első lakásvásárlási illetékkedvezmény címkével jelölt bejegyzések

Jár -e a 35 év alattinak az első lakás vásárlásánál illetékkedvezmény, ha a lakás értéke magasabb mint 15 MFt?

Share Button

Férjemmel lakást vásárolunk melynek értéke 27,1 M Ft. Ő 38 éves, én 28. Első ingatlan mindkettőnknek. Mennyi illetéket kell rá fizetnünk?

Az első lakás vásárlásához kapcsolódó illetékkedvezmény feltétele, hogy a vásárolandó lakás vételára ne haladja meg a 15 M Ft-t. Mivel Önök magasabb értékű ingatlant vásárolnak, ezért 4 % vagyonszerzési illetéket fizetnek.

Mennyi adót kell fizetni két különböző időpontban szerzett 1/2 -1/2-ed ingatlan eladása esetén?

Share Button

A férjem örökölt egy lakás felét édesanyja halála után a másik fele 15 éve a tulajdonában van. 1 éven belül történő eladása esetén ha a fia nevére venne egy lakást kevesebbért mint amennyiért eladta kell adót fizetnie milyet és hány %- ot ?

Az örökölt fél ingatlan után – ha a teljes ingatlant értékesíti egy éven belül – nem kell fizetni SZJA-t, ha az értékesítés az öröklési értéken, vagy az alatt történik. Ha felette, akkor a különbözet után kell 15% SZJA-t fizetni.  A másik fél után, mely 15 éve a tulajdona nem fizet jövedelemadót, mert a szerzéstől számított 5 év már eltelt.

Ha gyermeke nevére vásárol ingatlant, a gyermek 4 % vagyonszerzési illetéket fizet, kivéve, ha 35 év alatti, első lakást szerző és az ingatlan vételára nem haladja meg a 15 millió forintot, mert ebben az esetben 50% illetékkedvezmény igénylésére jogosult.

Ha nem a gyermek nevére, hanem saját nevére vásárolja az ingatlant és kevesebbért, mint amennyiért eladta nem kell fizetnie 4% vagyonszerzési illetéket. Ezt követően az ingatlant gyermeke nevére ajándékozhatja – illetékmentesen.

Igénybe vehető -e az első lakást vásárlók kedvezménye, ha az ingatlan összértéke meghaladja a 15 MFt-t?

Share Button

Feleségemmel (37 év) közösen két külön államilag kamattámogatott lakástakarék számlán gyűjtjük a pénzt első közös otthonunkra. Az én (32 év) nevemen jelenleg van 1/4-ed tulajdoni hányadú örökség.

Hogyan tudnám igénybe venni az újonnan vásárolni kívánt ingatlan illetéktámogatását? Ha 15 Millió forint feletti az ingatlan, akkor a tulajdoni hányad kettőnk közötti felosztásával igénybe vehető-e a kedvezmény, vagy a teljes vételi árnak kell 15 Millió forint alatt lennie? Az 1/4 rész örökség kizáró tényező az illetékkedvezmény szempontjából?

Az első lakás vásárlási kedvezményt csak az igényelheti, aki 15 M Ft-t meg nem haladó lakás ingatlant vásárol.

Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga.

Mikor vehető igénybe a 35 év alattiak illetékkedvezménye?

Share Button

Párommal szeretnénk egy 28 millió Ft értékű ingatlant vásárolni, 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal. Mindketten 35 év alattiak vagyunk, és ez lesz az első lakásunk. Mindketten megkaphatjuk az első lakás illetékkedvezményét? Hiszem a tulajon részünk nem haladja meg a 15 millió forintot.

Az ingatlan egészének az értéke nem haladhatja meg a 15.000.000,- Ft-t ahhoz, hogy a 35 év alatti illetékkedvezmény igényelhető legyen.

Vissza kell-e fizetni a 35 év alattiaknak járó kedvezményt, ha a lakás eladásra kerül?

Share Button

Igénybe vettem a 35. év alatti első lakásra vonatkozó 50%-os illetékkedvezményt 4 éve vásárolt ingatlanomnál.

Ha most eladom a lakásom, akkor elvész -e a kedvezmény és ki kell fizetnem a teljes illetékösszeget?

Az első lakás illetékkedvezménye egy alkalommal – az első lakás vásárlásánál – vehető igénybe. Ha eladja a Vevő ezen ingatlanát az illetékkedvezményt visszafizetnie nem kell, viszont jövedelemadót fizet az öt éven belüli eladásnál, ha többért adja el, mint amennyiért vásárolta az ingatlant.

Illetékkedvezmény elbírálása szempontjából számítanak-e a kiskorú gyermekek?

