megváltás címkével jelölt bejegyzések

Hogyan történik osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonrész megváltása?

Share Button

Testvéremmel osztatlan közös tulajdonban van a szüleink által 2001-ben 50-50 %-ban nekünk ajándékozott mintegy 1000  m2 telek a rajta álló családi házzal és 2 garázzsal együtt.

Apánk 2004-ben meghalt, míg édesanyánk, aki haszonélvezőként azóta is a ház nagyobbik részét képező, külön bejáratú lakrészben lakik, ahol a rezsiköltségek (gáz, víz, villany) is külön mérhetőek és elszámolhatóak, várhatóan a közeljövőben meghal.

Én a halála után szeretném megváltani testvérem tulajdonrészét, mert utána a szüleim volt lakrészébe kívánok költözni. A megváltás leendő értékét tudakolva 2016-ban már megkértem egy szakértőt, aki a telkünk forgalmi értékét a családi házzal, garázsokkal együtt akkor megállapította.

Eddig az alábbi kérdések merültek fel bennem: Elővásárlási jogommal élve írásban is be kellene-e jelentenem testvéremnek az osztatlan közös tulajdon megváltására irányuló szándékomat, amit már szóban megtettem?

A közös tulajdon megváltással szüntethető meg a legegyszerűbben. Ez tulajdonképpen egy adásvételi szerződést jelentene, ahol a vételárat az Ön által leírt körülmények figyelembe vételével közösen állapítják meg. Ha ez nem lehetséges és Ön fizető kész,  kizárólag bírósági úton érheti el ugyan ezt.

Fontos tudni, hogy a bentlakó tulajdonostárs – ha ő is kész a megváltásra – előnyt élvez. Ilyenkor a megváltás igazságügyi szakértői vélemény alapján történik. És a megváltási árat általában bírósági letétbe helyezi a megváltó tulajdonostárs. A keresetben a közös tulajdon megszüntetésének igényét indokolni nem kell.

Peres eljárás megindítása előtt tértivevényes ajánlott levéllel írjon testvérének melyben közölje , hogy mekkora összegért hány napon belüli fizetéssel milyen további bent tartózkodási lehetőséggel stb. kész megváltani az ingatlana tulajdoni hányadát.

A megváltási ár kialakítása az Ön feladata, ebben segíteni nem tudok.

Milyen értékkel törénik a hagyaték átadása? Milyen értéken kell hogy kifizesse az egyik tulajdonos a másikat?

Share Button

Édesanyám évekkel ezelőtt elhunyt, bátyám és én 1/4-1/4 arányban lettünk a szülői házon örökösök, míg édesapánk haszonélvezeti jogot kapott. 2018 decemberében ő is elhunyt.

Testvéremmel megbeszéltük hogy nem adjuk el a szülői házat mert ő szeretné magának megtartani ezért az ingatlan értékének felét kifizeti nekem.

Hagyatéki leltár lezajlott ahol én nem voltam jelen  csak testvérem , mert én  nem kaptam rá idézést.

Később elmondta hogy 5 millió Ft-ra értékelte az ingatlant a hagyatéki leltárban. Én nem értek ezzel egyet mert többet ér./kb.8 millió/

Ő naponta bemegy a házba /szomszédjában van./ míg én nem tudok mert csak egy kulcs van. Ő rendezkedik már az ingatlanon mert tervei vannak vele.

Hogy mikor fizetné ki a rám eső részt azt mondta 1-2 év viszont nekem a közeljövőben kellene a pénz mert én is ingatlan vásárlás előtt állok.

Kérdésem : Egy általam kijelölt időpontig kötelezhetem -e őt az ingatlan felének kifizetésével és ha igen ez  mennyi idő lehet?

Továbbá mivel nem értek egyet az ingatlan értékének  hagyatéki leltárba való felvételével  a hagyatéki tárgyaláson mennyire lesz ez kedvezőtlen rám nézve? Ha kettőnk közt létrejön az adás vétel külön becsüst kell hívni /és ő fogja felértékelni az ingatlant/  vagy a hagyatéki leltárban szereplő érték szerint kell kifizetnie?

Hagyatéki leltár  szerinti értéken lesz a hagyaték átadva. Csak a polgármesteri hivatalnál lehet /lehett volna reklamálni, ha nem ért egyet ezen értékkel. A közjegyző azt már nem módosíthatja .

A megváltási értéknél ugyan irányadó lehet a hagyatéki érték , de javaslom hogy  közös megegyezéssel értékbecslőt fogadjanak.

Köthető-e érvényes adásvételi szerződés a haszonélvező halála utáni időszakra?

