adójog címkével jelölt bejegyzések

Adásvételi szerződés, vagyonszerzési illeték

Share Button

Milyen illetékfizetési kötelezettség van lakásvásárlás esetén?

Lakásvásárlás esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni, amelynél az illeték alapja – az általános szabályok értelmében – a lakástulajdon forgalmi értéke.

Az illeték mértéke  – lakásonként –  4%.

 

Illetékmentesség 4 éven belül beépített telek esetén

Share Button

Ha vásárolok egy beépítetlen telket, és arra lakóházat építek, kell illetéket fizetnem?

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

A vagyonszerző lakóház építési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

35 év alatti első lakásvásárlók illetékmentessége

Share Button

Fiam és neje mindketten 34 évesek, német állampolgárok. Magyarországon vásárolnak ingatlant.  Azt hallottam, hogy fiatal vevők esetén illetékkedvezményt kaphatnak Mi ennek a mértéke? Vonatkozik-e külföldiekre is?

A 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén a fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult.

Fontos tudni, hogy a kedvezmény igénybevételére akkor van lehetőségük, ha az ingatlan forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg.

Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti joga.

A kedvezmény a külföldi állampolgárt is megilleti, ha megfelel a fenti szabályoknak.

35 év alatti első lakásvásárló illetékmentessége

Share Button

Szeretném megkérdezni, hogy ingatlan vásárlása  esetén mennyi az illeték, ha a megajándékozott 35 év alatti, és ez lesz első lakása?

A 35 éven aluli fiatal első lakásszerzése után az egyébként fizetendő illeték felét köteles megfizetni, amennyiben az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 15 millió Ft-ot. Ez azt jelenti, hogy az álatlános mértékű 4 % helyett 2 % vagyonszerzési illetéket  kell fizetni.

 

Családon belüli vagyonmozgás illetékmentessége

Share Button

Szüleim családi házukat szeretnék a nevemre írni (de ők haszonélvezők maradnának), amelyért én a ház értékének felét testvérem részére (saját házának devizahitelének törlesztésére) kifizetném.

Kérdésem, hogy családon belül mindez illetékmentesen megoldható-e úgy, hogy a teljes tulajdoni jogom a jövőben megtámadhatatlan legyen.

2014.01.01-től   teljes körűen megszűnt  a családon  belüli vagyonmozgás illetékkötelessége, így az ajándékozásé és az adásvételé is.

A nem egyenesági rokonok (például testvér, unokatestvér, nagybácsi) esetében az ajándékba adott   pénz után  meg kell fizetni a 18 % ajándékozási illetéket.Ugyanez irányadó ha autó vagy ingatlan az ajándékozás tárgya.

Illetékmentesség – Illetékkedvezmény

Share Button

A nevemen lévő ingatlan árából és saját megtakarításukból szeretnének önálló lakáshoz jutni. Milyen lehetőségek állnak fenn, ha a lehető legkisebb illetéket szeretnék kifizetni és egy esetleges jövőbeni szocpolt sem szeretnének elmulasztani (csak használt ingatlan vételére gondolnánk)?

A tervezett ingatlan értéke 20-30 mill. között van.

Megoldható-e az illeték csökkentése oly módon, hogy a menyem vásárolna kb. 20%-ban, én pedig 80%-ban, s ezt a 80%-ot ajándékoznám a fiamnak. Így csak a 20% után kellene illetéket fizetni, ill. nekem az eladott és a vett ingatlan különbsége után.

Van-e bármilyen időbeli megkötése a vétel és az ajándékozás egymást követésének?

Használt ingatlan vétele esetén a fizetendő illeték mértéke : 4 %

Ha a vevő 35 év alatti és az ingatlan  15 MFT alatti akkor a fizetendő illeték 2 %.  Az 50 % kedvezménynek csupán az a feltétele hogy a vevő első lakástulajdonát vásárolja (ne legyen a tulajdonában már  más lakástulajdon vagy tulajdoni rész).

