jövedelemadó címkével jelölt bejegyzések

Van -e adófizetési kötelezettség, ha az ingatlan hagyatéki értéke magasabb, mint az eladási ára?

Share Button

Megörököltem a szüleim után egy ingatlant és eladásra került kisebb összegért, mint az a hagyatékban megállapításra került. Kell-e adót fizetnem az ingatlan eladása után?

Örökölt ingatlan hagyatéki eljárásban foglalt értékén aluli eladása után jövedelemadót fizetni nem kell, mert a szerzési érték a hagyatéki érték és ehhez képest az eladásból  –  mivel kevesebb összegért adta el – jövedelme nem származott.

Lakás eladás és új lakás vétele esetén milyen adófizetési kötelezettség keletkezik?

Share Button

2016 júliusban vettem egy 2 szobás lakást. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha jövőre eladnám és vennék helyette egy másik városban egy hasonló lakást akkor is kell-e Szja-t fizetni az eladott lakásom után. (Úgy tudom hogy ha 5 éven belül eladom adót kell utána fizetni.)

Egymást követő két lakóingatlan vásárlásakor meg kell különböztetni az adózási és az illetékfizetési kötelezettséget.

Ez utóbbi esetében a 4 % vagyonszerzési illetéket csak akkor kell fizetni, ha a később vásárolt ingatlan vételára több, és ekkor is csak a vételár különbözet után.

Adózni akkor kell, az eladott ingatlan után, ha az eladásból jövedelem származik, azaz, ha többért adja el az ingatlant, mint amennyiért vásárolta.

A különbözet után kell 15 % SZJA-t fizetni, az eladást követő év május 20. napjáig. Ha a vásárlás és az eladás között több, mint 5 év eltelt akkor a jövedelem után nem kell SZJA-t fizetni, de ha kevesebb idő telt el, akkor az alábbi linken található kalkulátorral számítható ki a fizetendő jövedelem adó mértéke:

https://nav.gov.hu/sites/apeh/calc/ingatlan_jovedelem_calc1.html

Szja köteles -e a 15 évvel ezelőtt vett lakás eladása, ha van jövedelem?

Share Button

A lányom 15 éve vett egy lakást 12 millióért, 15 év idő után eladta 20 millió ért. Milyen illetékre köteles? A nyereség 8 millió, de közben elmúlt 15 év.

Ingatlan eladásából származó jövedelem nem adóköteles, ha az ingatlan szerzése óta 5 év eltelt az eladásáig.

Fontos kiemelni, hogy minden ingatlanra vonatkozik a szabály, így nemcsak a lakóingatlanokra, hanem üdülőre, garázsra, telekre, stb.

Milyen adó és illetékfizetési kötelezettségem keletkezik mezőgazdasái ingatlan eladása esetén, ha az ellenértékéből lakást veszek??

Share Button

Ha az édesapámtól örökölt föld és gazdasági épület árából lakást veszek milyen fizetési kötelezettségen van az állam felé?

Ha az öröklés 5 évnél korábbi Önnek SZJA-t fizetni nem kell. Ha az öröklés 5 éven belüli és az öröklési érték alatt adja el az ingatlant Önnek SZJA-t fizetnie nem kell, de ha felette akkor a különbözet adózik, az Szja tv. szerint:

Az ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, ha az átruházás a megszerzés évében vagy az azt követő öt évben történik,

  1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,
  2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,
  3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,
  4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
  5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.

Mivel nem lakóingatlan az öröklés és az eladás tárgya ezért a vásárlásnál Önt illetékkedvezmény nem illeti meg, a vételár 4%-át kell illetékként megfizetni.

 

Eladott lakás vételárából történő telek vásárlás esetén kell-e jövedelemadót fizetni?

Share Button

2014-ben vásároltam egy lakást, amiben édesanyám volt a haszonélvező. A lakást 2016 augusztusában 10,5 millió forintért adtuk el.  2016 augusztus 31-én én és a férjem vettünk egy telket, amire vettünk fel hitelt és csok- ot és most építkezünk. Ebbe az ingatlanba forgattuk bele az eladott lakás árát. Ilyen esetben is meg kell fizetnem a jövedelem után az adót?

Lakóingatlan eladása és 3 éven belüli vétele esetén illetékkedvezmény vehető igénybe,.

Mivel Ön építési telket vásárolt, ezért nem a fent említett illetékkedvezményt igényelheti, hanem feltételes illetékmentességben részesülhet, ha 4 éven belül lakóházzal építi be a vásárolt telket.

Az eladott lakás után szja-t kell fizetniük.

Hogyan számítható ki a fizetendő adó mértéke örökölt és ajándékba kapott ingatlan eladása után?

Share Button

2015-ben egy családi ház került a nevemre. Az egyik felét örököltem a másik felét ajándékozás útján kaptam. A családi ház értéke 23 millió Ft-ra lett felbecsülve. Ha 2018-ban eladom 40 millió ft-ért és veszek 35 millióért egy másikat 1 éven belül, mennyi pénzt kell fizetnem az államnak?

