Vissza az előző oldalra

Ügyvéd válaszol

Hogyan lehet bebiztosítani az osztaltan közös tulajdonú telken álló nyaraló kizárólagos tulajdoni jogát?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonban van egy telek az unokatestvéreimmel, amin áll egy nyaraló épület is. A házat még az én szüleim építették, de annak idején semmilyen használati megosztás nem készült.

Hogyan, milyen dokumentummal tudom bebiztosítani azt a jövőre nézve, hogy egyértelmű legyen, hogy a ház az én tulajdonom az osztatlan közös területből.

A megoldás a kizárólagos használati megosztás készítése egy földmérő és egy ügyvéd közreműködésével.

A folyamat során először a földmérő készíti el a megosztási vázrajzot, ahol lehetőség van az épület önálló helyrajzi számon történő kiemelésére .  Így két önálló helyrajzi szám alakul ki, az épület és a telek vonatkozásában. Általában  a telek  – térmértéke miatt –  két önálló helyrajzi számra nem megosztható ezért kizárólagos természetbeni használat szerint kerülhet felosztásra.

Az így elkészült telekalakítási vázrajzot és telek alakítási okiratot minden érintett tulajdonosnak alá kell írnia, és az illetékes földhivatalhoz be lehet nyújtani.

Ezzel tudja Ön biztosítani ledokumentált formában a nyaraló mindenkori használati rendjét. A földhivatalba benyújtott telekalakítás az aktuális tulajdonosokra és jogutódaikra nézve is érvényes.

Hogyan kell eljárni, ha vak személy adja el ingatlanát?

Share Button

Feleségem egy sajnálatos betegség következtében elveszítette látását. Most szeretnénk eladni közös házunkat. Hogyan kell eljárnunk?

Cselekvőképes, de vak ügyfél esetén az adásvételi szerződést  elkészítheti ügyvéd, ám az okirat véglegesítése, érvényessé tétele és aláírása csak közjegyző előtt lehetséges.

A közjegyző a szerződés már elkészített tartalmát „teszi át „ közjegyzői okiratba. Az eljárás során szükséges két tanú, akik részt vesznek a szerződés aláírásánál. Ezen személyeket  nem a közjegyző biztosítja hanem az ügyfél.

Hogyan zajlik az öröklés?

Share Button

Kérdésem az lenne, hogy Édesapám halála után, miként zajlik az öröklés? Anyám még él illetve van egy testvérem. Az örökségben szerepel egy családi ház ahol éltek a szülők, illetve egy lakótelepi lakás amit kiadtak, valamint 8 millió forint a bankszámlájukon. Ki mit és milyen arányban örökölhet?

Az örökhagyóval közösen lakott lakásra a túlélő házastársnak haszonélvezeti joga lesz, a leszármazók pedig egyenlő arányban öröklik ezt az ingatlant, míg minden más hagyatéki tárgyon a túlélő házastárs a leszármazókkal együttesen egy gyerekrészt örököl.

Illeték köteles-e az eltartási szerződés?

Share Button

Ingatlan illeték megszabásával kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Második házasságban a férjemmel 30 éve élünk együtt egy háztartásban, nekem van két gyermekem, 8 és 10 éves koruktól együtt neveltük, a férjem a lakására eltartási szerződést kötött a gyermekekkel.

Ilyen esetben a gyermekek közeli hozzátartozónak ,esetleg nevelt gyermeknek számítanak, elhalálozás után az ingatlan után mennyi illeték szabható ki?

Lehet e illetékmentességet kérni?

Az eltartási szerződés visszterhes jogügylet, olyan mint az adásvétel, ezért 4% vagyonszerzés illetéket kell fizetnie eltartónak (rokonsági fok nem számít).

Felbontható-e az öröklési szerződés?

Share Button

Öröklési szerződést szeretnék felmondni, mivel az örökösökkel megromlott a kapcsolat. Ők nem akarnak közös megegyezéssel szerződést bontani. Mindent visszafizetnék, amit eddig kaptam. Milyen lehetőségem van?

Az öröklési szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése hiányában azt csak bírósági úton lehet felbontani.

Testvérnek ajándékozható-e az 5 éven belül szerzett föld?

