haszonélvező címkével jelölt bejegyzések

Alapíthat-e haszonélvező harmadik személlyel haszonélvezetet?

Share Button

Az élettársam(Nem bejegyzett)szeretne rólam gondoskodni halála után. Van egy ház amiben lakunk, a felesége halála után haszonélvezeti joga van, és 2 gyereke tulajdonrészben. Szeretné biztosítani hogy életem végéig maradhassak a házban. Mit tud tenni? Végrendeletre gondolt, megvalósítható?

Tulajdoni jogot csak tulajdonostól lehet szerezni, ez igaz a haszonélvezeti jogra is, azaz, hogy csak tulajdonos alapíthat harmadik személlyel haszonélvezeti jogot és csak a saját tulajdoni hányadára.

Megilleti-e a tulajdonost az előbérleti jog a haszonélvező által használt lakáson?

Share Button

A garzonon van egy haszonélvezeti jog. A tulajdonosnak van elsőbbsége a ingatlant használni, bérbe venni, ha a haszonélvező nem a tulajdonosnak adja az elsőbbséget, a tulajdonos beperelheti -e a haszonélvezőt ?

Ha a haszonélvező albérletbe adja az ingatlant, a tulajdonosnak előbérleti joga van, azaz a haszonélvező elsőként meg kell, hogy kínálja a tulajdonost a használat jogával.

Ha a tulajdonos nem él ezzel, a haszonélvező szabadon albérletbe adhatja az ingatlant.  Fordítva mindez, csak abban az esetben lehetséges, azaz a tulajdonos csak akkor adhatja bérbe a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant, ha ehhez a haszonélvező kifejezett hozzájárulását adja.

Fontos tudni hogy ingyenes használatra átengedés esetén a haszonélvezőnek nem kell a tulajdonost tájékoztatnia. Az előbérleti jog megsértése esetén jogorvoslat igényelhető a bíróságtól. Előtte azonban a tényállás teljes tisztázása mellett egyeztessen helyi ügyvéd kollégával .

Hogyan szabadulhatok meg a banki tehertől és a rezsitartozásoktól?

Share Button

Van egy jelzáloggal terhelt lakásom, melyben a nővérem lakik haszonélvezettel. Ezt a hitelt nem szeretném tovább finanszírozni. Nővérem adóstárs, sok a panasz rá, rezsit nem fizeti, közös költséggel sem tudunk megegyezni.

Lemondhatok-e a lakásról a bank javára, úgy hogy ne legyek “rossz adós”? Hogy lehetne megszabadulni a lakástól, a jelzálogtól, a haszonélvezőtől?

Az ingatlan eladása történhet oly módon is, hogy a vevő által fizetendő vételárból – ha az több, mint a tartozás összege – az ingatlan tehermentesítésre kerül. Ebben az esetben a tulajdonos és a haszonélvező a tehermentesítés után fennmaradó vételárból osztozik (illetéktörvény 72. § -a alapján határható meg a haszonélvezeti jog értéke).

Hogyan számítható ki a haszonélvezeti jog értéke?

Share Button

A házat a férjemmel építettük. A 2 leányunk nevére írattuk,nekünk holtig tartó haszon- élvezetünk van. Férjem 9 éve meghalt, így egyedül én vagyok a holtig tartó haszonélvező.

A házat szeretnénk eladni 50 millió forintért, de én mint haszonélvező a haszonélvezet értékéből nem kapok 1 kis lakást , ezért írtam egy feljegyzést, hogy csak akkor adhatják el, ha kiegészítik 1 kis lakás vételi árára 2 tanú is aláírta. Kérdésem mennyi a haszonélvezeti jogom után járó Ft, az összeg kiegészíthető-e a fent leírt módon?

A haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72. §-a szerint lehet kiszámítani. Az ingatlan eladásakor a tulajdonos és a haszonélvező ettől a számítási módtól közös megegyezéssel eltérhet és a haszonélvező, mint haszonélvezeti jogot eladó számára magasabb vételárat is megjelölhet a vonatkozó okiratban. A számítás általános módja: a vételár osztva 20-szal, szorozva a haszonélvező életkori szorzójával (pl. 65 év felett a szorzó: 4)

 

Kinek kell a közös költséget fizetnie?

Share Button

Érdeklődni szeretnék, hogy kinek kell fizetni a közös költséget? – A haszonélvezőnek aki benne lakik vagy – A tulajdonosnak aki nem lakik benne?

Az ingatlan tulajdoni lap szerinti aktuális tulajdonosa tartja a kapcsolatot a társasház közös képviselőjével és a közös költség tekintetében az elszámolás közöttük történik meg.

Felel-e a tulajdonos a haszonélvező tartozásaiért?

Share Button

Tulajdonomban áll egy kertes ház amely a szüleim, életfogytig tartó haszonélvezeti jogával terhelt. Az összes közüzemei számla az Ō nevükön szerepel. Édesanyám tartozást halmozott fel, és a végrehajtók a ház elárverezésével fenyegetnek.

