Vissza az előző oldalra

Ingatlanjog

Hogyan lehet bebiztosítani az osztaltan közös tulajdonú telken álló nyaraló kizárólagos tulajdoni jogát?

Share Button

Osztatlan közös tulajdonban van egy telek az unokatestvéreimmel, amin áll egy nyaraló épület is. A házat még az én szüleim építették, de annak idején semmilyen használati megosztás nem készült.

Hogyan, milyen dokumentummal tudom bebiztosítani azt a jövőre nézve, hogy egyértelmű legyen, hogy a ház az én tulajdonom az osztatlan közös területből.

A megoldás a kizárólagos használati megosztás készítése egy földmérő és egy ügyvéd közreműködésével.

A folyamat során először a földmérő készíti el a megosztási vázrajzot, ahol lehetőség van az épület önálló helyrajzi számon történő kiemelésére .  Így két önálló helyrajzi szám alakul ki, az épület és a telek vonatkozásában. Általában  a telek  – térmértéke miatt –  két önálló helyrajzi számra nem megosztható ezért kizárólagos természetbeni használat szerint kerülhet felosztásra.

Az így elkészült telekalakítási vázrajzot és telek alakítási okiratot minden érintett tulajdonosnak alá kell írnia, és az illetékes földhivatalhoz be lehet nyújtani.

Ezzel tudja Ön biztosítani ledokumentált formában a nyaraló mindenkori használati rendjét. A földhivatalba benyújtott telekalakítás az aktuális tulajdonosokra és jogutódaikra nézve is érvényes.

Hogyan kell eljárni, ha vak személy adja el ingatlanát?

Share Button

Feleségem egy sajnálatos betegség következtében elveszítette látását. Most szeretnénk eladni közös házunkat. Hogyan kell eljárnunk?

Cselekvőképes, de vak ügyfél esetén az adásvételi szerződést  elkészítheti ügyvéd, ám az okirat véglegesítése, érvényessé tétele és aláírása csak közjegyző előtt lehetséges.

A közjegyző a szerződés már elkészített tartalmát „teszi át „ közjegyzői okiratba. Az eljárás során szükséges két tanú, akik részt vesznek a szerződés aláírásánál. Ezen személyeket  nem a közjegyző biztosítja hanem az ügyfél.

Testvérnek ajándékozható-e az 5 éven belül szerzett föld?

Share Button

A nővéremmel közösen örököltünk egy szántóföldet (zártkert) besorolású. A nővérem az idei évben megvette a mellette lévő hasonló besorolású területet.

Szeretné ezeket a földeket ajándékozási szerződéssel nekem adni, de az adásvételi szerződésen az szerepel, hogy öt évig nem adhatja el a most vásárolt földet. Vonatkozik ez az ajándékozási szerződésre is?

Föld ajándékozható testvérnek kifüggesztés, jóváhagyás nélkül.

Az 5 éves kötelezettség erre az esetre  nem vonatkozik.

Ha 1/4 részét a tanyának eladja valaki és a másik tulajdonos veszi meg, ki kell-e függeszteni?

Share Button

Ha 1/4 részét a tanyának eladja valaki és a másik tulajdonos veszi meg, ki kell-e függeszteni 6 hónapra?

Föld adásvétel esetén  nem kell kifüggeszteni a szerződést, ha egyik tulajdonostárs megvásárolja a tulajdoni hányadát és ez által a vevő 1 / 1-ed tulajdonosa lesz a földnek.

Hogyan érhető el, hogy a nevelt gyermeké legyen a ház, ha örökhagyónak nincs saját gyermeke?

Share Button

Nevelőapám van, anyukámmal 45 éve házasok. Közös gyerekük nincs, nevelőapámnak sincs az előző házasságából. Egy kb. 25.000.000 Ft értékű családi házuk van, ami fele-fele arányban van a nevükön.

Kérdésünk, ha nevelőapám elhunyna, mivel nincs saját gyereke, Édesanyám örökölné-e utána? Viszont, ha Édesanyám hunyna el előbb, akkor a Nevelőapám részét majd gondolom nem én örökölnék utána. Testvérei már nem élnek, viszont azoknak van sok gyerekük. 

Nevelőapa ajándékozhatja vagy eladhatja részét Önnek a haszonélvezeti jogát fenntartva. Az első esetben 9 % míg a második esetben 4 % az illeték. Két lépesben is történhet: ekkor édesanya részére tett házastársi ajándék illetékmentes és a haszonélvezet alapítás is. Ha ezt követően édesanya Önnek ajándékozza nevelőapa fele részét nevelőapa haszonélvezeti jogával terhelten – nem kell illetéket fizetniük . E körben megjegyzem hogy nevelőapa után hagyatéki eljárásra nem kerül sor az ingatlan vonatkozásában. A végrendelet esetében azonban lesz hagyatéki eljárás.

 

Alapítható -e utólag haszonélvezet a gyermekeknek elajándékozott házra?

Share Button

Saját tulajdonomat képező ingatlanomat két lányomnak ajándékoztam 2014 évben azzal, hogy magamnak holtig tartó haszonélvezeti jogot is bejegyeztettem.

2016 év november hónapban házasságot kötöttem . A feleségemmel a házaságkötést megelőző években is és azóta is, az ingatlanon lévő két családi ház egyikében élünk. Ugyanezen ház másik elkülönült (kisebb) részében lányom lakik a barátjával. Kérdésem: Ad-e a jog lehetőséget arra, hogy halálom után feleségem tovébb élhessen haláláig (akár a kisebb házrészben is)?

A teljes ingatlanra Önnek holtig tartó haszonélvezeti joga van, melynek tulajdonosai – ajándékozás jogcímen a gyermekei.

