Vissza az előző oldalra

Ingatlanjog

Megfosztható-e érdemtelenség miatt a tulajdonostárs tulajdoni jogától?

Share Button

Anyukám (haszonélvező) házának Én és néhai húgom lánya a tulajdonosa. Mivel Ő a ház állagmegóvásában sem fizikailag, sem anyagilag nem vesz részt, 12.éve, hiába szólítottam fel többször is. El lehet-e tőle venni az 1/2 tulajdonjogot érdemtelenségre hivatkozva?

Az ügy megoldása lehet, ha a tulajdonostársának tulajdoni illetőségét magához váltja vagy az ingatlant közösen értékesítik és a vételárat egymás között felosztják  vagy közös tulajdon megszüntetését kéri a bíróságtól – de érdemtelenség miatt a tulajdonos társat nem lehet megfosztani a tulajdonától.

Kettős állampolgárság esetén be lehet -e írni mindkét állampolgárságot az adásvételi szerződésbe?

Share Button

Egy ideje fontolgatjuk, hogy Magyarországon vásároljunk ingatlant. Jelenleg külföldön élünk és kettős román-belga állampolgárok vagyunk.

Egy esetleges ingatlanvétel esetén megválasztható mely személyi alapján történjen az ingatlan vétele és bejegyzése ?Feltételezem, hogy mindkettő alapján (román és belga) nem lehetséges.

Haláleset alkalmával milyen nehézségek merülnek fel az örökösök számára ha van ingatlan mely egyik (pl. belga) s van olyan is mely másik (pl. román) személyazonosság alapján került bejegyzésre. Mennyire egyszerű vagy bonyolult s mily módon történik az analógia megállapítása, miszerint tulajdonképpen egyugyanazon személyről van szó ?!

EU állampolgár a magyar állampolgárokkal azonosan vásárolhat Magyarországon lakóingatlant. Az adásvételi okiratban kettős állampolgársága esetén mindkét állampolgársága feltüntethető.

Ha a vásárolt ingatlan öröklés tárgyát fogja képezni európai öröklési bizonyítvánnyal lehet a magyar ingatlant az örökös nevére bejegyezni.

Milyen módon rendezhető a tulajdoni jog?

Share Button

1996-ban a telek felét odaajándékoztam a páromnak, akkor egy egyszobás ház állt rajta, most mellé épült 2003-ban egy nagyobb ház. Jelenleg van lehetőségem ezt azt ajándékozást vissza vonni? Vagy már teljes jogú tulajdonos lett?

Tulajdonjog rendezés keretében van lehetőség egy ingatlan tulajdoni jogának eltérítésére a tulajdoni hányadokat illetően a tulajdonos társak között. Ehhez ügyvéd/közjegyzői okirat aláírása szükséges melyet mindkét tulajdonos társnak alá kell írnia.

Megváltható-e gondnokolt személy haszonélvezeti joga?

Share Button

Ha egy gondnokolt személy javára feljegyzett holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant szeretnék értékesíteni és az érte kapott összegből nem szeretnék másik ingatlant vásárolni, akkor a teljes eladási árat gyámhatósági betétszámlára el kell helyeznem vagy esetlegesen megváltható a haszonélvezeti jog?

Édesanyám javára van haszonélvezeti jog feljegyezve és én vagyok a gondnoka.

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog. Az Illetéktörvény 72 § szerint számolandó. Az illetékes gyámhatóság nem hagyható ki a ügyletből .Döntése szükséges hogy a haszonélvezeti jog eladásra kerül- e vagy sem.

A vagyoni jog értéke gyámügyi betétszámlára helyezendő, mert a gondnokolt érdeke a haszonélvezeti jog eladása és nem az arról való ingyenes lemondás.

Erdőterület vásárlásában is elsőbbséget élvez a regisztrált földműves?

Share Button

Több tulajdonostárssal együtt tulajdonunk van egy közbirtokos erdőterületen.Egyik tulajdonos eladná 2 aranykorona részét.

Kérdésem, hogy megvásárolhatjuk-e tőle, érdemes-e ügyvédhez fordulni, mert nem vagyunk földművelőként bejegyezve, és van földműves a tulajdonosok között.

Neki itt is elsőbbségi joga van velünk szemben?

A Földforgalmi Törvény hatálya alá tartozó közös tulajdonú ingatlan rész-adásvétele során a földműves tulajdonostárs megelőzi a nem  földművel tulajdonos társat elővásárlás tekintetében.

Mi a megoldás, ha haszonélvezettel terhelt ingatlan haszonélvezője nem tudja aláírni az adásvételi szerződést?

Share Button

Édesanyámnak haszonélvezeti joga van a családi házra. Ő 1 hónapja kómába került, szeretnénk eladni a házat. Őneki van egy másik családi ház is a nevén, amiben én lakom.Van valami megoldás?

Haszonélvezeti joggal terhelten is eladható az ingatlan. Az adásvételhez nem kell, hogy a haszonélvező szerződő fél legyen, a szerződést aláírja.

