4 éven belüli beépítési kötelezettség címkével jelölt bejegyzések

Eladott lakás vételárából történő telek vásárlás esetén kell-e jövedelemadót fizetni?

Share Button

2014-ben vásároltam egy lakást, amiben édesanyám volt a haszonélvező. A lakást 2016 augusztusában 10,5 millió forintért adtuk el.  2016 augusztus 31-én én és a férjem vettünk egy telket, amire vettünk fel hitelt és csok- ot és most építkezünk. Ebbe az ingatlanba forgattuk bele az eladott lakás árát. Ilyen esetben is meg kell fizetnem a jövedelem után az adót?

Lakóingatlan eladása és 3 éven belüli vétele esetén illetékkedvezmény vehető igénybe,.

Mivel Ön építési telket vásárolt, ezért nem a fent említett illetékkedvezményt igényelheti, hanem feltételes illetékmentességben részesülhet, ha 4 éven belül lakóházzal építi be a vásárolt telket.

Az eladott lakás után szja-t kell fizetniük.

Kiszabhatja-e a NAV az illetéket olyan telek esetében, amelyet tulajdonosa be akar építeni, de csak nyaraló építhető rá?

Share Button

Májusban vettem egy telket egy faluban. 1290 m2. Az ingatlanközvetítő úgy hirdette hogy 50 %a beépíthető. Az ügyvéd pedig elvileg kérte az illetékmentességet,  mivel vállaltam hogy négy éven belül épül rá ház.

A NAV kiküldte az illetékes csekket és innentől kezdve derültek ki dolgok, miszerint nem építhetek rá semmit. A földhivatal elküldött az építési osztályra, ahol azt mondták hogy maximum 50 m2 hétvégi ház építhető, mivel ÜH.

A papíromon zártkerti művelés alól kivett terület szerepel. Hozzáteszem a szomszédok hatalmas házakat építettek mostanában. Kérem adjon bővebb tájékoztatást a beépíthetőségről és hogy valóban csak 50 m2-es hétvégi ház építhető rá?

Az ingatlan tulajdoni lapjának ismeret nélkül a következő megállapítást tudom tenni: a zártkert általában 3%-os beépíthetőségű és általában gazdasági épülettel építhető be.

Javaslom, hogy egyeztessen az illetékes építésügyi hatósággal, mert a NAV illeték kiszabása megalapozottnak tűnik. Az illetéktörvény ugyanis  a következő esetben engedi a feltételes illetékmentesség megadását: „a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak, valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át”.

A ház milyen készültségi állapota fogadható el az illetékmentesség szempontjából?

Share Button

Amennyiben az építési telek megvételekor vállalom, hogy 4 éven belül felépül a ház, és kérem az illetékmentességet, de ez mégsem sikerül, milyen fizetési kötelezettségem keletkezik? Egyáltalán a ház milyen készültségi állapotát fogadják el az illetékmentesség szempontjából?

Késedelmi pótlékkal növelt összeggel kell a vagyonszerzési illetéket megfizetnie.

A használatba vételi engedéllyel igazolható a kért illetékmentesség feltételének teljesítése.

Ha a telek vásárlásakor az azon fennálló  épületen tető van -illetékmentesség már nem igényelhető

 

Mikortól számít a telek beépítési kötelezettség?

Share Button

Vásároltunk egy telket, amin még nincs közmű.

Mikortól kezd el ketyegni a 4 év beépíthetőség?

Az adásvételi szerződésben lehet vállalni a vevőnek, hogy az adásvétel tárgyát képező telket 4 éven belül lakóházzal építi be. A kötelezettségvállalás a szerződés aláírásával joghatályos.

Illetékmentesség 4 éven belül beépített telek esetén

Share Button

Ha vásárolok egy beépítetlen telket, és arra lakóházat építek, kell illetéket fizetnem?

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

A vagyonszerző lakóház építési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

Telek vásárlásakor igényelhető illetékmentesség feltételei

Share Button

Hamarosan vásárolok egy bontandó házat, mert annak elbontása után a telekre építeni szeretnék. Van rá valamilyen lehetőség, hogy az illetékmentességet, mint építési telekre igénybe vegyem?

Ha a bontást követően a tulajdoni lapon  beépítetlen terület megnevezés is megjelenik – és így vásárolják meg  az ingatlant – a 4 éven belüli lakóházzal beépítés vállalása, illetékmentességet eredményez.

Illetékmentesség feltételei telekvásárlás esetén

Share Button

Ha magánszemélyként vásárolok egy építési telket (üresen), majd 4 éven belül beépítem azt úgy, hogy egy kivitelező cég végzi az építési munkákat és számlát kapok mindenről, akkor az elkészült ház után kell illetéket fizetnem (tudom, hogy maga a telek illetékmentes)? Ha igen, akkor mi lesz az illetékfizetés alapja?

Nem kell  illetéket fizetnie ugyanis a törvény szerint illetékmentességet illeti az alábbiak szerint:

 1990. évi XCIII. törvény 17. § (1)bek b./ pontja kimondja:  Mentes az ajándékozási illeték alól: a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a megajándékozott az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

A megajándékozott lakóház építési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

 

Mikor mentesülök az ingatlanszerzési illeték megfizetése alól?

Share Button

Ha ajándékoznak nekem egy építési telket, és az ajándékozó semmilyen ágon nem rokonom, mondjuk úgy, hogy vadidegen és nyilatkozok, hogy 4 éven belül építkezek rajta, ebben az esetben mentesülök az illetékfizetés alól?

Ha esetleg a 4 év letelte előtt eladom a telket, utólag, mivel hogy nem építkeztem rajta, kötelezhetnek-e az esetlegesen elengedett illeték megfizetésére?

Ha lakóházzal vállalja 4 éven belül a telket beépíteni – nem kell vagyonszerzési illetéket fizetnie. Ha nem teljesíti a vállalását határidőre – késedelmi  pótlékkal terhelten kell megfizetnie a vagyonszerzési illetéket. Ugyanez irányadó az eladás esetére is.

Mikor jár az illetékmentesség 15 MFt alatt?

Share Button

Családi ház építés ha jól tudom 15 millió forintig illetékmentes.

Az lenne a kérdésem hogy ez az összeg telekkel együtt értendő vagy csak a egyedül a ház értéke lehet ennyi?

Arra jogosult építési vállalkozótól 15 MFt-ig történő családi ház vásárlása illetékmentes. Ez az ingatlan együttes értéke, nincs megbontva telekre és felépítményre.

Privát építkezésnél az illetékkedvezmény a 4 éves beépítési vállallási kötelezettséggel jön létre, de csak a megvásárolt telekre, amennyiben ezt a telek megvásárlásakor a vevő ezt igényelte a NAV-tól.