Vissza az előző oldalra

Az élettársak közötti vagyoni viszony

Share Button

Párkapcsolatban élek, de nem közös háztartásban a párommal. Hamarosan össze szeretnénk költözni abba az ingatlanba, amit ő még évekkel ezelőtt vásárolt.

Az ingatlan felújításra szorul, amelyhez én pénzt adnék. Hogyan, milyen formában lehetne papírra vetni ezt a tényt azért, hogy ha esetleg „külön megyünk” ne vesszen majd el a a befektetett pénzem.

Élettársi vagyonmegosztási szerződés szerintem nem jöhet szóba, mivel nem élünk közös háztartásban. A ház 1/1 arányban az ő tulajdona. Beszéltünk arról, hogy nekem ajándékozná a felét, de az illetékfizetés elkerülése okán erre majd csak a házasság megkötése után kerítenénk sort.

Önök közötti kapcsolat –  az összeköltözésüket követen –  a tényleges élettársak viszonyának felel majd meg. Ez azt jelenti hogy  regisztráció nélkül  együtt fognak élni, közösen gazdálkodnak, érzelmi és szexuális közösségben élnek.

Az  együttélésük jogi szabályozása a PTK6:514. § -ban található, mely így szól: élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Az élettársi kapcsolat  az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.

Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

A szerződésben az élettársak bármilyen  vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek. (A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába is bevezették.) Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását.

Javaslom hogy a fentieknek megfelelően készíttessen vagyonjogi megállapodást – összeköltözésükkor- addig pedig kölcsönszerződés készülhet.

Vélemény, hozzászólás?