Share Button

A nővéremmel közösen örököltünk egy szántóföldet (zártkert) besorolású. A nővérem az idei évben megvette a mellette lévő hasonló besorolású területet.

Szeretné ezeket a földeket ajándékozási szerződéssel nekem adni, de az adásvételi szerződésen az szerepel, hogy öt évig nem adhatja el a most vásárolt földet. Vonatkozik ez az ajándékozási szerződésre is?

Föld ajándékozható testvérnek kifüggesztés, jóváhagyás nélkül.

Az 5 éves kötelezettség erre az esetre  nem vonatkozik.

Ha 1/4 részét a tanyának eladja valaki és a másik tulajdonos veszi meg, ki kell-e függeszteni?

Share Button

Ha 1/4 részét a tanyának eladja valaki és a másik tulajdonos veszi meg, ki kell-e függeszteni 6 hónapra?

Föld adásvétel esetén  nem kell kifüggeszteni a szerződést, ha egyik tulajdonostárs megvásárolja a tulajdoni hányadát és ez által a vevő 1 / 1-ed tulajdonosa lesz a földnek.

Mennyi ideig igényelhető a köteles rész?

Share Button

Édesanyám 2022 év végén meghalt. 1 ingatlanban tulajdonjoggal rendelkezett 1/2 arányban. A többi részben 1/4 és 1/4 arányban testvéreim voltak a tulajdonosok.

Édesanyámmal a kapcsolatot mát több mint 15 éve nem tartottam. Édesanyám tulajdonjogában 2017 évben változás állt be, a tulajdonrészét az öcsépmnek ajándékozta. Hárman vagyunk testvérek.

Kérdésem a következő: ebben az esetben is megillet engem a kötelesrész? Az ügy szempontjából szerintem nem releváns, hogy a kapcsolatot nem tartottam, hiszen kitagadásra okot nem szolgáltattam, de ezt lehet, hogy rosszul tudom.

Tudomásom szerint a kötelesrész az elajándékozott ingatlanrész 1/3-ának az 1/3 része. 

Örökhagyó tulajdonában volt, de halálát megelőző 10 éven belül elajándékozott ingatlan esetében köteles rész igény érvényesíthető.

Az igényérvényesítést általában a vonatkozó hagyatéki eljárásban kell előterjeszteni, vagy ha nincs hagyatéki leltár, az illetékes bíróságon.

Az igényérvényesítés ideje 5 éve.

Szivességi lakáshasználat megalapozza-e a törvényes örökléstől eltérő hagyatékátadást?

Share Button

Jelenleg a testvérem (4 gyerekével, feleségével együtt) a szülői házban élnek kb. 2010 óta nagyjából bármiféle lakbér vagy a szüleim részére fizetendő térítés nélkül. 

Jómagam kb. 14 éve saját lakásban élek a családommal együtt úgy, hogy folyamatosan fizetjük a nem kevés lakáshitelt.

Az lenne a kérdésem, hogy ha majd öröklésre kerül a sor akkor pl. az „hagyatéki eljáráson” kérhetek-e többet az örökségből arra hivatkozva, hogy a testvérem (és családja) a szülői házban lakott éveken keresztül gyakorlatilag ingyen? Vagy ezt a dolgot polgári peres eljárásban „szokták” intézni?

A szívességi lakáshasználat, amelyet a szülők a testvérének biztosítanak nem alapoz meg törvényes örökléstől eltérő hagyaték átadást.

A testvérével konszenzusban a hagyatéki tárgyaláson eltéríthetik az öröklés arányait polgári egyezségkötéssel, melyet a közjegyző jóváhagyhat.

Mennyi szja-t kell fizetni örökölt ingatlan eladása után?

Share Button

Feleségem, aki 70 éves, nyugdíjas, 2022-ben elhalálozott apjától örökölt egy családiház 50%-át. Az örökrészét eladná, de nem kíván ingatlant venni. Kell-e szja-t fizetnie?

A hagyatéki értéken felüli eladási ár 15% személyi adó vonzattal jár.

Az adót az eladási ár és a hagyatéki érték különbözete után kell fizetni.

1 / 155 oldal12345...102030...Utolsó »