Share Button

Két kiskorú gyermekét egyedül lányom használt lakást vásárolt 15 000 000 Ft értékben mely 100 % -ban a tulajdona lesz. Kaphat-e illetékkedvezményt mivel egyedül neveli a két kiskorú gyermeket?

A vagyonszerzési illeték kedvezmény jogosultja csak a vagyonszerző lehet. Ez azt is jelenti, hogy csak a vagyonszerzés és saját személyes körülményei alapján vehet igénybe illetékkedvezményt, a két kiskorú gyermek  -az illetékkedvezmény megállapítása szempontjából -nem releváns.

Ha első lakást vásárolt a lánya, csak a felét kell kifizetnie a lakás értékéhez viszonyított illetéknek, ha a tulajdon egészének értéke nem több 15 millió forintnál.  A kedvezmény igénybevételének az is feltétele, hogy ne legyen tulajdonában, haszonélvezetében 50 %-nál nagyobb mértékű lakóingatlan.

21 MFt értékű lakás 35 év alatti vásárlóját megilleti-e illetékkedvezmény?

Share Button

Eljutottam arra a pontra, hogy saját lakást tudnék vásárolni, meg is lenne a kiszemelt ám abban a hitben voltam, hogy Rám is vonatkozik az illetékmentesség valamilyen formája.

Eltérő felvilágosítást kaptam, 29 éves vagyok az ingatlan 21 M Ft lenne, új építésű, friss átadás, első tulajdonosa lennék a lakásnak és első lakásom is lenne egyben.

Vonatkozik rám a 15 millió forintos értékhatárig törvényben lévő illetékmentesség, valóban csak a maradék 6 millió forint után kellene illetéket fizetnem vagy 21 millió után kellene? Jelen esetben nem mindegy mert jókora összegről van szó.

Az illetékkedvezmény  15 M Ft értékű lakásvásárlás esetén igényelhető. Ha ennél magasabb a vásárolt ingatlan értéke a kedvezmény nem vehető igénybe. Fontos tudni, hogy a vevőnek 35 év alattinak kell lenni és nem lehet a tulajdonában, haszonélvezetében ½-ed ingatlan. A kedvezmény alapján a vagyonszerzési illeték mértéke 2%. Ennek megfizetéséhez 12 havi részlet is igényelhető.

Első lakás vásárlásánál milyen kedvezmény vehető igénybe?

Share Button

45 éves lányom egy 19 éves gyermekkel /elvált/ első lakását szeretné megvásárolni. Kaphat-e valamilyen támogatást, kedvezményt. Semmi ingatlan autó stb. nincs tulajdonában. Panel 40 m2 körüli lakást szeretne kb. 5 m forintig

15 M Ft alatti lakás 35 év alatti vevője 50% illetékkedvezményre jogosult – ha első lakást szerző. Ha a 19 éves gyermek lenne a vevő és az édesanyja a haszonélvező, akkor a haszonélvezeti joggal csökkentett tulajdoni jog értéke után csak 2% vagyonszerzési illetéket fizetne a gyermek.

Első lakásvásárló 35 év alatti illetékkedvezménye igánybe vehető-e közösen vásárolt ingatlanra?

Share Button

Használt ingatlant szeretnénk vásárolni. Ez lenne az első lakásunk az élettársammal.Én betöltöttem már a 35 életévemet de a párom még nem.

Ő jogosult-e az 50% os kedvezményre az illetéket illetően ha az ingatlanban 50-50%os tulajdoni hányadunk lenne? Az ingatlan ára nem éri el a 15 millió Ft-ot és egyikőnknek sincs tulajdoni jogában, haszonélvezeti jogában 50% –ot elérő vagy azt meghaladó ingatlana.

Az illetékkedvezmény személyes jog – nem feltétele közös tulajdon vásárlása esetén a fennálló házasság. Így  élettársa  személyi és tárgyi körülménye az előadottak alapján mindenben megfelel  –  a vásárolandó ingatlant is figyelembe véve –  hogy 2 % vagyonszerzési illetéket fizessen a 4 % helyett.

Első lakás vásárlása esetén milyen kedvezmény illeti meg a vevőt?

Share Button

Szeretném megtudni,hogy illeték megfizetése első lakásvásárlásnál 50%-50% százalék arányban 15 millió alatt házastársaknál, hogyan fizetendő meg ha én 38 éves vagyok a férjem pedig 30.

Csak a 35 év alatti  első lakástulajdont szerzőt illeti meg az 50 % illetékkedvezmény – ha az ingatlan értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Mivel Ön 38 éves csak a vételár 50 %-a után járhat illetékkedvezmény a férjének.

1 / 2 oldal12