ingatlanszerzési illeték címkével jelölt bejegyzések

Mennyi illetéket kell fizetni üH2 besorolású telek vásárlása esetén?

Share Button

Az volna a kérdésem, üH2 besorolású telek vásárlási illetéke jelenleg mennyi %, ill. ha 3 éven belül ingatlant építünk rá, illeték mentes -e?

Ingatlan vásárlása után egységesen – bármely ingatlan esetén – 4% vagyonszerzési illetéket fizet a vevő.

Ha az ingatlan belterületi építési telek és a vevő vállalja 4 éven belül a helyi rendeletben írtak szerint lakóházzal beépíteni úgy nem kell vagyonszerzési illetéket fizetnie.

Fontos tudni: Ha 4 éven túl történik a beépítés a 4% illetéket meg kell fizetnie késedelmi pótlékkal növelten.

Mennyi illetéket kell fizetni lakás célú zártkerti ingatlan szerzése esetén?

Share Button

Ha zártkerti ingatlant vásárolnék, mely művelési ág alól kivont, de a rajta lévő ingatlan gazdasági épületként szerepel a tulajdoni lapon (2008-as építés) akkor annak megvásárlásakor hány % illetéket kell fizetni majd?

Előre láthatólag mostani ingatlant alacsonyabb összegért tudom majd értékesíteni mint amennyiért megtudom venni a gazdasági épületet. ( Lakóépületként használnánk életvitel szerűen).

A zártkerti ingatlan vételára után 4% vagyonszerzési illetéket kell fizetnie a vevőnek, mert illeték kedvezmény csak lakóingatlan eladása és lakóingatlan vétele esetén vehető igénybe.

A döntő a tulajdoni lapon szereplő megjelölés. Nem releváns, hogy ha a vevő életvitel szerűen kívánja lakni a gazdasági épületet.

Milyen illetékszabályok vonatkoznak az egyenes ági hozzátartozónak történő ajándékozásra?

Share Button

Édesapám 1/1 arányban örökölt ingatlant a szülei után, 2015-ben, amikor azok elhunytak. Ezt követően 2017-ben az ingatlant értékesítette, 21 Millió forintért, majd 2018-ban vett egy ingatlant 15,5 millió Forintért, 1/1 arányban a saját nevére. Mindezek során a vonatkozó adó- és illetékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben 2019-ben megvásárolom az utóbb vásárolt ingatlant, de kevesebb összegért, mint amennyiért ő megvásárolta (15,5 alatti áron), akkor édesapámnak keletkezik-e újfent adófizetési vagy más kötelezettsége?

Nekem illetékmentességet kell kérnem, mert egyenes ági rokontól vásárolok, de édesapámnak keletkezik-e és ha igen mekkora adófizetési kötelezettsége?

Ha a vételárat ő továbbadja a lányának, ott, abban az ügyletben az illetékmentességet figyelembe véve, de keletkezik-e és ha igen, mekkora adókötelezettsége a lányának ?

Ha eladó édesapa ugyanannyiért ad el a fiának, mint amennyiért vásárolt, eladónak nincs adófizetési kötelezettsége, vevőnek nincs illetékfizetése.

Ha a következő jogügyletben édesapa lánya  harmadik személytől vásárol ingatlant (nem közeli hozzátartozótól) 4 % vagyonszerzési illetéket fizet. Kivéve, ha a lánynak 3 éven belül volt lakóingatlan eladása, vagy 35 év alatti első lakás szerző.

 

Mikor vehető igénybe a 35 év alattiak illetékkedvezménye?

Share Button

Párommal szeretnénk egy 28 millió Ft értékű ingatlant vásárolni, 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal. Mindketten 35 év alattiak vagyunk, és ez lesz az első lakásunk. Mindketten megkaphatjuk az első lakás illetékkedvezményét? Hiszem a tulajon részünk nem haladja meg a 15 millió forintot.

Az ingatlan egészének az értéke nem haladhatja meg a 15.000.000,- Ft-t ahhoz, hogy a 35 év alatti illetékkedvezmény igényelhető legyen.

Illetékkedvezmény elbírálása szempontjából számítanak-e a kiskorú gyermekek?

Share Button

Két kiskorú gyermekét egyedül lányom használt lakást vásárolt 15 000 000 Ft értékben mely 100 % -ban a tulajdona lesz. Kaphat-e illetékkedvezményt mivel egyedül neveli a két kiskorú gyermeket?

A vagyonszerzési illeték kedvezmény jogosultja csak a vagyonszerző lehet. Ez azt is jelenti, hogy csak a vagyonszerzés és saját személyes körülményei alapján vehet igénybe illetékkedvezményt, a két kiskorú gyermek  -az illetékkedvezmény megállapítása szempontjából -nem releváns.