Share Button

2016-ban 1/2 -1/2 arányban ajándékozással  nővéremmel tulajdonosok lettünk egy ingatlanban, ahol anyánk haszonélvező haláláig.
Nővérem eladhatja-e az ingatlant úgy egy külső személynek, hogy aláírja a vételár megállapodást majdani eladás fixálása érdekében anyu halála utánra- biztosítva így az összeget-?

Én szeretném majd megváltani a tulajdon részét anyu halála után. Milyen árat kell fizetnem érte ezt ki  állapítja meg, hogy mennyiért vagyok köteles kifizetni Őt?

Előszerződéssel a testvér a fél ingatlantulajdonát lekötheti , azzal  a jövőbeni feltétellel , hogy  a végleges szerződés édesanya halálát követően köttetik meg. Önnek az adásvételnél elővásárlási joga lesz. Az adásvételi ár ( szerződésben szereplő ár) amelyért az ingatlan  másik felét megvásárolhatja.

Milyen módon szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Lányom 6 évvel ezelőtt 2 szobás panel lakást vásárolt párjával. A lakás vételárába a párja 300ezer forintot vitt,a lányom két és fél milliót. A szerződésben nem ez az összeg szerepel, hanem 2/3- 1/3 arány.

Sajnos a kapcsolatuk megromlott és szeretnék ezt a helyzetet tisztázni. A lakást közben felújították közösen. A párjával nincsenek összeházasodva. A mai napig nincs a közös lakásba bejelentve.Közös gyermekük is van, aki 7 éves. Agresszív viselkedése miatt kérte a lányom, hogy költözzön el. Nem hajlandó, pedig 1 millió forintot is ajánlottunk fel neki. Mit lehet ilyenkor tenni?

Közös tulajdon megszüntetésének van helye, ha a tulajdonostársak egymás közötti viszonya megromlik.

Ennek a következő módjai vannak:

  • közös értékesítés és a vételár felosztása,
  • egyik tulajdonostárs megváltja a másik tulajdoni részét,
  • bíróságtól kérik a felek a közös tulajdon megszüntetését.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon egy lakás estében?

Share Button

Férjemmel 20 éve elváltunk. Lakásunk közös tulajdonban van, viszont szeretném ha csak az én tulajdonomba lenne, mivel 1986 óta egy forintot nem fizetett a közös költségbe, és a lakásrészlet fizetésébe az önkormányzatnak csak én.

Gondnokság alatt vagyok, és szeretnék végre nyugodt életet élni. Ha bíróságra adom az ügyet mennyi esélyem van megkapni?

A férjem lemondott amikor elváltunk a lakás használatáról és a lakásban lévő ingóságokról is, viszont most mindig mondja, a lakás fele az öve.

Közös tulajdon marad a lakás akkor is, ha az egyik tulajdonostárs nem használja. Közös tulajdont a bíróság  megszűntetheti megváltással vagy árveréssel. Gondnokával  beszélje meg a legjobb megoldást.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Szeretném Öntől megkérdezni,hogy édesapámat milyen módon tudjuk távozásra bírni az ingatlanból?

Szüleim válását követően vagyonmegosztásra még nem került sor,de történt édesanyám felől az én részemre egy ajándékozási szerződés (lakás felét rám íratta) és amelyben elismeri a lakás másik felét édesapám részére.

Ha jól tudom édesapámmal nem vagyunk társtulajdonosok, mivel ö erre nem tartott igényt. Anyukám haszonélvezeti joggal rendelkezik élete végéig. Ezen felállásban, hogy működik a vagyonmegosztás?

Édesapám költözni nem akar, mi anyukámmal albérletbe kényszerültünk. Szeretnénk az ingatlanba visszaköltözni, ha megüresedne.

1 / 2 – 1 / 2 -ed osztatlan közös tulajdon alakult ki Édesapa és Ön között – Édesanya haszonélvezeti joga is terheli az Ön részét.  A közös tulajdon megszüntetése vagy megváltással vagy ha ez nem megy bírósági úton – végső soron árveréssel – lehetséges.

 

Hogyan vásárolható meg egy ingatlan, melynek egyik tulajdonosa nem elérhető?

Share Button

Édesanyám és én is regisztrált földműves vagyok. Van 1 külterületi szántó ami 1/1-ben az Ő tulajdona, emellett a terület mellett van 1 osztatlan közös tulajdonú terület kb 6 tulajdonossal.