Esetleges halála esetén a haszonélvezeti jog a halotti anyakönyvi kivonat másolatával töröltethető az ingatlan nyilvántartásból.

Hogyan biztosítható, hogy az ági vagyon örököse kizárólag a leszármazó legyen?

Share Button

Édesanyámnak van a tulajdonában egy ingatlan, melyet a házasságkötése előtt vásárolt. Ez az ingatlan most üresen áll, nem lakik benne senki. Jelenleg a férj kizárólagos tulajdonát képező ingatlanában élnek.

Azt szeretném megtudni, hogy édesanyám házasságkötés előtt vásárolt lakását ki és milyen arányban örökli?

Édesanyám azt szeretné, ha ez a lakás halála esetén kizárólag az én tulajdonomba kerüljön. Milyen lehetőség van erre?

Egy bonyolult ági vagyonnal terhelt öröklési vita elkerülése végett javasolt, hogy az ingatlant édesanya ajándékozza Önnek. Az ági vagyon érvényesítése a hagyatéki eljárásban csak akkor egyszerű, ha azt az örökösök elismerik.

Pótolható-e az adásvétel, ha kiderül hogy kimaradt egy helyrajzi szám?

Share Button

2011-ben vettem egy osztatlan közös tulajdonban lévő szőlő-szántó megnevezésű ingatlant, melyről 2019-ben kiderült, hogy két helyrajzi számon fekszik.

Sajnos az Adás-Vételi szerződés csak egy helyrajzi számmal készült.

Kérdésem: Mit lehet tenni 10 év után, hogy az ingatlan a nevemre kerüljön? Az eladó vette észre és hívta fel a figyelmemet erre a tényre, mondván,hogy ő mindent eladott nekem , én kifizettem, neki nincs követelése. 888m2-ről van szó.

Másik kérdésem: Napjainkban van-e területi korlát, hogy mekkora földrészt vásárolhatok meg a fent leírt osztatlan közös tulajdonból?

Az hiányzó adásvételi szerződést aktuálisan meg kell kötnie eladóval. Az ingatlan aktuális tulajdoni lapja dönti el, hogy a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik e az ingatlan.

Ha nincs rajta aranykorona egyszerű adásvételi szerződéssel a nevére veheti.

Ha van rajta az adásvételi szerződést ki kell függeszteni és az illetékes megyei földhivatallal jóvá kell hagyatni. Fontos tudni, hogy földműveseknek és a Ptk. szerint a tulajdonos társaknak elővásárlási joguk van. Az eljárás kb fél évig tart mire az Ön tulajdoni joga az illetékes földhivatalnál be lesz jegyezve.

A nem földművelsmagyar állampolgár 10.000 m2-ig szerezhet földet, amelybe be kell tudni a már meglévőt is (földműves 300 hektárig).

Hogyan rendezhető az egy néven lévő közös ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban?

Share Button

Házasságkötésünk után együtt építettük közös lakásunkat.Annak idején szocpolt is kaptunk 2 gyerek vállalásával, ám az ingatlan birtokba vételekor senki nem mondta,hogy jó lenne közös névre íratni a lakást.Így csak a férjem nevén van.

Fontos-e hogy közös néven szerepeljen? Mik lehetnek idővel olyan dolgok ami miatt jó ,ha közös néven van? Nincs válási szándékunk, de annyi mindent hall az ember……szükséges-e hogy bebiztosítsam magam?

Az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos házastárs javasolt, hogy mielőbb tulajdonosként legyen feltüntetve az ingatlan nyilvántartásban.

Ehhez szükséges, hogy házassági, vagyonjogi, rendezési megállapodást, vagy ajándékozást kössenek a házastársak. Mindkét megállapodás illetékmentes házastársak között. Ha öt éven belül az ingatlant értékesíteni kívánják az ajándékozási szerződés – az adózás miatt – nem javasolt.

Több elővételi jog jogosult esetén ki lesz a vevő?

Share Button

Osztatlan közös tulajdon értékesítése esetén ha 2 tulajdonostárs is meg szeretné venni az ingatlan részt, de eltérő hányadban tulajdonosok, köteles vagyok e a magasabb tulajdoni résszel rendelkezőknek értékesíteni azt?

Osztatlan közös tulajdonban levő tulajdoni hányad eladása esetén a tulajdonos társak elővételi joggal bírnak. Nem kerülhető ki az elővásárlási jogról lemondatás.

Ha valamely tulajdonos társ él ezen jogával az övé az eladásra szánt ingatlanrész. Ha többen élnek ezen jogukkal tulajdoni hányadaik arányában övék az eladandó ingatlanrész. Ha többen élnek elővásárlási jogukkal  – de az egész eladandó ingatlanrészre  – úgy közülük az eladó választ és a kiválasztott tulajdonos társé az eladandó ingatlanrész.

1 / 54 oldal12345...102030...Utolsó »