OFFI fordítás címkével jelölt bejegyzések

Amit a külföldi Vevőnek a magyarországi ingatlanra kötendő szerződésekkel kapcsolatban tudnia érdemes

Share Button

Amit a külföldi Vevőnek a magyarországi ingatlanra kötendő szerződésekkel kapcsolatban tudnia érdemes

Magyarországi ingatlan adásvételénél a magyar jogot kell alkalmazni, és magyar ügyvéd vagy közjegyző (többnyire ügyvéd) kell, hogy készítse az okiratot.

Az okirat aláírása történhet úgy, hogy minden fél az okiratot készítő ügyvéd  előtt ír alá. Ebben az esetben elégséges a magyar nyelvű szerződés tolmács útján történő fordítása.

Ha a külföldi szerződő fél igényli és kéri az okirat írásbeli fordítását is, ezt annak költségén az aláírás előtt el kell készíteni. Ezen fordításnak nem szükséges hiteles OFFI fordításnak lennie.

A földhivatalba a magyar nyelvű szerződés lesz benyújtva, amely alapján a tulajdonjog változás 60 napon belül átvezetésre kerül az illetékes földhivatalban.

Ha valamelyik fél személyesen nem tud jelen lenni az egyidejű aláíráson, akkor aláírását ugyanazon ügyvéd előtt eltérő időpontban is megteheti. A szerződés akkor hatályosul, ha minden szerződő fél aláírt.

A szerződő feleknek akadályoztatottságuk esetén lehetőségük van meghatalmazott által, vagy személyesen, de saját országuk közjegyzője, vagy magyar diplomáciai képviseleten aláírni.

Ha meghatalmazás útján történő aláírás mellett dönt a szerződő fél, magyar ügyvéd vagy közjegyző által szerkesztett meghatalmazást használhat fel. Ennek aláírása az adásvételi szerződéshez hasonlóan, ha nem Magyarországon történik, akkor külföldi közjegyző, vagy magyar külképviselet előtt zajlik.

A külföldi közjegyző azt tanúsítja, hogy az okiratot előtte írta alá a szerződő fél. Mivel a külföldi közjegyző aláírás hitelesítése a magyar földhivatali eljárás során önmagában nem elegendő, szükséges a közjegyzői tanúsítvány felülhitelesítése (apostille). A felülhitelesítés azt igazolja, hogy a külföldi közjegyző jogosult volt a szerződő fél aláírásának hitelesítésére.

Tekintve, hogy a hitelesítés ebben az esetben idegen nyelven történik, ezért a földhivatali eljáráshoz csatolni kell annak hiteles OFFI (Országos fordító iroda) magyar nyelvű fordítását is.

Az okirat jogszabálynak megfelelő tartalmáért a magyar okiratot szerkesztő ügyvéd felel, ellenjegyzésével.

Más a helyzet, ha diplomáciai hitelesítéssel magyar külképviselet előtt ír alá valamely szerződő fél. Ha az aláíró magyar, nem szükséges az okirat idegen nyelvű fordítása, viszont ellenkező esetben – azaz ha a nem magyar fél írja alá szerződést – akkor igen. Ebben az esetben nem kell aposille-t beszerezni.

Okiratok külföldön történő aláírása esetén az okiratot szerkesztő ügyvéd emailban vagy postai úton megküldi ügyfelének az aláírandó dokumentumot, aki azt megfelelő példányszámban kinyomtatva  az általa megbízott  közjegyzőhöz magával viszi. Elég egy példányt apostille-vel ellátni, de minden példányt szükséges közjegyzővel záradékoltatni. Az apostille beszerzését követően az ügyfél visszapostázza Magyarországra az által aláírt példányokat az okiratot szerkesztő ügyvéd irodájába, aki intézi a továbbiakat:

-beszerzi a szükséges OFFI fordítást

-intézi a tulajdonjog változás földhivatali átvezetését , a vevő tulajdoni joga bejegyzését

Új lehetőségként , ma már egy szerződéskötést, például egy ingatlan adásvételt ajándékozást stb. el lehet intézni az okiratot szerkesztő  ügyvéd előtti személyes jelenlét nélkül is, elektronikus úton távazonosítással,mind a magyar mind a külföldi szerződő felek esetében.

A külföldön tartózkodó vagy adott ügyvédi irodában megjelenésben  akadályozott vagy egyéb okból  elfoglalt személyeknek lehetőségük van, hogy otthonukban  írjanak alá adásvételi szerződés illetve egyéb okiratot , melyet az ügyvéd  a távazonosítás után ellenjegyez.  A  távellenjegyzésre azt követően kerül sor hogy a fél által aláírt okiratok az ügyvédi irodába megérkeztek.

Hogyan vásárolhatok lányom helyett lakást?

Share Button

Ausztráliában élő, már kettős állampolgár lányom lakást szeretne venni Budapesten.

Magyarországi lakcíme,szem.igazolványa nincs. A lakás kiválasztásával, annak megvételével engem bízna meg, mert munkája és a jelentős utazási költség miatt erre nincs lehetősége.

Hogyan tudom én ezt lebonyolítani? Meghatalmazással az adás-vételi szerződés esetleg lehetséges? Ha igen, mit kell annak tartalmaznia? … a lányom 35 év alatti, jár neki az 1.ingatlan vásárlása után járó illeték kedvezmény?

Meghatalmazással az adás-vételi szerződés aláírása lánya helyett és nevében  lehetséges. Ezt az okiratot ügyvédnek kell elkészíteni. Lánya külföldön is aláírhatja  magyar konzul vagy külföldi közjegyző előtt ( apostille-vel) Ez utóbbi esetben OFFI fordítás is szükséges.

35 év alatti első lakást vásárlónak jár az illetékkedvezmény de csak akkor ha a vételár nem több mint 15 MFt és a vásárlónak nincs  fél ingatlan a tulajdonában vagy arra vonatkozó haszonélvezeti jog .

A szerződés külföldön i aláírható, ilyenkor skypon történik a távazanosítás és az ügyvédi ellenjegyzés.

Hogyan adhat el külföldön élő magyar állampolgár termőföldet?

Share Button

Ha külföldön élő magyar állampolgár kívánja eladni termőföldjét a haszonbérlőnek és szeretne adásvételi szerződést kötni vele, akkor itt az eladónak hitelesíttetnie kell -e az aláírását ahhoz, hogy az elkészített adásvételi szerződést  alá tudja írni?

Előnyösebb esetleg egy otthoni ügyvédet meghatalmaznia, hogy teljes körűen eljárjon az ügy lebonyolításában?

Külföldön magyar konzul előtt   vagy  külföldi közjegyző előtt  – apostillével ellátva – az adásvételi szerződés aláírható. Az okiratot azonban magyar ügyvédnek kell készítenie.

A haszonbérlő  az okiratot szerkesztő magyar  ügyvéd előtt teheti meg az aláírását. Fontos tudni, hogy a szerződést egy példányát biztonsági okmányon kell elkészíteni és a külföldi közjegyzői záradékot, valamint az apostillét OFFI fordítással kell ellátni.