ügyvéd által szerkesztett okirat címkével jelölt bejegyzések

Hogyan kell bonyolítani a részletre történő vásárlást?

Share Button

A mostohatestvérem örökölte a mostohanagymamám házát. A felét eladná nekem részletre. Tehát társtulajdonos lennék. Később ha lehetőség van rá megveszem tőle az egészet. Milyen lehetőség van ilyen megoldásra? Milyen szerződés kell? Elég e a szerződés vagy más kell?

Ügyvéd vagy közjegyző által készített okirattal vásárolható meg az örökölt ingatlan fele. Ha a vételárat nem egy összegben fizeti meg a vevő és az eladó részletvételt engedélyez, a szerződésben meg kell határozni a részletek számát, nagyságát, esedékességét.

Ebben az esetben a szerződés tulajdonjog fenntartással történik, mindaddig fenntartja az eladó a tulajdoni jogát, amíg a teljes vételár megfizetésre nem kerül.

Érvényes -e a szerződés, ha az azt aláíró meghatalmazott aláírást követő egy hónapon belül elhalálozik?

Share Button

Édesapám meghatalmazott föld eladás ügyben. Aláírtam az adás-vételi szerződést augusztus 19-én. Édesapám szeptember 11-én meghalt. Érvényes-e az adás-vételi szerződés, vagy újat kell írni? Ügyvédi meghatalmazás volt, mely teljes körű ügy intézésre szól.

A földhivatali tulajdonjogi változás bejegyzési joggyakorlat az Ön által felvetett tényállás tartalmú szerződést és meghatalmazást érvényesnek fogadja el és a tulajdonjog változást bejegyzi az ingatlan nyilvántartásba az adott ingatlan tulajdoni lapjára.

Hogyan biztosítható tulajdorész eladásakor a banki hitelből származó vételár megfizetése?

Share Button

4 évvel ezelőtt haza költöztem az édesapám és húgom lakta ingatlanba melyben édesanyám után 4-en örökösök vagyok.

A húgom ki akar vásárolni, viszont mi ez év márciusában átalakítást végeztünk édesapám beleegyezésével. Én kértem a húgom hogy a ráfordítással együtt fizessen ki.

Megteheti-e, hogy aláírat velem egy banki iratot amiben felveszi a jelzálogot és mégsem fizet ki? Illetve le akar mondatni az egész ingatlanról amit én meg is tennék de mi lesz, ha meggondolja magát és nem fizet ki? Az ingatlanban élek, de nem vagyok bejelentve ez okozhat problémát?

Ön, mint az ingatlan 1 / 4-ed osztatlan közös tulajdonosa a tulajdonközösségből csak úgy válhat ki, ha tulajdonostársának ajándékozza vagy eladja a tulajdoni részét. Ha hitelből vásárol a másik tulajdonostárs az okiratot szerkesztő ügyvédtől kérni kell, hogy a bank által folyósítandó hitel az ügyvéd letéti számlájára érkezzen, mely ezt követően Önnek fizetendő ki.

Így Ön biztosan a pénzéhez jut. Lemondani tulajdoni hányadról nem lehet csak azt elajándékozni/eladni.  Az ajándékozás ingyenes jogi ügylet, mely alapján  Ön ellenértéket nem kap.  A fent írtak esetében az ottlakásnak vagy a bejelentkezésnek nincs relevanciája.

 

Megvásárolható-e jelzáloggal terhelt ingatlan, lehet-e azt ügyvéd által tehermentesíteni?

Share Button

Egy ingatlan adásvétel közepén járunk. Ugyanaz az ügyvédje mind a kettőnknek. Előszerződést kötöttünk, az eladó meghalt, tartozásait a fia, -aki már hivatalosan is tulajdonos- fizeti és intézi.

Valamilyen okból a NAV tartozás törlése már 3 hónapja húzódik.  Az ügyvédünk most felajánlotta, hogy vegyük meg ( adásvételi szerződést írjunk alá ) így, tartozással a  tulajdoni lapon, már csak a NAV felé fennálló összeggel. Ő erre teljes felelősséget vállal.

 A tartozás összegét egy ügyvédi letéti számlára rakjuk, amíg a NAV meg nem küldi az igazolást hogy  nincs tartozás, és meg nem kapjuk a tiszta tulajdoni lapot a lakásra.

Működhet így a dolog?

