben.

 (2) Az öröklésből kiesett szülő helyén ennek leszármazói örökölnek olyan módon, mint a gyermek helyén annak leszármazói.

 (3) Ha a kiesett szülőnek leszármazója nincs vagy nem örökölhet, egyedül a másik szülő vagy annak leszármazói örökölnek.

 7:64. § [Nagyszülő és a nagyszülő leszármazójának öröklése]

 (1) Ha leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet, törvényes örökösök egyenlő részekben az örökhagyó nagyszülői.

 (2) Az öröklésből kiesett nagyszülő helyén ennek leszármazói örökölnek ugyanúgy, mint a kieső szülő helyén ennek leszármazói.

 (3) Ha a kiesett nagyszülőnek leszármazója nincs vagy nem örökölhet, helyette nagyszülőpárja, ha ő is kiesett, helyette leszármazója örököl.

 (4) Ha valamelyik nagyszülőpár kiesett, és helyükön leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az egész hagyatékot a másik nagyszülőpár vagy az ő leszármazójuk örökli.

 7:65. § [Dédszülő és a dédszülő leszármazójának öröklése]

 (1) Ha nagyszülő és nagyszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet, törvényes örökösök fejenként egyenlő részekben az örökhagyó dédszülői.

 (2) Az öröklésből kiesett dédszülő helyén ennek leszármazói örökölnek ugyanúgy, mint a kieső nagyszülő helyén ennek leszármazói.

 (3) Ha a kiesett dédszülőnek leszármazója nincs vagy nem örökölhet, helyette dédszülőpárja, ha ő is kiesett, helyette leszármazója örököl.

 (4) Ha valamelyik dédszülőpár kiesett, és helyükön leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az egész hagyatékot fejenként egyenlő részekben a többi dédszülőpár örökli.

 (5) A (4) bekezdés alapján öröklő valamelyik dédszülő kiesése esetén a (2) és a (3) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

 7:66. § [Távolabbi felmenők öröklése]

 Ha dédszülő és dédszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet, törvényes örökösök fejenként egyenlő részekben az örökhagyó távolabbi felmenői.

Vélemény, hozzászólás?