Vissza az előző oldalra

Mit örököl a házastárs? Hogyan lehet rendelkezni házasság előtt?

Share Button

6 éve élek élettársi kapcsolatban (64 és 67 évesek vagyunk) az én két felnőtt gyermekem (44, 37 évesek) tulajdonában lévő ingatlanban, amire részemre özvegyi haszonélvezeti jog van bejegyezve 8 éve.

Ezen kívül özvegyi joggal rendelkezem 6 ha föld, 3 ha erdő, fél budapesti lakásra, valamint fél bp-i lakás tulajdonjoga is az enyém.

Rendelkezem bankszámlával, értékpapírral, de ez a saját pénzem, ő egy kis összeggel járul hozzá a havi költségekhez, mivel a nyugdíja nagyon kevés.

Élettársamnak előző házasságából van egy gyermeke.(40 éves) Ingatlan vagyona nincs, csak ingóságok, de azok sem értékesek.

Tervezzük a házasságot,épp ezért szeretném kérdezni, ha velem valami történne, kapna e haszonélvezeti jogot a jelenleg közösen lakott ingatlanra, földre, erdőre, a bp-i lakás részből örökölhetne-e ő és a gyermeke, egyáltalán mire tarthatna igényt.

Házassági szerződéssel ezeket a kérdéseket megtudnánk oldani?

A házastárs az Új Ptk. szabályai szerint a másik házastárs halála esetén egy gyermekrészt örököl. Abból a lakásból azonban, amiben közösen laktak kizárólag holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl, annak az ingatlannak a tulajdoni jogát a leszármazók öröklik fejenként egyenlő arányban. Házassági szerződés az öröklés során nem releváns.

Ha a fenti szabálytól eltérni kívánnak azt végrendelet formájában tehetik meg, vagy egymás közötti jogügyletekkel rendezhetik a vagyonukat, céljaiknak megfelelő módon (pl.: adásvétel, ajándékozás).

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!