Vissza az előző oldalra

Zártkert vásárlásához földművesnek kell-e lennem?

Share Button

Egy Balaton melletti hegyi pincét szeretnek vásárolni amihez 2400 m2 terület van.

Igaz-e hogy ahhoz , hogy megvehessem helyi lakosnak vagy gazdálkodónak kell -e lennem?

A zártkert 2014.03.01-től beolvadt a termőföld kategóriájába. Nem kell földművesnek lennie hogy a kérdezett  ingatlant megszerezze.  

2014. május 1-ig maximum. 300 hektár földet  szerezhet, míg ezt követően maximum. 1 hektárt – ha nem földműves.

474/2013. (XII. 12.) Kormányrendelet szerint az ilyen szerződéseket ki kell függeszteni az elővásárlási jogosultak miatt.

A 2013. évi CXXII. törvényt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2014.május 1 napjától kell alkalmazni.

Földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. [10. § (2) bekezdés] Ehhez a szerzéshez kell: kifüggesztés, földbizottsági és megyei földhivatali jóváhagyás.

Vélemény, hozzászólás?