Tulajdoni lap küldésének hiányában -feltételezve, hogy elidegenítési és terhelési tilalom nincs bejegyezve az ingatlan tulajdoni lapjára egyik teher biztosítására sem, -alábbiakban válaszolok a feltett kérdésére:

Jelzálogjoggal terhelt ingatlant meg lehet vásárolni úgy, hogy a Vevő a későbbiekben a jelzálogjogot saját maga, vagy ügyvédje által kifizeti, és az ingatlant tehermentesíti.

Magyarországon általában az eladót és a vevőt egy ügyvéd képviseli az adásvételi okirat-szerkesztési ügyekben. Általában a Vevő fizeti az ügyvédi munkadíjat, de az eljáró ügyvéd mindkét fél érdekeit szem előtt tartva  készíti el az okiratot.

Sok esetben fordul elő, hogy tartozással terhelt az adásvétel tárgyát képező ingatlan. Ilyenkor általában az okiratot szerkesztő ügyvéd a letéti számlája bevonásával tehermentesíti az ingatlant.

Eladónak az aktuális tartozáskimutatás és a tehermentesítéshez használandó számla beszerzése a feladata, melyre a letétből az ügyvéd átutalja a megfelelő összeget.

A jelzálogjog jogosult ezt követően kiállítja a törlési kérelmet, melyet általában az eladónak küld meg, aki azt átadja az okiratot szerkesztő ügyvédnek, aki benyújtja a törlési kérelmet az illetékes földhivatalnak. A jelzálogjog törlésnek 6600 Ft eljárási illetéke van.

A földhivatal automatikusan törli a terhet, így a Vevő tehermentes tulajdoni joga is bejegyzésre kerülhet.

Ha több teher van egy ingatlanon, a fenti eljárások többszörösen elvégzendőek. A jelzálogjog jogosult az aktuális tartozási egyenleg kimutatásában mindig ígérvényt is tesz arra, ha az általa meghatározott határidőig a tartozás összege kiegyenlítésre kerül az általa megadott számlán, akkor kiadja törlő  a jelzálogjog törlési kérelmet. Ez sok esetben akár 30 napot is jelenthet.

Hangsúlyozom, hogy a fent elmondottak nem igazak arra az esetre, ha a jelzálogjogot elidegenítési és terhelési tilalom is biztosítja.

Amit a külföldi Vevőnek a magyarországi ingatlanra kötendő szerződésekkel kapcsolatban tudnia érdemes

Share Button

Amit a külföldi Vevőnek a magyarországi ingatlanra kötendő szerződésekkel kapcsolatban tudnia érdemes

Magyarországi ingatlan adásvételénél a magyar jogot kell alkalmazni, és magyar ügyvéd vagy közjegyző (többnyire ügyvéd) kell, hogy készítse az okiratot.

Az okirat aláírása történhet úgy, hogy minden fél az okiratot készítő ügyvéd  előtt ír alá. Ebben az esetben elégséges a magyar nyelvű szerződés tolmács útján történő fordítása.

Ha a külföldi szerződő fél igényli és kéri az okirat írásbeli fordítását is, ezt annak költségén az aláírás előtt el kell készíteni. Ezen fordításnak nem szükséges hiteles OFFI fordításnak lennie.

A földhivatalba a magyar nyelvű szerződés lesz benyújtva, amely alapján a tulajdonjog változás 60 napon belül átvezetésre kerül az illetékes földhivatalban.

Ha valamelyik fél személyesen nem tud jelen lenni az egyidejű aláíráson, akkor aláírását ugyanazon ügyvéd előtt eltérő időpontban is megteheti. A szerződés akkor hatályosul, ha minden szerződő fél aláírt.

A szerződő feleknek akadályoztatottságuk esetén lehetőségük van meghatalmazott által, vagy személyesen, de saját országuk közjegyzője, vagy magyar diplomáciai képviseleten aláírni.

Ha meghatalmazás útján történő aláírás mellett dönt a szerződő fél, magyar ügyvéd vagy közjegyző által szerkesztett meghatalmazást használhat fel. Ennek aláírása az adásvételi szerződéshez hasonlóan, ha nem Magyarországon történik, akkor külföldi közjegyző, vagy magyar külképviselet előtt zajlik.

A külföldi közjegyző azt tanúsítja, hogy az okiratot előtte írta alá a szerződő fél. Mivel a külföldi közjegyző aláírás hitelesítése a magyar földhivatali eljárás során önmagában nem elegendő, szükséges a közjegyzői tanúsítvány felülhitelesítése (apostille). A felülhitelesítés azt igazolja, hogy a külföldi közjegyző jogosult volt a szerződő fél aláírásának hitelesítésére.

