vagyonjogi megállapodás címkével jelölt bejegyzések

Hogyan rendezhető az egy néven lévő közös ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban?

Share Button

Házasságkötésünk után együtt építettük közös lakásunkat.Annak idején szocpolt is kaptunk 2 gyerek vállalásával, ám az ingatlan birtokba vételekor senki nem mondta,hogy jó lenne közös névre íratni a lakást.Így csak a férjem nevén van.

Fontos-e hogy közös néven szerepeljen? Mik lehetnek idővel olyan dolgok ami miatt jó ,ha közös néven van? Nincs válási szándékunk, de annyi mindent hall az ember……szükséges-e hogy bebiztosítsam magam?

Az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos házastárs javasolt, hogy mielőbb tulajdonosként legyen feltüntetve az ingatlan nyilvántartásban.

Ehhez szükséges, hogy házassági, vagyonjogi, rendezési megállapodást, vagy ajándékozást kössenek a házastársak. Mindkét megállapodás illetékmentes házastársak között. Ha öt éven belül az ingatlant értékesíteni kívánják az ajándékozási szerződés – az adózás miatt – nem javasolt.

Hogyan változtatható meg a vagyonjogi arány házas felek között?

Share Button

Férjemmel fele-fele arányban vagyunk tulajdonosai egy ingatlannak. Mindkettőnk második házassága, én két gyermeket, férjem egy gyermeket “hozott” a házasságba. Született egy közös gyermekünk is. Kérdésem, hogy az eredeti fele-fele arányt meg lehet-e változtatni az én részemre 3/5-öd /3 gyermek/ a férjem részére 2/5-öd /2 gyermek/ arányban? Ezt fontosnak érezném azért, hogy a gyerekeink egyenlő arányban részesedjenek majd, nyilván a közös gyermek duplán, 2/5-öd, a többi gyermek 1/5 – 1/5- 1/5-öd arányban. Megoldható ez a dolog, hol induljak el?

Házastársak egymás között illetékmentesen ajándékozhatnak ingatlan tulajdoni hányadot. Az Ön által vázolt cél elérése érdekében javaslom, hogy bízzon meg egy ügyvédi irodát az okirat elkészítésével

Milyen módon érvényesíthető a házastársi vagyonban a szülőktől kapott anyagi hozzájárulás?

Share Button

Nagykorú gyermekemnek szeretnénk nagyobb – több milliós – összeget ajándékozni ingatlan vásárlására. Jelenleg párkapcsolatban él, hamarosan házasság lesz. Közös lakásuk van 50-50 %-os részarányban. Kérdésem, ha az általunk ajándékozott összegből és a közös ingatlan árából nagyobb értékű ingatlant vásárolnak, 50-50 %-os tulajdonjoggal, egy későbbi – esetleges -vagyonmegosztásnál, lehet-e a nagyobb beadott összeget érvényesíteni?

Házastársi vagyonjogi szerződéskötése javasolt, melyben a házastársak egybehangzóan rendelkeznek a szülői ajándék jogi sorsáról, például arról, hogy az ajándék kizárólag gyermekük házastársi külön vagyonát képezi.

Visszamenőleges hatállyal szabályozható-e vagyonjogi megállapodásban, ki mivel járult hozzá a közös vagyon megszerzéséhez?

Share Button

Édesanyámtól örököltem 2,5 millió forintot és egy lakást. A férjemmel az örökölt pénzből és közös pénzből vettünk egy telket 2,8 millió forintért 50-50% tulajdonosi bejegyzéssel.

Kérdésem, hogy válás esetén a telek felének értéke járna vissza nekem – a földhivatalba bejegyzett tulajdonosi rész szerint, vagy a beleadott örökölt összeg?

A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha az örökölt ingatlanomat eladom és abból építkezünk, válás esetén a bejegyzett tulajdonosi hányad (50-50%-ot szeretne a férjem) a mérvadó, vagy itt is visszajár a beleadott örökölt vagyon?

Utólagos házassági vagyonjogi szerződésbe bele lehet foglalni, hogy milyen összegeket adtam bele a telekbe és a házba?

A házassági vagyonjogi szerződés hatálya visszamenőleges. Jó megoldás, ha a korábbi különvagyoni tárgyak (ingó, ingatlan) kifejezetten rögzítésre kerülnek a szerződésben, mert válás esetén az osztozkodást megkönnyíti.

A különvagyoni örökölt ingatlan eladási értékén szerzett vagyontárgy megtartja különvagyoni jellegét.

A külön vagyon milyen módon őrizhető meg, ha tulajdonosa házasságra lép?

Share Button

Lányom férjhez megy. 1994 óta tulajdonában van egy lakás. Az a kérdésem, hogy ezt a külön vagyont a halála esetén örökölheti-e a férje, ha ebben az ingatlanban laknak, élnek, vagy az unokám fogja teljes mértékben azt örökölni?

Olvastam, hogy a közösen lakott ingatlan egy gyermeknyi részére és haszonélvezeti jogra igényt tarthat a férj. Ez igaz? Ha igaz, akkor házassági vagyonjogi nyilatkozattal ez kivédhető-e?

Az a külön vagyon, mely egyben ági vagyon is, megtartja külön vagyoni jellegét a hagyatéki eljárás során is. Vita esetén bizonyításra szorul.

Ezért javasolt a házastársi vagyonjogi szerződésben rögzíteni, mely bizonyítékul szolgál. A túlélő házastársat az utolsó közösen lakott lakáson csupán haszonélvezeti jog illeti meg, továbbá a házastársi közös vagyonból 1 gyermek résznyi örökség.

 

 

Hogyan biztosítható az élettársak közötti vagyoni rend a jövőre nézve?

Share Button

Egy háztartásban élek párommal és párom előző kapcsolatából született gyermekével. A lakást ahol élünk idén szeretnénk felújítani és új bútorokat, berendezéseket is vásárolni.

Nem vagyunk házasok, de a jövőt közösen képzeljük el, pár év múlva közös gyermeket is vállalnánk. A kettőnk fizetéséből, ha lassan is, de meg tudnánk valósítani a felújítást és az új berendezések megvásárlását.

Félek azonban mi történik, ha ne adj isten x év múlva elválnak útjaink? Hogyan bizonyítom hogy mennyi pénzem fektettem a lakásba? Vagy ha párommal történik valami, a gyermek révén a volt kapcsolata kapja meg az otthonunkat és az általam vásárolt bútorokat.

A lakásban tulajdonrészem nincsen és nem írhatunk minden hónapban az általam adott összegről hivatalos pecséttel ellátott papírt. De akkor mit tudok tenni?

Az élettársi vagyonközösség bonyolult jellegére tekintettel javaslom, hogy ügyvéd vagy közjegyző által készített élettársi vagyonjogi megállapodásban rendezzék az Önök között fennálló vagyoni viszonyokat-a jövőre nézve is-