Ha első lakást vásárolt a lánya, csak a felét kell kifizetnie a lakás értékéhez viszonyított illetéknek, ha a tulajdon egészének értéke nem több 15 millió forintnál.  A kedvezmény igénybevételének az is feltétele, hogy ne legyen tulajdonában, haszonélvezetében 50 %-nál nagyobb mértékű lakóingatlan.

35 év alatti első lakásvásárló fizet-e ingatlanszerzési illetéket?

Share Button

33 éves vagyok, és édesanyámnak szeretnék vásárolni 1 ingatlant, ami 8 millió Ft lenne. Első ingatlanvásárlás, és az én nevemen lenne a lakás, csak édesanyám lenne a haszonélvező.

Az lenne a kérdésem, hogy én igénybe vehetem a 35 év alattiaknak járó illetékkedvezményt? Anyukámnak is kell valamilyen illetéket fizetni?

A 35 év alattiaknak járó illetékkedvezményt az veheti igénybe, aki maximum 15 M Ft-ért vásárol lakóingatlant és nincs a tulajdonában vagy haszonélvezetében korábban szerzett 1 / 2-ed lakóingatlan tulajdoni illetőség.

A haszonélvezet értékével csökkentett vételár után Ön – ha a kedvezményt igényli – 2% vagyonszerzési illetéket fog fizetni.

Milyen adóterhekkel jár örökölt lakás testvér részére történő eladása?

Share Button

2016-ban édesapámtól örökölt lakásrészemet szeretném értékesíteni testvéremnek. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben kell-e fizetnem vagyonszerzési illetéket, illetve szja-t?

Ha az örökölt ingatlant a hagyatéki értékénél magasabb vételárért adja tovább a testvérének, a különbözet után 15% SZJA-t kell fizetnie, míg a testvérnek 4% vagyonszerzési illetéket.

Fordítható-e az illetékkedvezmény haszonélvezet vásárlására?

Share Button

Eladtam lakóingatlanom, ami után közel 320 ezer Ft.adót kéne fizetnem. Fordíthatom ezt az összeget (illetőleg 3 MFt-ot a barátnőm lakására holtig tartó haszonélvezeti jog megvásárlására? Ha igen, hogy alakul az adó- és illetékfizetési kötelezettségem? 63 éve múltam…

1 éven belül lakás eladás és vétel illetve haszonélvezet vétel illetékkedvezményi jogosultságot keletkeztet. Fontos tudni, hogy eladó és vevő ugyanaz a személy kell, hogy legyen. Az SZJA fizetési kötelezettséget nem befolyásoló tétel, ha 1 éven belül ad el és vesz valaki.

Eladó haszonélvezetével terhelt ingatlan eladása esetén mennyi illetéket kell fizetnie a vevőnek?

Share Button

Van egy élettársam, akivel 16 éve együtt élünk.2001-ben vásároltam egy házat, amelyet most szeretnék az ő nevére íratni.

Ezt információim szerint csak eladással tudom gazdaságosan lebonyolítani, de szeretném, a holtig tartó haszonélvezetet megtartani. 78 éves vagyok.

Az ingatlan értéke kb. 20.000.000 Ft. Kérdésem, hogy az illeték összegét tudom-e csökkenteni mivel a haszonélvezettel terhelten a lakás lakottnak minősül? Mekkora összeget lehet levonni az illetékköteles részből?

Végül, kérdezem, hogy a fentiek figyelembe vételével mekkora az a legkisebb összeg, amit illetékként nekem és élettársamnak ki kell fizetnie?

A haszonélvezeti jog értéke egy 20 MFt forgalmi értékű ingatlannál 4 MFt. Ez azt jelenti, hogy ha Ön adásvétellel átruházza a tulajdoni jogát az élettársára, és ezzel egyidejűleg holtig tartó haszonélvezeti jogot alapít saját maga javára, akkor az élettársa által fizetendő illeték mértéke a  16 MFt 4 %-azaz 640.000 Ft.

Önnek, mint eladónak a haszonélvezeti joga után vagyonszerzési illetéket fizetnie nem kell.

Jár-e illetékkedvezmény lakás eladását követő nyaraló vásárlása esetén?

Share Button

Lakást adunk el és üdülőövezeti ingatlant vásárolunk helyette (1 éven belül). A kérdésem az,  hogy ilyen esetben is az eladási-vételi ár különbözete az alap, melyből az illetéket számolom?

Nem illeti meg illetékkedvezmény, ha valaki lakása eladása után üdülőt vásárol.

Az egy éven belüli vásárlás tárgyának is lakóingatlannak kell lennie ahhoz, hogy az illetékkedvezmény igénybe vehető legyen.

1 / 2 oldal12