Vissza az előző oldalra

Egyéb aktualitások

Ki készíthet közokiratot?

Share Button

Magyarországon ügyvéd, könyvelő is hitelesítheti okmányok fénymásolatát, nem csupán közjegyző. Így van-e? Ki még? Hol van ez rögzítve? Ha valóban csak közjegyző, attól az ügyvéd, stb. által hitelesített fotók külföldön még felhasználhatók-e?

Az okirat hitelesítés közokirattal lehetséges. Közokiratot közjegyző állíthat ki. Ügyvéd ilyen hitelesítést nem végezhet.

Megterhelhető-e egy ingatlan jelzálogjoggal egyoldalúan?

Share Button

Nővérem önkormányzati fenntartású idősek otthonában lakik 10 éve. Betegen született, csak járadékkal rendelkezik, ami nem éri el az otthonban fizetendő összeget. Eddig a jövedelme 80%-át fizette térítési díjként.

Az idén az otthonban azt mondták, hogy mivel van haszonélvezeti joga a tulajdonomat képező lakáson, ezért a különbözetet, cca. havi 45 ezer forintot, jelzálog formájában az én lakásomra fogják terhelni. Van-e joga az intézetnek az én lakásomra terhelni a nővérem tartozását, a haszonélvezetre hivatkozva?

Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan csak a tulajdonos és a haszonélvezeti jog jogosult megállapodása révén terhelhető zálogjoggal. Egyoldalúan zálogjog az Ön ingatlanára nem terhelhető, csak közös megegyezéses megállapodással.

Szükséges-e energia-tanúsítványt készíteni, ha a vevő tulajdonostárs?

Share Button

Társtulajdonosként vásárolnék további lakóingatlanrészt, kell-e  energetikai tanúsítványt készíttetnem?

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése kimondja, hogy nem kell tanúsítványt készíteni ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt.

 

Jár-e özvegyi nyugdíj 10 év élettársi kapcsolat után?

Share Button

10 év élettársi kapcsolat után, amennyiben az élettárs elhalálozik és belga állampolgár, jár-e özvegyi nyugdíj?

Magyarországon hasonló esetben, ha az illetékes jegyző hatósági bizonyítványban megállapítja az élettársi jogviszony vizsgálata alapján az özvegyi nyugdíjra jogosultságot, akkor az folyósításra kerül. A belga jogot nem ismerve, javaslom ottani ügyvédtől vagy a magyarországi belga nagykövetségen érdeklődjön a folyósítás feltételeiről.

Felel-e a tulajdonos a haszonélvező tartozásaiért?

Share Button

Tulajdonomban áll egy kertes ház amely a szüleim, életfogytig tartó haszonélvezeti jogával terhelt. Az összes közüzemei számla az Ō nevükön szerepel. Édesanyám tartozást halmozott fel, és a végrehajtók a ház elárverezésével fenyegetnek.

Kötelezhetnek -e engem az Ő tartozásának kiegyenlítésére illetve jogukban állhat e hogy a tulajdonomban álló tehermentes ingatlant elárverezzék? Tartozás örökölhető- e?

A tulajdoni jog és a tulajdonos  a haszonélvező tartozása miatt általában nem  tartozik felelősséggel helytállni, az ingatlan nem árverezhető el.

A haszonélvező olyan mint a bérlő csak nem fizet bérleti díjat a tulajdonosnak. Más kérdés hogy mindkettő tartozása esetén a közmű-szolgáltatók a szolgáltatást korlátozhatják vagy kikapcsolhatják.

Ha a tulajdonos birtokba akarja venni és használni az ingatlant abban az esetben az elmaradt díjak megfizetése nélkül kevés öröme lesz benne.

Érvényes-e az e-mailben kötött megállapodás?

Share Button

Érdeklődni szeretnék, hogy az e-mailben való megállapodás mennyire jogerős? Szerződésnek minősül-e? 2013-ban írtuk a levelet, de azóta sem jött rá válasz. Csak kijelentő mondatban leírtuk, hogy miben állapodtunk meg szóban.