Tekintve, hogy a hitelesítés ebben az esetben idegen nyelven történik, ezért a földhivatali eljáráshoz csatolni kell annak hiteles OFFI (Országos fordító iroda) magyar nyelvű fordítását is.

Az okirat jogszabálynak megfelelő tartalmáért a magyar okiratot szerkesztő ügyvéd felel, ellenjegyzésével.

Más a helyzet, ha diplomáciai hitelesítéssel magyar külképviselet előtt ír alá valamely szerződő fél. Ha az aláíró magyar, nem szükséges az okirat idegen nyelvű fordítása, viszont ellenkező esetben – azaz ha a nem magyar fél írja alá szerződést – akkor igen. Ebben az esetben nem kell aposille-t beszerezni.

Okiratok külföldön történő aláírása esetén az okiratot szerkesztő ügyvéd emailban vagy postai úton megküldi ügyfelének az aláírandó dokumentumot, aki azt megfelelő példányszámban kinyomtatva  az általa megbízott  közjegyzőhöz magával viszi. Elég egy példányt apostille-vel ellátni, de minden példányt szükséges közjegyzővel záradékoltatni. Az apostille beszerzését követően az ügyfél visszapostázza Magyarországra az által aláírt példányokat az okiratot szerkesztő ügyvéd irodájába, aki intézi a továbbiakat:

-beszerzi a szükséges OFFI fordítást

-intézi a tulajdonjog változás földhivatali átvezetését , a vevő tulajdoni joga bejegyzését

Új lehetőségként , ma már egy szerződéskötést, például egy ingatlan adásvételt ajándékozást stb. el lehet intézni az okiratot szerkesztő  ügyvéd előtti személyes jelenlét nélkül is, elektronikus úton távazonosítással,mind a magyar mind a külföldi szerződő felek esetében.

A külföldön tartózkodó vagy adott ügyvédi irodában megjelenésben  akadályozott vagy egyéb okból  elfoglalt személyeknek lehetőségük van, hogy otthonukban  írjanak alá adásvételi szerződés illetve egyéb okiratot , melyet az ügyvéd  a távazonosítás után ellenjegyez.  A  távellenjegyzésre azt követően kerül sor hogy a fél által aláírt okiratok az ügyvédi irodába megérkeztek.

Hogyan biztosítható az élettársak közötti vagyoni rend a jövőre nézve?

Share Button

Egy háztartásban élek párommal és párom előző kapcsolatából született gyermekével. A lakást ahol élünk idén szeretnénk felújítani és új bútorokat, berendezéseket is vásárolni.

Nem vagyunk házasok, de a jövőt közösen képzeljük el, pár év múlva közös gyermeket is vállalnánk. A kettőnk fizetéséből, ha lassan is, de meg tudnánk valósítani a felújítást és az új berendezések megvásárlását.

Félek azonban mi történik, ha ne adj isten x év múlva elválnak útjaink? Hogyan bizonyítom hogy mennyi pénzem fektettem a lakásba? Vagy ha párommal történik valami, a gyermek révén a volt kapcsolata kapja meg az otthonunkat és az általam vásárolt bútorokat.

A lakásban tulajdonrészem nincsen és nem írhatunk minden hónapban az általam adott összegről hivatalos pecséttel ellátott papírt. De akkor mit tudok tenni?

Az élettársi vagyonközösség bonyolult jellegére tekintettel javaslom, hogy ügyvéd vagy közjegyző által készített élettársi vagyonjogi megállapodásban rendezzék az Önök között fennálló vagyoni viszonyokat-a jövőre nézve is-

Hogyan biztosíthatom azt, hogy végrendeletem mindenképp figyelembe vegyék hagyatékom átadásánál?

Share Button

Szeretném megkérdezni, hogy ha a végrendeletemet készítő ügyvéd hamarabb elhalálozik, mint én,és esetleg nincsen utódja aki tovább viszi az ügyleteit, akkor ki fogja halálom esetén a végrendeletet végrehajtani?

Az ügyfél kérésére van lehetőség a már elkészült végrendeletet a Magyar Ügyvédi Kamara végrendeleti nyilvántartásába letétbe helyezni.  Mivel a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző minden esetben megkeresi a nyilvántartást az esetleges végrendeletek beszerzése végett, így Ön biztos lehet abban, hogy a végrendelet érvénybe lép.