Ha a 35 év alatti  lakástulajdon szerző nem 1/1 tulajdoni hányadot szerez, akkor  arányosítani kell  ami azt jelenti, hogy a kedvezményt csak olyan arányban veheti igénybe, amilyen arányú tulajdoni illetőséget szerzett. Fontos tudni, hogy a teljes ingatlan értékére vonatkozik a 15.000.000.- Ft-os korlát és nem  a megszerzendő  tulajdoni hányad értékére.

Itv.26.§. (1) Mentes a vagyonátruházási illeték alól

z) 184 egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) közötti vagyonátruházás esetén az egyenes ági rokon (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) vagyonszerzése.

Másik lakóingatlan egy éven belüli eladásához kapcsolódó illetékkedvezmény

Itv.26.§. (1) Mentes a vagyonátruházási illeték alól

y) a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző, vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb;

(19) Az (1) bekezdés y) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során, ha a magánszemély egy éven belül több lakástulajdont cserél, vásárol, illetve értékesít, minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni.

80 % -os szerzésnél  is arányosítani kell – csak az eladott ingatlan  80%-ával vonható össze és  1 év az időbeli korlát.

Telek vásárlásakor igényelhető illetékmentesség feltételei

Share Button

Hamarosan vásárolok egy bontandó házat, mert annak elbontása után a telekre építeni szeretnék. Van rá valamilyen lehetőség, hogy az illetékmentességet, mint építési telekre igénybe vegyem?

Ha a bontást követően a tulajdoni lapon  beépítetlen terület megnevezés is megjelenik – és így vásárolják meg  az ingatlant – a 4 éven belüli lakóházzal beépítés vállalása, illetékmentességet eredményez.

Tanya ajándékozás férj részére

Share Button

Párommal április végén házasodunk össze. Tulajdonomban van 1/1 arányban egy tanyás ingatlan melyet szeretnék a már férjemnek ajándékozni.

Milyen illetékkel kell számolnunk? Az ingatlan 2006 óta a tulajdonom.

Általában a házastársak egymás közötti ingatlan ajándékozása – illetékmentes.

A tanya földnek minősül. Az ajándékozás csak biztonsági elemekkel ellátott papíron lehetséges.

 

Illetékmentesség feltételei telekvásárlás esetén

Share Button

Ha magánszemélyként vásárolok egy építési telket (üresen), majd 4 éven belül beépítem azt úgy, hogy egy kivitelező cég végzi az építési munkákat és számlát kapok mindenről, akkor az elkészült ház után kell illetéket fizetnem (tudom, hogy maga a telek illetékmentes)? Ha igen, akkor mi lesz az illetékfizetés alapja?

Nem kell  illetéket fizetnie ugyanis a törvény szerint illetékmentességet illeti az alábbiak szerint:

 1990. évi XCIII. törvény 17. § (1)bek b./ pontja kimondja:  Mentes az ajándékozási illeték alól: a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a megajándékozott az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

A megajándékozott lakóház építési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

 

Mikor jár az illetékkedvezmény?

Share Button

Kérdésem az, hogy jár-e a vásárolt használt ingatlan után illetékkedvezmény a következő esetben szüleimnek:  Szüleim fele-fele arányú tulajdoni hányadú ingatlanjukat nekem ajándékozzák, melynek becsült értéke 30 m Ft, miután maguk részére szintén 50-50%-ban 20,4 m Ft-ért vásároltak egy használt ingatlant.

Az ajándékozni kívánt és a közelmúltban vásárolt ingatlanokon kívül más ingatlan tulajdonuk is van szüleimnek.

Az egy éven belül eladott és vásárolt lakóingatlan esetében jár az úgynevezett cserét pótló illetékkedvezmény, amely azt jelenti, hogy az eladott és vett ingatlan értékkülönbözete után lehet kérni az illeték kiszabását. Ajándékozás esetén ez az illetékkedvezmény sajnos nem vehető igénybe

 

5 / 9 oldal« Első...34567...Utolsó »