Vissza az előző oldalra

Jogi képviselet

Jogi képviselet társasházi ügyekben

Share Button

Társasháztulajdon jön létre, ha egy adott  épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás  a tulajdonostársak külön tulajdonába kerül.

A társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa ügyvéd által ellenjegyzett alapító okiratban létesíthet. Az okiratot érkeztetni kell a Földhivatalnál és minden módosításánál így kell eljárni. Az alapítás a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével jön létre.
Az épülethez tartozó földrészlet, továbbá a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, berendezés, vagy egyéb helyiség a tulajdonostársak közös tulajdonába marad.

A társasház az általa viselt név alatt  működik , mely általában annak címe  „ Társasház“ toldattal: pl.: Siófok, Fő tér 5. Társasház.

A társasház  az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat akként, hogy a  képviselője  által szerződéseket köthet, önállóan perelhet  de  perelhető is. A közös képviselő a társasház ügyeinek vezetője és kezeli a társasház pénzügyeit.

A közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk szerint felelnek.

Jó hír, hogy valamely tulajdonostárs  tartozása annak lakására ráterhelhető jelzálogjog formájában. Így – végső soron  árverés útján – érhető el hogy a nemfizető társtulajdonosok ne vigyék csődbe a társasházat.

Az alapító okirat elkészítéséhez szükséges adatok  meghatározása:

-a társasház neve neve

-a külön tulajdonba kerülő lakások

-a közös tulajdonban álló épületrészekből a tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad

-a közös tulajdonba kerülő épületrészek

-a felépítményhez tartozó ingatlan közös tulajdon vagy földhasználat

Az alapító okirat elkészítéséhez szükséges okiratok:

tulajdoni lap

építési engedély

jogerős használatbavételi engedély

épületfeltüntetési vázrajz

szintenkénti alaprajz

Jogi képviselet földhivatali eljárásban

Share Button

A földhivatali eljárás során az okiratszerkesztéssel kapcsolatos tulajdon változásoknál az ügyvédi képviselet kötelező.

Ez azt jelenti, hogy egy ingatlan adásvételi szerződés megkötését követően 30 napon belül az okiratot – ügyvédi meghatalmazással együtt – be kell nyújtani az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnál.

A tulajdonosváltozás elintézésére a földhivatalnak 22 munkanap áll rendelkezésére.

Soronkívüliséget is lehet kérni, mely esetben az ügyintézési határidő a felére csökken. Ezt indokolni kell és 10.000.-ft a költsége. Ilyen indok lehet például tervezett építésügyi hatósági eljárás megindítása.

A földhivatal a változásbejegyző határozatot megküldi az eladónak és a vevő jogi képviselőjének.

Fontos tudni, ha nem történik azonnali tulajdonjog átruházás az adásvételnél, úgy az ügyvéd az eladó tulajdoni joga fenntartása mellett kéri a vevő tulajdoni joga bejegyzését.Ez a kérelem határozatlan időre is benyújtható vagy az ún. függőben tartással maximum 6 hónapig.

A kettő között az a különbség, hogy az első esetben a földhivatal mindaddig nem törli a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét, amíg azt a felek közösen nem kérik, míg a második esetben a határozott idő leteltével vagy a 6 hónap elteltével a földhivatalnak hivatalból kell törölnie a bejegyzést. Ezért fontos például, ha 2 hónap fizetési haladékot kap a vevő a szerződésben a függőben tartást is 2 hónapig kell kérni.

Javaslom, hogy szakmailag jártas ügyvéd készítse az ilyen okiratot, így nem fordulhat elő hogy „időtlen időkig” az ingatlanon olyan bejegyzést tart nyilván a földhivatal amely annak eladását meggátolhatja, illetve az ingatlan értékét csökkenti.

Tájékoztatásul jegyzem meg, hogy a függőben tartási kérelem díja 6.600.- Ft, míg a tulajdonjog fenntartásért kétszer kell 6.600.- Ft eljárási illetéket fizetni a földhivatalnak.