A végrendelet minimum egy példányát az okiratot szerkesztő köteles a végrendelkezőnek kiadni. A végrendelkező általában a végrendeletről annak egy példányának átadásával értesíti a végrendeleti kedvezményezettet. Ha a végrendeleti nyilvántartásba a végrendelet nincs letétbe helyezve, akkor az örökös dolga, -és nem az okiratot szerkesztő ügyvédé-, hogy intézkedjen a végrendelet hagyatéki eljárásba való bekerülése végett. Ha a megszűnt ügyvédnek nincs ismert jogutódja, az illetékes ügyvédi kamaránál lehet érdeklődni a megszűnt ügyvéd által készített korábbi dokumentumok iránt.

 

Elajándékozható-e egy ingatlan ügyvéd közreműködése nélkül?

Share Button

A párom szülei meghaltak, s a lakás 50-50%-ban őt és a nővérét illeti. Eddig úgy volt megveszi az ingatlan részét a párom, de a nővére most ajándékozni szeretné.

Ha ajándékozza, későbbiekben lehet-e felé bármiféle kötelezettsége? Nem szeretném, hogy későbbiekben lenne ebből konfliktus. A nővére mindenképpen ügyvéd nélkül akarja az ajándékozást. Mennyire lehetséges ez?

Ha hagyatékátadás megtörtént csak ajándékozási okirattal lehet az ingatlan felét ajándékozni. Ezt az okiratot kizárólag ügyvéd vagy közjegyző készítheti.

Ha a hagyatékátadó tárgyalás még nem zajlott le van lehetőség arra is, hogy a közjegyző előtt tett egyezség keretében az ajándékozást megtegyék. Ebben az esetben külön ajándékozási okiratra nincs szükség. A hagyaték átadó végzés alapján a földhivatal az ajándékozást bejegyzi.

 

Kinek a feladata az adásvétel bejelentése a NAV felé?

Share Button

Abban az esetben, ha a Földhivatal megküldi a határozatot, melyben az adásvételi szerződést jóváhagyta, az egyszerűsített határozat – szemlén a bejegyző határozat résznél az eladó törlésre került, a jogosult nevénél pedig az új vevő szerepel, van-e teendője bármelyik félnek?

Az adásvételi szerződésen a tulajdonjog bejegyzése a határozat szerint megtörtént (Földhivatal által lepecsételve, aláírva).

A NAV-hoz kell-e jelezni vagy a Földhivatal megteszi ezt a lépést? Mennyi időn belül várható, hogy megküldik a vásárlási illetékről a fizetési kérelmet?

Az okiratot szerkesztő ügyvéd köteles a NAV adatlapot is elkészíteni, és azt a bejegyzési kérelemmel együtt a földhivatalnál érkeztetni.

A földhivatal automatikusan küldi tovább az adatlapot a NAV-nak  a szerződés egy példányával. Ezek alapján történik a vagyonszerzési illeték kiszabása.

Az illetékkiszabás és megfizetés időtartama kb. 2-3 hónap.

Szükséges-e ügyvéd az ingaltaneladáshoz?

Share Button

Anyu idősek otthonába költözött állapota miatt. A lakásban egyedül élt, aminek a fele az övé, a másik felén pedig a testvéremé,és az enyém.

A lakást el szeretnénk adni, mert a családban senki nem akar odaköltözni, mindannyian más városban lakunk. Fenntartása pedig pénzbe kerül, közös költség, fűtés, ha nem lakik ott senki,akkor is.
Nem a pénz miatt adnánk el, mert azért kb másfél milliót kapnánk, sajnos a kisvárosban ennyit ér egy másfél szobás panellakás.

Kérdéseim:
Eladáskor mindhármunknak részt kell venni, és nyilatkozni, hogy eladjuk-e? Kell- e anyu beleegyezése?
Szükséges e ügyvédet fogadni, vagy elég, ha a vevő ügyvédje előtt kötjük a szerződést?
Milyen kiadások merülnek fel az eladás során, amit az eladónak kell állnia?
Mennyi adót kell fizetni, ha 1988 óta van negyedrész tulajdonunk a lakásban,azaz ha másfél millióért tudjuk eladni, egy személyre 500 ezer ft jut?

Mindhárom tulajdonosnak az aláírása szükséges az adásvételi szerződésnél, melyet elég a vevő ügyvédje előtt megtenniük.

Lehetőség van arra is, hogy édesanya Önt meghatalmazza a szerződéskötéssel. A meghatalmazást ügyvéd vagy közjegyző készítheti el.

Ebbe az esetben nem kell édesanyának a szerződéskötésnél jelen lennie.

Az eladó fizeti az ingatlan tulajdoni lap költségét és az energia tanúsítvány díja is az eladót terheli.

Lakáseladás esetében – ha 5 év eltelt a szerzésétől – nem kell személyi jövedelemadót fizetni az eladónak.

1 / 2 oldal12