Az e-mail váltásban létrejött megállapodás érvényesen létrejöttnek minősül. Egyoldalúan e-mailben küldött nyilatkozat a másik felelt csak abban az esetben köti, ha azt a nyilatkozatot elfogadva, azaz magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Milyen végzettséggel lehetek regisztrált földműves?

Share Button

Arra lennék kíváncsi hogy egy Mezőgazdasági munkás tanfolyam elvégzése után vásárolhatnék- e 23 ha földet, vagy egy magasabb képzésen kéne részt vennem, esetleg Aránykalászos gazda tanfolyamon?

Aranykalászos gazda tanfolyam elvégzése megfelelő képzettséggel bír ahhoz, hogy regisztrált földműves lehessen és 300 ha-ig földet vásárolhasson.

Szükséges-e energiatanúsítvány gazdasági épületre?

Share Button

Kérem szíveskedjen felvilágosítást adni arról,  hogy zártkertben lévő gazdasági épület besorolású ingatlan eladása esetén is szükséges az energiatanúsítvány elkészíttetése?

Zártkerti gazdasági épületre energiatanúsítványt készíttetni nem kell.

2013.01.09-től kötelező az energiatanúsítvány

Share Button

2013. január 9-től az energetikai tanúsítvány lakás eladása esetén kötelező és előfeltétele a tulajdonos változás földhivatali bejegyzésének.  Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni a tanúsítvány kódszámát is, továbbá azt  pl. hogy a vevőnek  átadásra került. Nem szükséges hogy az adásvételi szerződés melléklete legyen.

Az épületek energetikai tanúsítványa az ingatlan energiafogyasztási szintjét mutatja meg egy skálán, amely a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig terjed. A tíz évig érvényes tanúsítvány emellett hasznos üzemeltetési tanácsokat ad a tulajdonosoknak, egyben rámutat a lakás energetikai szempontból gyenge pontjaira.

A 2006 szeptemberétől építési engedélyt kapott épületek közül januártól csak az kaphat használatbavételi engedélyt, amelyre elkészíttették az energetikai tanúsítványt.

A tanúsítvány fontos része az a javaslatcsomag, amely hasznos üzemeltetési tanácsokat tartalmaz, illetve rámutat a ház vagy a lakás energetikai szempontból „gyenge pontjaira”. A javaslatok segítséget nyújtanak abban, hogy a legkisebb költségráfordítással legyen elérhető a legnagyobb energia-megtakarítás a használat vagy a korszerűsítési munkák során.

Fontos tudni, hogy az alábbi épületek esetén nem kell energetikai tanúsítványt készíteni:

a)különálló épületek esetén  az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (de társasházak esetén    az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű  lakások nem kivételek)

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre (nem téliesített csak nyári rendeltetésű üdülő)

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre ( pl. ideiglenesen felállított épület )

e) műemlék épület

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre ( gazdasági épület)

g)  műhely rendeltetésű épületre

Olyan  különálló épület eladása  esetén,  amely  50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű  nem kell tanúsítványt készíttetni, elég a szerződésben rögzíteni  hogy pl. a felépítmény 35 nm2 – ezért nem készült tanúsítvány.

Jelzálogjogosult előnye a végrehajtásban

Share Button

Testvérem tartozik nekem. Megegyeztünk, hogy a teher fejében jelzálog kerül a javamra a tulajdoni lapra bejegyezve. Úgy tűnik, a ház egy másik adós kezdeményezésére árverése kerül.

Szeretném tudni, rendezhetem-e én a testvérem adósságát, megakadályozva ezzel az árverést, illetve, hogy a kölcsön adott összeghez hozzá jussak, megvehetem-e én a házat?

A végrehajtási eljárásban bárki megvásárolhatja a végrehajtás alá vont ingatlant. Különösen igaz ez a jelzálog jogosultjára. Neki még az a  kedvezmény is jár, hogy a vételár 50 %-ig a jelzálogjog követelést betudhatja, azaz ilyen esetben csak a másik 50 %-ot kell készpénzben megfizetnie. Ha Ön tehát megvásárolja kedvezményes áron pl. a becsült érték 50  %-ért az ingatlant, az Ön által megfizetett 50 %-os vételáron osztozkodhat a többi végrehajtást kérő , követelésük arányában.