Vissza az előző oldalra

Eltartási szerződés

Share Button

Az eltartási szerződés- az öröklési szerződés mellett- kivételes megoldás arra, ha valamely örökhagyó nem kívánja például ingatlan vagyonát örököseire hagyni, sőt kifejezetten azt szeretné, hogy még köteles részt se kaphassanak abból.

Az eltartási megállapodás olyan ügyvédi okirat, amelyet az örökhagyó és a vele szerződő fél ír alá. A szerződő fél lehet hozzátartozó is, de barát is vagy az örökhagyó által korábban nem ismert személy is.

A megállapodás az aláírást követően bekerül az ingatlan-nyilvántartásba, ahol a szerződő felet jegyzik be tulajdonosként, míg az örökhagyó javára tartási jogot jegyeznek be.

Az örökhagyó e megállapodással élete végéig lakhat az ingatlanban, míg az eltartó vagy havonta életjáradékot fizet neki – vagy ha rászorul – örökhagyót eltartja, gondozza, illően eltemetteti. Örökhagyó halála esetén halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával lehet töröltetni a bejegyzett tartási jogot az ingatlan nyilvántartásból.

Jó hír, hogy nem öröklési illetéket kell az eltartónak fizetnie, csak vagyonszerzési illetéket. Ennek mértéke 4 %. Oka pedig, hogy a kétoldalúan aláírt eltartási szerződés alapján az eltartót tényleges járadékfizetési vagy ápolási, gondozási, eltemettetési stb. kötelezettség is terheli, melynek fejében – azaz ellenszolgáltatás fejében- szerzi meg az ingatlan tulajdoni jogát. Ezért kell visszterhes vagyonszerzési illetéket fizetnie.

Vélemény, hozzászólás?