A 6-ból ötöt felkerestem akik kinyilvánították akaratukat hogy eladnák. Viszont 1 személy nem elérhető pedig még a népesség nyilvántartóba is utána kérdeztem hátha a földhivatali lakcím már nem egyezik az újjal, viszont az odaküldött levelet nem vette át senki. Tanácsát kérném hogy hidalható át az ügy?

Önnek lehetősége van az 5/6-od ingatlant megvásárolni, majd ezt követően bíróságtól kérni megszüntetni – megváltás útján – a tulajdon közösséget.

A bírósági eljárásban bírói letétbe helyezheti az igazságügyi szakértő által megállapítandó vételárat.

Az ismeretlen helyen tartózkodó személy részére a bíróság ügygondnokot rendel ki.

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Van egy lakás, aminek a fele az én a másik fele a testvérem nevén van. Édesanyám tavaly elhunyt aki a haszonélvező volt.

Próbáltam megegyezni a testvéremmel hogy adjuk el, de ő nem hajlandó erre. Ott akar élni élete végéig. Azt mondja soha nem fog beleegyezni.

Én 2 éve elköltöztem, mert már képtelen voltam együtt élni a testvéremmel. Van egy kislányom is. Fogalmam sincs hogy ilyen esetben hova fordulhatnék hogy el tudjam adni a lakásrészemet.

Lakásrészt eladni és venni a piacon annyit jelent, hogy befektetéssel élni. A befektetés lényege: a vevő kifizeti az Ön tulajdoni részét kitevő vételárat és a megvásárolt ingatlan tulajdoni részt használja vagy bérbe adja, vagy az Ön testvérétől – mert Ő a tulajdoni részénél többet használ – többlethasználati díjat, mint bérleti díjat igényel.

Befektetés azért is az ilyen vétel, mert általában piaci áron alul történik a lakott ingatlan, illetve az ingatlan tulajdoni hányad eladása.

Javaslom, hogy az eladáshoz ingatlan közvetítő irodát vegyen igénybe. Az ilyen eladásnál a testérnek elővásárlási joga van. Előfordulhat, hogy Öntől nem akarja megváltani a fele ingatlant, de harmadik személy vevő jövetele esetén az elővásárlási jogával élve mégis megteszi.

A másik megoldás, hogy bíróságtól kéri az ingatlan közös tulajdonának megszüntetését. A bírósági eljárásban szakértői forgalmi érték kerül meghatározásra és ezen értéken van lehetősége a testérének az Ön ingatlanrésze megváltására (megvételére).

Ha ezt nem teszi, az ingatlan árverés során kerül értékesítésre és a vételár felosztandó a testvérek között. Az ilyen árverés általában piaci áron alul (50 %) történik.

Fontos tudnia még, hogy a testvértől – ha a teljes ingatlant használja többlethasználati / bérlet díjat is igényelhet.

 

Hogyan adható el ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonos tulajdoni hányada?

Share Button

Szüleim 35 évvel ezelőtt ½ – ½ tulajdoni arányban vásároltak egy lakást. Édesapám kb. 20 évvel ezelőtt Németországba távozott és semmilyen információval nem rendelkezünk róla, nem tartjuk a kapcsolatot. Azóta nem járt a közös lakásban és annak költségeit sem fizette. Édesanyám használja életvitelszerűen a lakást.

Édesapámat próbáltam már keresni a Nagykövetségen keresztül, de eredménytelenül. Kérdésem az lenne, hogy milyen módon rendezhető a lakás tulajdonviszonya egy esetleges lakásértékesítés esetére?

 

Ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonostárs tulajdoni hányada el nem adható. Az édesanyai rész azonban igen.Ha édesanya a saját részét vevőnek adja el  a vevő kérheti az osztatlan közös tulajdon megszüntetését a bíróságtól és megváltással az ingatlan kizárólagos tulajdonosa lehet.

Természetesen az adásvétel előtt édesanya is mindezt megteheti.

 

Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?

Share Button

Édesapám a napokban hunyt el. Szüleink után egy házat és hozzá tartozó területet örököltünk a testvéremmel. Ő a családjával jelenleg is ott él. Milyen formában kérhetem az örökségemet?

A közös tulajdon megszüntetése legegyszerűbb módja, ha a testvér megváltja az Ön részét. Ha nem tudja pénzben Önt kifizetni, akkor közösen értékesítsék az ingatlant, és osszák fel egymás között a vételárat.

Ha erre a testvér nem hajlandó, csak bírósági úton van lehetőség a közös tulajdon megszüntetésére. Ekkor végrehajtás útján kerül sor az értékesítésre. Ez nem kedvező a feleknek, mert ilyenkor áron alul történik az árverés.

1 / 2 oldal12