Az örökölt és vásárolt ingatlan eladása után fizetendő 15% SZJA-t kiszámíthatja az alábbi kalkulátor segítségével. Ha 1 éven belül az Ön által eladott lakóingatlan helyett kevesebb értékű lakóingatlant vásárol Önnek visszterhes vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

http://www.origoingatlan.hu/ingatlan-ado-kalkulator.html

Milyen adófizetési kötelezettség merül fel ingatlan eladás és ingatlan vétel esetén?

Share Button

Nagymamám eladta a lakását. Abból  a pénzből egy drágább házat szeretnénk venni, melyet én kapnék meg, az én nevemen lenne.

A régi lakás a nagymamám és az édesapám nevén van.  Az én nevemen már van egy lakóingatlan. Szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben mennyi adóra illetve illetékre lehet számítani? Ez ajándékozásnak minősül?

A köztudatban összemosódik az adófizetés az illetékfizetéssel.

Ugyan mindkettő adónem, de SZJA-t csak eladó fizet, míg vagyonszerzési illetéket mindig a vevő.

Nagymama tehát akkor fizet adót, ha a lakását 5 éven belül vásárolta és most többért adta el.

Ha nagymama saját nevére 3 éven belül vásárolna új lakást / családi házat – többért, mint amennyiért eladott, akkor a különbözet után kell fizetnie 4 % vagyonszerzési illetéket. Ha viszont Ön lesz a vevő ezt az illeték kedvezményt nem veheti igénybe, mert nem Ön adott el lakást 3 éven belül.

Ha nagymama pénzéből az Ön nevére vásárolnak ingatlant, ez adásvételnek minősül, de mögötte pénzajándékozás van. Közeli hozzátartozók, mint nagymama-unoka illetékmentesen ajándékozhatnak pénzt. Jó megoldás lehet, ha a nagymama nevére történik az új ingatlan vásárlása – illeték kedvezménnyel – és ezt követően nagymama Önnek ajándékozza az ingatlant illeték mentesen.

Mi alapján állapítható meg adókedvezmény ingatlaneladás esetén?

Share Button

2013-ban ajándékozás jogcímén szerzett ingatlant (illetékmentes ügylet, mivel az ajándékozás egyenes ági rokonok között történt) 2015-ben értékesítettem 2.100eFt-ért.

Az adó alapja értelmezésem szerint az Szja.tv. 62.§ (3) bekezdése alapján a bevétel 25%-a (525.000Ft). A kérdésem, hogy alkalmazható ugyanezen paragrafus (6) pontja, mely szerint a jövedelem az 525.000 Ft 90%-a, azaz 472.500 Ft? Ez után kell adóznom vagy ez a 90% nem alkalmazható az esetemben?

Az adókedvezmény  ahhoz a tényhez kötődik , hogy az eladott lakóingatlan hány éve volt az eladó tulajdonába – függetlenül a szerzés jogcímétől.

 

Művelés alól kivett zártkert értékesítése esetén is kell SZJA-t fizetni?

Share Button

2010-ben zárkerti ingatlant örököltem, amit idén művelésből kivontam eladás miatt és a vevő kérte. Így értékesítem az ingatlant idén. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben kell -e adót fizetnem? A hagyatékban szerepel az ingatlan. Az értékkülönbözet miatt kell-e fizetni?

A művelés alóli kivonás nem befolyásolja az SZJA fizetési kötelezettséget, azaz, ha az eladott ingatlan vételára magasabb, mint annak szerzési, öröklési értéke, akkor a különbözet után 15 % SZJA-t meg kell fizetni az eladási tárgyévet követő év május 20. napjáig. Fontos tudni, hogy a 6. évtől minden évben 10 % adókedvezményt vehet igénybe

 

Mennyi szja-t kell fizetni ajándékba kapott ingatlan értékesítése utáni bevételből?

Share Button

Kicsit régi az ügy, de számomra az adózás szempontjából az utolsó év.2011-ben eladtam egy ingatlant, ami 2010-ben ajándékozással került a nevemre.

Az eladott ingatlant 7.300.000,- Ft-tal többért adtam el, mint az ajándékozás és az illeték összege volt. Tehát a 7.000.000,- Ft ajándék érték, 700.000,- Ft befizetett illeték. Eladási ár 15.000.000,- Ft. 2012-ben adóztam utána. Tehát a különbözet 7.300.000,- Ft 16 %-át.

Befizetett adó 1.168.000,- Ft. De bármilyen fórumon nézem, csak a különbözet 25 %-a után kell a 16 % adót megfizetni. Kérdésem, hogy ez 2012-ben így volt, vagy én csináltam rosszul, és esetleg visszaigényelhetnék valamit a NAV-tól?

A jövedelemadó szabályok olyan ügyletek esetén, amelyeknél a szerzéskori érték egzaktul nem megállapítható a 75 % mértékű költség átalány elszámolását tette és teszi lehetővé.

Ilyen például a tulajdonos által épített ingatlan eladásai, persze csak ha a számlákkal igazolt költség kevesebb, mint az eladási ár 75 %-a.

Az ajándékozott ingatlan eladásánál sem az ajándékozási szerződésben esetleg megállapított érték az irányadó, hanem mindig az adásvételi szerződésben írt vételár. Ennek 25 %-a a jövedelemadó alapja. Ha Ön nem így számolt korrigáltassa.

1 / 3 oldal123