Kötelezhetnek -e engem az Ő tartozásának kiegyenlítésére illetve jogukban állhat e hogy a tulajdonomban álló tehermentes ingatlant elárverezzék? Tartozás örökölhető- e?

A tulajdoni jog és a tulajdonos  a haszonélvező tartozása miatt általában nem  tartozik felelősséggel helytállni, az ingatlan nem árverezhető el.

A haszonélvező olyan mint a bérlő csak nem fizet bérleti díjat a tulajdonosnak. Más kérdés hogy mindkettő tartozása esetén a közmű-szolgáltatók a szolgáltatást korlátozhatják vagy kikapcsolhatják.

Ha a tulajdonos birtokba akarja venni és használni az ingatlant abban az esetben az elmaradt díjak megfizetése nélkül kevés öröme lesz benne.

Örökölnek-e a haszonélvező gyermekei?

Share Button

Élettársammal 5 éve úgy vettünk egy ingatlant, hogy mindketten eladtunk egy-egy lakást, majd banki kölcsönnel az új ingatlanban csak én szereztem tulajdonjogot, élettársam holtig tartó haszonélvezeti jogot szerzett.

Párom halála után az Ő gyermekei esetleg igényt tarthatnak-e a korábbi ingatlan miatt bármire is ?

Ha élettárs haszonélvezeti jog vevő volt,  halálával úgy szűnik meg ezen joga, hogy örökösei  nem követelhetnek Öntől semmit. Ha szerződéses haszonélvezeti jog alapítás történt, ugyanez irányadó.

Vélhetően az élettársi vagyonközösség és az élettársi külön vagyon új ingatlanba fordítását a felek azzal az akarattal tették, -ajándékozás mellett -, hogy így alakítsák jövőbeni élettársi közös vagyonukat.

Megrendelhet-e a haszonélvező beruházást az ingatlanon?

Share Button

Édesapám egy lakás haszonélvezője, a tulajdonos én vagyok. Megkeresték egy cégtől, hogy ki szeretné-e cseréltetni a radiátorokat a lakásban. Ő aláírt egy darab cetlinek nevezhető “szerződést” miben kértek tőle 20.000. Ft előleget és azt ígérték, hogy a fűtési szezon végén telefonon fel fogják hívni, mikor mehetnének beszerelni.

Édesapám aláírhat-e ilyen szerződést a tudtom nélkül és van-e jogom ezt a szerződést visszamondani illetve az előleget visszakérni?

A haszonélvezőt a birtoklás joga és hasznok szedésének joga illeti meg. Köteles az állag megóvó munkálatokat elvégezni, jogosult a rendeltetés szerű használatot gyakorolni.

Az állag fejlesztő/beruházó munkálatok a mindenkori tulajdonos érdekkörébe tartoznak, ezért a 20.000 Ft visszaigénylésekor mellékelje a ingatlan tulajdoni lapját, és hivatkozzon a tulajdonosi mivoltára.

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog?

Share Button

Édesanyámnak  a nevére  haszonélvezeti jogot jegyeztettünk be  az ingatlanunkra.

Sajnos 70 évesen  elhunyt. 

Kérdésem: Az édesanyám haszonélvezeti jogát a húgom örökölheti-e vagy sem?

A haszonélvezeti jog személyes jog, azt sem átruházni, sem örökölni nem lehet. A haszonélvező halála esetén a  halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával lehet a haszonélvezeti jogot töröltetni az ingatlan-nyilvántartásból.

Milyen buktatói vannak a haszonélvezettel terhelt ingatlan megvásárlásának?

Share Button

Milyen buktatói vannak egy haszonélvezettel terhelt ingatlan megvásárlásának?

Mire érdemes figyelni? Mit kell a szerződésben mindenképpen kikötni?

Rezsi nem fizetése esetén a haszonélvezőt ki lehet tenni, amennyiben ez is kikötésre kerül?

A haszonélvezettel terhelt ingatlan vásárlása általában befektetési célzatú. Az ilyen ingatlanok a haszonélvezeti jog értékével csökkentett áron mozognak a piacon. Ha a haszonélvező fiatal, a vagyoni értékű jog magasabb, ha idősebb, akkor kevesebb.

A haszonélvező élete végéig birtokolhatja az adott ingatlant, fizeti annak terheit, húzza annak hasznait. Fontos tudni az ilyen ügyleteknél, ha a terhek fizetését elmulasztja a haszonélvező, a tulajdonos is köteles helyt állni.

A haszonélvezőt a tulajdonos az ingatlanból „kitenni” nem tudja, azonban a haszonélvező közös megegyezéssel „kifizethető”.

A haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72 paragrafus 4. bekezdése szabályozza.

1 / 2 oldal12