részletvétel címkével jelölt bejegyzések

Van- e lehetőség ingatlant eladni részletre? Ha igen mi a menete?

Share Button

Jogilag van e lehetőség ingatlant eladni részletre? Ha igen mi a menete?

Tulajdonjog fenntartással eladható az ingatlan részletfizetéssel. Ilyenkor az eladó általában tulajdonjog átruházó nyilatkozatot ír alá és helyez ügyvédi letétbe az okiratot szerkesztő ügyvédnél, azzal, hogy ha a teljes vételár igazoltan megfizetésre került a tulajdonjog átruházó nyilatkozatot érkezteti az illetékes földhivatalnál.

E körben az adásvételi szerződés már az aláírást követően be lesz nyújtva a földhivatalhoz. Ha a részletfizetés 6 hónapnál hosszabb időtartamú, akkor a vevő neve bejegyzésre kerül az ingatlan tulajdoni lapjára az eladó tulajdoni jogának fenntartása mellett.

Ha a részletfizetés nem haladja meg a 6 hónapot a vevő tulajdoni jog bejegyzési kérelme széljegyzésre kerül az ingatlan tulajdoni lapján függőben tartással. Mindkét esetben a vevő tulajdoni joga akkor kerül bejegyzésre, ha a teljes vételár eladónak megfizetésre került.

Hogyan járjak el, ha az osztatlan közös tulajdon megszüntetése számomra hátrányos?

Share Button

Nővéremmel ketten elhunyt szüleink után ingatlant örököltünk egyenlő arányban.Én születésem óta az ingatlanban laktam-lakom a szüleinkkel.A nővérem szeretné ha kifizetném a részét az ingatlanból.

Mi a teendő ha nem tudom kifizetni és eladni sem akarom az ingatlant?Sajnos ha eladnánk a fele pénzből nem kapnék másik ingatlant,és nyugdíj előtt állva hitelt sem akarok felvenni.

Hogy elkerülje az esetleges közös tulajdon megszüntetése iránti pert, javaslom, hogy olyan hosszú távú részletfizetési adásvételi szerződésben egyezzen meg testvérével, amely még neki is megfelelő és az Ön teherbíró képességét sem haladja meg.

Hogyan kell bonyolítani a részletre történő vásárlást?

Share Button

A mostohatestvérem örökölte a mostohanagymamám házát. A felét eladná nekem részletre. Tehát társtulajdonos lennék. Később ha lehetőség van rá megveszem tőle az egészet. Milyen lehetőség van ilyen megoldásra? Milyen szerződés kell? Elég e a szerződés vagy más kell?

Ügyvéd vagy közjegyző által készített okirattal vásárolható meg az örökölt ingatlan fele. Ha a vételárat nem egy összegben fizeti meg a vevő és az eladó részletvételt engedélyez, a szerződésben meg kell határozni a részletek számát, nagyságát, esedékességét.

Ebben az esetben a szerződés tulajdonjog fenntartással történik, mindaddig fenntartja az eladó a tulajdoni jogát, amíg a teljes vételár megfizetésre nem kerül.

Ingatlaneladás részletfizetéssel

Share Button

Van-e biztonságos lehetőség arra, hogy a házunkat részletfizetéssel adjuk el? Milyen jogi dolgokat kell figyelembe venni? 

Tulajdonjog fenntartással az eladó joghatályosan eladhat ingatlant  és a vételárra részletfizetést engedélyezhet a vevőnek.

A részlet esedékességét, fizetése módját a szerződésbe kell meghatározni. Ha az utolsó részlet is megfizetésre került a vevő jogosult a tulajdoni jog átruházására. 

Az eladó érdeke hogy a szerződésbe ki legyen kötve: egy részletfizetés bármely oknál fogva nem fizetése a teljes hátralékos vételárat esedékessé teszi – azaz haladéktalanul meg kell fizetnie a vevőnek a teljes vételárat.

Javaslom a teljesítés biztosítékaként foglalót is nevesítsenek a szerződésbe erre az esetre. Ha nem fizet a vevő határidőre az eladó jogosult a szerződéstől elállni és a foglalót megtartani továbbá köteles elszámolni a foglalón felül kapott összeggel a vevővel.

A vevő köteles az ingatlant kiüríteni az ingatlant  – ha a részletek időtartamára birtokba  vette. Erre az esetre az elszámolás rendjét , az eredeti állapot helyreállításának módját is jó ha szerződésben rendezik a felek.

Az okiratot szerkesztő ügyvéd az eladói tulajdoni jog átruházó (bejegyző) nyilatkozatot jó ha ügyvédi letétbe veszi az adásvételi  szerződés aláírásakor.  Ez biztosítja (garantálja) a vevőnek, hogy ha megfizeti a teljes vételárat tulajdonos lesz.

Vita esetén a magyar jog szabályai irányadóak. Az okirat magyar nyelvű változata kerül a földhivatali nyilvántartásba.A vevő a szerződés aláírását követő 30 napon belül az ingatlanra be lesz jegyezve „ tulajdonjog fenntartással történt eladás” jogcímen.

Ez garancia arra is hogy eladó már másnak nem adhatja el az ingatlant. Ha a részlet lejár törlik a tulajdonjog fenntartással történt eladás” jogcímet és bejegyzik a vevőt tulajdonosként  – adásvétel jogcímen.

Az eljárás során a Földhivatalnak  2x 6600.-ft eljárási díjat kell fizetni. Az ilyen adásvétel megszokott a magyar joggyakorlatban és biztonsággal kivitelezhető.

Adásvétel tulajdonjog fenntartással

Share Button

Részletvétellel vásároltam egy lakóházat, ami még nincs teljesen kifizetve, de közben tőlem is megvenné valaki, aki már foglalót is szeretne fizetni a házra. Hogyan járjak el?

A részletvétel mindig úgynevezett tulajdonjog fenntartás mellett zajlik. Mivel szabály, hogy csak tulajdonostól lehet tulajdont szerezni, ezért fontos, hogy az eladás előtt az ingatlan tulajdoni joga az Ön nevére kerüljön.

Ennek módja, hogy a vételár hátralékát megfizeti, és az ön javára szóló tulajdonjog átruházó nyilatkozat a földhivatalba az Ön javára benyújtásra kerül.

Ha önerőből nem tudná a hátralékos vételárat megfizetni, javaslom, hogy vevőjével kössön előszerződést és ennek alapján, legalább annyi foglalót, ill vételár részletet kérjen a vevőjétől, hogy a ha hátralékos részletet ő meg tudja fizetni.