Vissza az előző oldalra

Szerezhet-e nem földműves is mezőgazdaság területet?

Share Button

1380 nm-es zártkertjet adok el. Vevő van, egy összegben fizet. A jogi képviselő azt mondja, csak földműves, vagy őstermelő lehet a vásárló. Plusz Nemzeti Földalap, plusz kifüggesztés stb. Ez rendben is van, de ha így lenne ezeknek a kis zártkerteknek, amiket sokszor használnak „nyaralónak” az értékesítése megszünne.

Tudna konkrétat mondani, hogy ebben a helyzetben mi az értékesítés menete, valóban kötik-e a vételt földműves, illetve őstermelő és még nem tudom milyen, de OKJ vizsgához kötött minősítéshez?

Szabály: Zártkert 2014.03.01-től beolvadt a termőföld kategóriájába.

 1994. évi LV. törvény 5. § (1)

Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona  értékű termőföld legyen.

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletet

 az elővásárlási jog gyakorlása érdekében az adás-vételi  szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 2014. március 1-jén vagy azt követően

közzétett (közölt) adásvételi szerződésekre kell alkalmazni.

A 2013. évi CXXII. törvényt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2014.május 1 napjától kell alkalmazni.

Földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. [10. § (2) bek] Ehhez a szerzéshez kell: kifüggesztés,földbizottsági és megyei földhivatali jóváhagyás.

Vélemény, hozzászólás?