illeték címkével jelölt bejegyzések

Hogyan minimalizálható az ingatlanszerzési illeték?

Share Button

Egy új építésű lakást szeretnénk vásárolni 68.5M Ft értékben, amelynek várható átadása 2020. szeptember-decemberében között lesz.

Az önerő egy részéhez feleségem idén júniusban értékesített ingatlanát használnánk fel (22M Ft – vagyis 1 éven túl lesz), majd beköltözés után, a saját lakásom 1 éven belül történő értékesítését (~50M Ft) követően törleszkednénk a hitelt.

Szeretnénk a vagyonszerzési illeték megfizetését minimalizálni, ez hogyan lehetséges?

Ha a magánszemély lakóingatlant vásárol és 3 éven belül eladta másik lakóingatlanát, vagy 1 éven belül eladja azt kérheti, hogy az eladott és a vásárolt lakóingatlan értékének különbözete után szabja ki a NAV a 4% vagyonszerzési illetéket.

Illetékfizetés csak akkor van ha a vásárolt lakás lakóingatlan értéke nagyobb az eladottnál. Ha például házaspárok kötik a fenti ügyletet az elmondottak mindkettőre igazak.

A vagyonszerzési illetéket ugyan úgy mint a személyi jövedelemadót, személyenként kell érteni, az mindig csak az adott személyre vonatkozik, ezért házaspárok esetén az általuk eladott ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányadra vonatkozó adásvételi szerződést másolatban csatolni kell és ugyan így kell eljárni ha bekövetkezik az egy éven belüli értékesítés.

Ajándékozható-e ingatlan nem rokon európai uniós állampolgárnak?

Share Button

Végrendeletemmel megörökölheti-e lakástulajdonom bizonyos hányadát külföldi /uniós/ állampolgár az egyenesági örökösök mellett, ha nincs köztünk rokoni kapcsolat, ill. elajándékozhatom-e azt számára? Ezen esetekben milyen illetékfizetési kötelezettség terheli őt?

Magyar lakóingatlanát uniós állampolgárnak ajándékozhatja külön engedély nélkül, ugyanúgy, mintha magyar állampolgárnak ajándékozná. Ilyen tartalommal végrendeletet is készíttethet, melyet magyar ügyvéd előtt lehet megtenniük. Az ajándékozás után 9 % ajándékozási illetéket kell fizetnie a megajándékozottnak.

Fontos tudni, ha ajándékozó a szerződés aláírását követő 10 éven belül elhalálozna, az egyenesági örökösök kötelesrész igényt terjeszthetnek elő, melynek mértéke annak az 1 / 3-a , amelyet  – ha nem lett volna végrendelet – a Ptk. szerint örökölnének.

Jár -e a 35 év alattinak az első lakás vásárlásánál illetékkedvezmény, ha a lakás értéke magasabb mint 15 MFt?

Share Button

Férjemmel lakást vásárolunk melynek értéke 27,1 M Ft. Ő 38 éves, én 28. Első ingatlan mindkettőnknek. Mennyi illetéket kell rá fizetnünk?

Az első lakás vásárlásához kapcsolódó illetékkedvezmény feltétele, hogy a vásárolandó lakás vételára ne haladja meg a 15 M Ft-t. Mivel Önök magasabb értékű ingatlant vásárolnak, ezért 4 % vagyonszerzési illetéket fizetnek.

Milyen mértékű illetéket von maga után a csere?

Share Button

Kérdésem, hogy ingatlan csere esetén, amiben két tehermentes lakás cserélne tulajdonost (100%-os tulajdon) milyen mértékű illetéket von maga után?

A lakások értéke különböző. Illetve a nagyobb értékű ingatlan a csere alkalmával 50%-25%-25% tulajdonba kerülne. A csere szülők között történne, a 25-25% a gyerekeké lenne a drágább ingatlanból. Mi lehet a legjobb megoldás? Milyen mértékű lehet az illeték?

Csere esetén az illeték alapja az elcserélt lakástulajdonok forgalmi értékének a különbözete. A csere személyi feltétele, hogy a tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonosok között jöjjön létre. Ha az említett feltételtől eltérő személyek közreműködésével jön létre a jogügylet az nem minősül cserének, hanem adásvételi szerződéseket jelent.

Eltartási szerződéssel szerzett ingatlan után milyen mértékű illetéket kell fizetni?

Share Button

Abban az esetben, ha nem közvetlen hozzátartozóval kötök eltartási szerződést: lakásingatlanra + nyaralóra, kell-e és hány % örökösödési illetéket fizetnem? Ha kell fizetnem akkor rögtön a bejegyzéskor, vagy amikor az örökhagyó elhunyt.

Eltartási szerződés esetében az eltartó tulajdoni joga azonnal bejegyzésre kerül az ingatlan tulajdoni lapjára, tartási jog feltüntetése mellett. 4 % vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezett az eltartó.