Halála esetén a túlélő házastársa ezen ingatlanokból semmit nem örökölhet.

Haszonélvezeti jogot csak szerződéssel tudna  alapítani a tulajdonos gyermekekkel, ilyen irányú megegyezés esetén.

Hogyan érhetem el, hogy javaim egy részét ne a lányom, hanem unokaöcsém örökölje?

Share Button

Saját akaratomból gépen szeretném megírni a végrendeletet ha lehet illetve ha kézzel írott a szabályosabb akkor kézzel írnám meg ! Van kettő lakóingatlan illetve egy garázs valamint ingoságok. Kérdésem ,hogy lehet illetve milyen formában írhatom meg,ha az egyik ingatlant az ingóságokkal  kizárólag az unokaöcsémre szeretném hagyni. A másik lakóingatlant valamint a garázst a lányomra ! Indokom : 71 éves beteges mozgásomban korlátozott vagyok már mint fizikai mint erkölcsi segítségre van szükségem jelenleg 106 ezer nyugdíjból élek, tartom fenn a lakásomat.

Lányom nem látogat nem tartja még csak telefonon sem velem sem az apjával a kapcsolatot volt ,hogy évekig nem keresett ,miközben voltam életmentő műtéten és egyéb több más súlyos műtéten és komoly betegségekben,ebben az esetben sem látogatott csak egy esetben .Természetesen az ápolást sem vállalná.Ellentétben az unokaöcsémmel, ő az aki orvoshoz visz vásárol nekem is és a férjemnek is minden egyéb dolgokat   csak ő végzi el naponta látogat ! Kérdésem az lenne,hogy lehet kivitelezni, hogy az egyik lakás kizárólagosan az unokaöcsém tulajdona legyen ?

Végrendelet esetén a törvényes örökös köteles részt igényt terjeszthet elő, ha nem ő a végrendelet kedvezményezettje.

Tehát ha unokaöccsére végrendelettel hagyná ingatlanát a lánya köteles részre lenne jogosult.

A köteles rész mértéke a törvényes örökrész 1 / 3-as.

Ha adásvétel jogcímen ruházza át unokaöccsére az ingatlan tulajdoni jogát és holtig tartó haszonélvezeti jogot tart fenn azon saját magának úgy köteles rész igény nincs. Ha ajándékozná az ingatlant  úgy 10 évig egészségben kellene élnie ahhoz, hogy a köteles rész igény megszűnjön.

Az ajándékozás esetén is holtig tartó haszonélvezeti jogot alapíthat az ingatlanra.

Ha unokaöccsével eltartási vagy öröklési szerződést kötne úgy 2 évig egészségben kellene élnie ahhoz, hogy a köteles rész igény megszűnjön.

Visszakövetelhető-e a továbbadott ajándék?

Share Button

Ha az egyik testvér(Öcs) elajándékozta a testvérének(Bátyjának) a tulajdonrészét, És a báty pedig tovább-ajándékozta a gyerekének , akkor az ajándék jogilag semmiféleképpen sem követelhető vissza az öcs által?(meghiúsult feltevés) Mivel az ajándék már nincsen meg a bátyjánál.

Ha az ajándékozási szerződés olyan feltétellel köttetett, hogy az ingatlan tovább nem ajándékozható akkor lehet csak jogalapja a visszakövetelésnek.

Szerezhető -e 1 hektárnál nagyobb belterületi ingatlan engedélyeztetési eljárás nélkül?

Share Button

Az hogy nem földműves személyek 1 hektárig szerezhetnek földet, változik e belterület esetén (kivett, beépítetlen terület)? Vagy belterület esetén is él az 1 hektáros határ?

Az 1 hektár maximum földszerzés csak aranykoronás földre vonatkozik, belterületi, nem aranykoronás ingatlanokra nem.

Hogyan lehet egy korábbi lakót kijelenteni az általam lakott ingatlanból?

Share Button

Folyamatosan érkeznek az általam megvásárolt lakás postaládájába idegen emberek nevére küldemények. Valószínűleg korábbi bérlők lehetnek. Mi lehet az oka, hogy a posta még mindig ide jön nekik, pedig már régen elköltöztek?

Előfordulhat, hogy az általunk megvásárolt lakásba, házba korábban bejelentkezett személyek nem jelentkeztek ki, csak elköltöztek. Ez lehet az oka annak, ha küldemény érkezik a nevükre.

Ha szeretnénk meggyőződni arról, hogy van -e bárki is bejelentkezve a megvásárolt, vagy megvásárolni kívánt lakásba vagy házba, a következőt tehetjük.

Az ingatlan tulajdonosa bármelyik magyarországi okmányirodában adatszolgáltatást kérhet, melynek alkalmával szóban közlik vele, hogy ki van bejelentkezve az ingatlanába.

Ha erről tudomást szerez, de nem szeretné., hogy az a személy az ingatlanba bejelentkezve maradjon, akkor a tulajdonos „fiktiválási eljárás” keretében egyoldalúan kijelentkeztetheti az oda bejelentett személyt.

Ha a tulajdonos rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, akkor e -papíron ki kell keresnie az illetékes önkormányzatot, és ott kérnie kell az illetéktelenül bejelentett személy fiktiválását (kijelentkeztetését)

https://epapir.gov.hu/

Az eljáráshoz, mely ingyenes, tulajdoni lapot kell mellékelni.

A kijelentésről (fiktiválásről) a hatóság az ügyfélkapunk keresztül határozatot küld a kérelmezőnek, és törli a korábban bejelentett személyt/személyeket.

 

 

 

1 / 57 oldal12345...102030...Utolsó »