foglaló címkével jelölt bejegyzések

Elővásárlási jog gyakorlása esetén mennyi foglaló jár vissza a vevőnek?

Share Button

Külterületi telket szeretnék vásárolni 2 egymás melletti személytől.

Kérdésem a  következő: Ha valaki elővásárlási jogával élve meg akarja venni előlem a telket, akkor köteles -e neki eladni az eladó ?

500.000 Ft foglalót fizettem a tulajdonosnak. Ha mégsem én vásárolom meg a telket, hanem egy elővásárlási joggal rendelkező, , akkor a foglaló szabályának megfelelő dupla foglalót kötelesek nekem kifizetni? Ügyvédi költségeimet megtéríti valaki, ha előlem felvásárolják a telket?

Egymás melletti földek vásárlásakor lehetőség van az adásvételi szerződésben együttes vételárat meghatározni. Elővásárlás esetén mindkét telket meg kell venni, nem lehet a földek között csemegéznie az elővásárlónak.

A Földforgalmi Törvény foglaló adását érvényesen nem engedi, tekintve, hogy a szerződés meghiúsulása az elővásárlás intézménye miatt törvényen alapul. Így Ön mint vevő dupla foglalót elővásárlás miatt jogalappal nem igényelhet. Az ügyvédi költség az adásvételi szerződésben rögzíthető akként is, ha elővásárlás történik, azt az elővásárlónak meg kell fizetnie a vevő részére.

Adható-e foglaló tanya eladásakor?

Share Button

Az lenne a kérdésem, ha tanya ingatlanomra lenne vevő, de annak az árából vásárolnák másik ingatlant, mi a teendőm? Kaphatok a vevőtől foglalót, vagy előleget amelyet a másik ingatlan vételére szánnám?

A tanya adásvétele a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, ezért kb. fél év időtartam szükséges, amíg az adásvételi szerződés érvényessé válik.

A felek megegyezhetnek előleg, vételárrészlet átadásában a szerződés aláírásakor.

Ha elővásárlási joggyakorlás történne a teljes vételárat az elővásárlási jog gyakorlója fizeti az eladónak és az adott vételárrészlet az eladótól a   vevőnek visszajár. Fontos tudni hogy  foglaló adása föld-adásvételnél nem lehetséges,mert jogi jelleg nem működhet a törvényi elővásárlási jogok miatt.

Ingatlaneladás részletfizetéssel

Share Button

Van-e biztonságos lehetőség arra, hogy a házunkat részletfizetéssel adjuk el? Milyen jogi dolgokat kell figyelembe venni? 

Tulajdonjog fenntartással az eladó joghatályosan eladhat ingatlant  és a vételárra részletfizetést engedélyezhet a vevőnek.

A részlet esedékességét, fizetése módját a szerződésbe kell meghatározni. Ha az utolsó részlet is megfizetésre került a vevő jogosult a tulajdoni jog átruházására. 

Az eladó érdeke hogy a szerződésbe ki legyen kötve: egy részletfizetés bármely oknál fogva nem fizetése a teljes hátralékos vételárat esedékessé teszi – azaz haladéktalanul meg kell fizetnie a vevőnek a teljes vételárat.

Javaslom a teljesítés biztosítékaként foglalót is nevesítsenek a szerződésbe erre az esetre. Ha nem fizet a vevő határidőre az eladó jogosult a szerződéstől elállni és a foglalót megtartani továbbá köteles elszámolni a foglalón felül kapott összeggel a vevővel.

A vevő köteles az ingatlant kiüríteni az ingatlant  – ha a részletek időtartamára birtokba  vette. Erre az esetre az elszámolás rendjét , az eredeti állapot helyreállításának módját is jó ha szerződésben rendezik a felek.

Az okiratot szerkesztő ügyvéd az eladói tulajdoni jog átruházó (bejegyző) nyilatkozatot jó ha ügyvédi letétbe veszi az adásvételi  szerződés aláírásakor.  Ez biztosítja (garantálja) a vevőnek, hogy ha megfizeti a teljes vételárat tulajdonos lesz.

Vita esetén a magyar jog szabályai irányadóak. Az okirat magyar nyelvű változata kerül a földhivatali nyilvántartásba.A vevő a szerződés aláírását követő 30 napon belül az ingatlanra be lesz jegyezve „ tulajdonjog fenntartással történt eladás” jogcímen.

Ez garancia arra is hogy eladó már másnak nem adhatja el az ingatlant. Ha a részlet lejár törlik a tulajdonjog fenntartással történt eladás” jogcímet és bejegyzik a vevőt tulajdonosként  – adásvétel jogcímen.

Az eljárás során a Földhivatalnak  2x 6600.-ft eljárási díjat kell fizetni. Az ilyen adásvétel megszokott a magyar joggyakorlatban és biztonsággal kivitelezhető.

Biztosítékot jelent-e a foglaló zártkerti ingatlan vásárlásánál?

Share Button

Érdeklődnék, hogy az új törvény mely zártkerti ingatlanokra vonatkozik?

Ha esetleg valaki nekem foglalót ad eladásnál a házra, az egyfajta biztosságot jelentene? Ha kapnék foglalót akkor egyik fél sem mondhatná már vissza ugye?

A zártkertre a földforgalmi törvény szabályai vonatkoznak. Egy hektár alatt a ptk. szerinti elővásárlási jogosultak és a földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jogosultak megvásárolhatják az ingatlant.

Az első körben említetteket közvetlenül kell levélben megkeresni, míg a második körben említettek a hatvan nap kifüggesztés alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.

Ilyen szerződéseknél nem javasolt foglalóval biztosítani a szerződést, hiszen az elővásárlási jogosultakra a foglaló jogi hatálya nem terjedhet ki.

Az ilyen szerződéseknél egyedül az eladó személye a biztos, a vevő az elővásárlási jogosultak miatt nem lehet biztos abban, hogy az övé lesz az ingatlan.

Ezért javasolt, hogy a vevő a vételárat ügyvédi letétbe fizesse, ahonnan az részére visszajár, ha jelentkezik elővásárlási jogosult és a megyeu földhivatal a javára hagyja jóvá az adásvételi szerződést.