Mennyi vagyonszerzési illetéket kell fizetni telek vásárlása esetén, ha nem építem be 4 éven belül?

Share Button

A városomban ahol élek, néztem egy építési telket amin elgondolkoztam, hogy megveszem. Úgy tudom, ha nem építem be pár éven belül, akkor fizetnem kell utána. Mennyit?

Építési telek vétele akkor illetékmentes, ha a vevő 4 éven belül lakóingatlannal vállalja a telket beépíteni. Ha elmulasztja késedelmi pótlékkal növelten kell az 4 % illetéket megfizetnie.

Hogyan számítható ki a fizetendő adó mértéke örökölt és ajándékba kapott ingatlan eladása után?

Share Button

2015-ben egy családi ház került a nevemre. Az egyik felét örököltem a másik felét ajándékozás útján kaptam. A családi ház értéke 23 millió Ft-ra lett felbecsülve. Ha 2018-ban eladom 40 millió ft-ért és veszek 35 millióért egy másikat 1 éven belül, mennyi pénzt kell fizetnem az államnak?

Az örökölt és vásárolt ingatlan eladása után fizetendő 15% SZJA-t kiszámíthatja az alábbi kalkulátor segítségével. Ha 1 éven belül az Ön által eladott lakóingatlan helyett kevesebb értékű lakóingatlant vásárol Önnek visszterhes vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

http://www.origoingatlan.hu/ingatlan-ado-kalkulator.html

Milyen illetékfizetési szabályok vonatkoznak lakásvásárlás esetére, ha az egyik vevő el is ad egy lakást?

Share Button

Férjemmel fele-fele arányban tervezünk venni egy lakást. Nekem van egy másik lakásom amit ezt követően 1 éven belül eladnék, de az eladandó lakás csak az én nevemen van.

Ilyen esetben a férjemnek kell -e illetéket fizetnie az vásárolt lakás után vagy mivel házastársak neki is elég a két lakás különbözete után?

Illetve ha a lakás vásárlást követően 1 éven belül adom el a másik lakásom akkor ki kell fizetni az illetéket majd később visszaigényelhetem, vagy ki sem kell fizetnem?

Az illetékkedvezmény személyhez kötött. Házastársi jogcímen illetékkedvezmény nem igényelhető. Ha Ön eladja a lakását és felesbe vesz férjével újat, csak az eladott lakás fele és az Ön által vásárolt lakás  számítható egybe illetékfizetés szempontjából.

Ön csak akkor fizet illetéket, ha az eladott lakás fele kevesebb, mint a vásárolt lakás . A 4% vagyonszerzési illetéket csak a különbözet után kell megfizetnie.

Milyen adóterhekkel jár örökölt lakás testvér részére történő eladása?

Share Button

2016-ban édesapámtól örökölt lakásrészemet szeretném értékesíteni testvéremnek. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben kell-e fizetnem vagyonszerzési illetéket, illetve szja-t?

Ha az örökölt ingatlant a hagyatéki értékénél magasabb vételárért adja tovább a testvérének, a különbözet után 15% SZJA-t kell fizetnie, míg a testvérnek 4% vagyonszerzési illetéket.

Milyen adófizetési kötelezettség merül fel ingatlan eladás és ingatlan vétel esetén?

Share Button

Nagymamám eladta a lakását. Abból  a pénzből egy drágább házat szeretnénk venni, melyet én kapnék meg, az én nevemen lenne.

A régi lakás a nagymamám és az édesapám nevén van.  Az én nevemen már van egy lakóingatlan. Szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben mennyi adóra illetve illetékre lehet számítani? Ez ajándékozásnak minősül?

A köztudatban összemosódik az adófizetés az illetékfizetéssel.

Ugyan mindkettő adónem, de SZJA-t csak eladó fizet, míg vagyonszerzési illetéket mindig a vevő.

Nagymama tehát akkor fizet adót, ha a lakását 5 éven belül vásárolta és most többért adta el.

Ha nagymama saját nevére 3 éven belül vásárolna új lakást / családi házat – többért, mint amennyiért eladott, akkor a különbözet után kell fizetnie 4 % vagyonszerzési illetéket. Ha viszont Ön lesz a vevő ezt az illeték kedvezményt nem veheti igénybe, mert nem Ön adott el lakást 3 éven belül.

Ha nagymama pénzéből az Ön nevére vásárolnak ingatlant, ez adásvételnek minősül, de mögötte pénzajándékozás van. Közeli hozzátartozók, mint nagymama-unoka illetékmentesen ajándékozhatnak pénzt. Jó megoldás lehet, ha a nagymama nevére történik az új ingatlan vásárlása – illeték kedvezménnyel – és ezt követően nagymama Önnek ajándékozza az ingatlant illeték mentesen.

1 / 4 oldal1234