gyámhivatali hozzájárulás címkével jelölt bejegyzések

Hogyan szüntethető meg a közösen örökölt ingatlan osztatlan közös jellege?

Share Button

Élettársam májusban elhalálozott, és két kiskorú gyermek az örökös. Egy közös gyermekünk van, a másik gyermek előző házasságából született. az lenne a kérdésem, hogy a két kiskorú közösen örökölt ingatlanjából, van e valamilyen mód, hogy kifizessék a kislányom részét.? A lakásból kiköltöztünk.  A másik örökös és törvényes gyámja használja nyaralónak, az ingatlant. A másik kérdésem, hogy az életbiztosítás, aminek én voltam a kedvezményezettje, azt az összeget is felezni kell a két örökös közt?

Osztatlan közös tulajdon esetén ha csak egyik tulajdonos használja az ingatlant a másik tulajdonos jogosult az ő tulajdoni hányadának használatáért helyben szokásos bérleti/használati díjat igényelni.

Ha bármely tulajdonostárs meg kívánja szüntetni a tulajdonközösséget ezt a következők szerint teheti meg: magához váltja a másik tulajdonostárs részét vagy közösen értékesítik a tulajdonostársak az egész ingatlant és a befolyó vételárat egymás között tulajdoni hányadaik arányában felosztják vagy egyik tulajdonostárs eladja tulajdoni részét harmadik személynek (ebben az esetben a másiknak elővásárlási joga van) vagy ha az ingatlan műszakilag megosztható az ingatlant társasházasítják (így önálló tulajdonok alakulnak ki) vagy bíróságtól kérik a tulajdonközösség megszüntetését.

Kiskorú tulajdonostársak esetében az illetékes gyámhatóság a fenti jogügyleteknél nem mellőzhető.

Biztosítási tanácsadónk állásfoglalása szerint életbiztosítás esetén a kedvezményezett jogosult a biztosítási összeg felvételére, az nem képezi a hagyaték tárgyát.

 

Hogyan zajlik a gondnokolt személy részére történő ajándékozás?

Share Button

Nagykorú unokánknak szeretném átíratni lakásunkat, amiben ketten élünk.

Rokkantnyugdíjas lévén igen csekély jövedelemmel rendelkezem, ezért szeretném megkérdezni, milyen formáját kellene választanom az átíratásnak ahhoz, hogy ne kelljen átírási illetéket fizetnem?

Egyenes ági hozzátartozók között – mint pl. nagyszülő-unoka – az ajándékozás illetékmentesen történik.

 

Testvér földszerzése

Share Button

Testvéremnek szeretnék földtulajdont eladni. Ki kell e függeszteni a szerződést?

Kivételes szerzési lehetőség, hogy a földművesnek nem minősülő természetes személyek közül földtulajdont szerezhetnek a közeli hozzátartozók akkor is, ha nem földművesek.

Ennek indoka, hogy a családon belüli, azaz a közeli hozzátartozók közötti földmozgás a családi vagyon olyan belső átrendeződése, amelybe az államnak nem avatkozik be.

A törvény ezért lehetővé teszi, hogy a családtagok között ne csak halál esetén, hanem még élők között is akadálymentesen áramolhasson a föld tulajdonjoga.Az egyenesági hozzátartozók mellet a testvér is közeli hozzátartozónak minősül, így a földet közvetlenül megvásárolhatja kifüggesztés/jóváhagyás nélkül.

Örökség visszautasításának módja

Share Button

Külföldön élek férjemmel és kiskorú gyerekeinkkel. Mindannyian magyar állampolgárok vagyunk, de sem magyarországi lakcímmel sem magyar személyi igazolvánnyal nem rendelkezünk.

Szüleimmel és testvéremmel viszonyunk régen megromlott, évek óta nem tartjuk a kapcsolatot.

Néhány héttel ezelött édeapám elhalálozott, de sem édesanyám sem a testvérem nem értesítettek édesapám haláláról, illetve a temetés idöpontjáról. Viszont közvetlenül a temetés után felvették velünk a kapcsolatot, hogy elérhetöségeinket kérjék (amit egyébként pontosan tudtak) a hivatal részére.

Miként tudok elállni az örökléstöl magam és gyermekeim nevében további jogi procedurák és költségek nélkül? Örülnék, ha a rám esö részt az édesanyám és a testvérem örökölnék meg, mintha én nem is lettem volna.

Önnek lehetősége van gyermekeire is kiható hatállyal visszautasítani az örökséget, de kiskorú gyermek esetében az illetékes gyámhivatalnak is a nyilatkozatot jóvá kell hagynia. Mellékelek Önnek egy mintát, amely alapján ezt meghatalmazva ezt írásban az illetékes közjegyzőnek megküldve joghatályosan megteheti.

Fontos tudni, hogy a visszautasítás jogával legkésőbb a hagyatékátadó tárgyaláson lehet élni.