Vissza az előző oldalra

Bejelentési kötelezettség ajándékozás esetén

Share Button

Ajándékozás esetén kit terhel a bejelentési kötelezettség? A bejelentést milyen nyomtatványon kell megtenni, és mit kell mellékelni?

Az ajándékozást a megajándékozott köteles az állami adóhatósághoz 30 napon belül bejelenteni.

A bejelentés formája nincs meghatározva, a NAV nem rendszeresített formanyomtatványt, ezért a bejelentés kötetlen formában teljesíthető.

Ha vagyonszerzésről készült okirat, akkor az okirat eredeti és másolati példányát is be kell nyújtani az adóhatósághoz.

Az okirat kiállítása nélkül is illetékköteles jogügyletet szóval is be lehet jelenteni. A szóbeli bejelentést írásba kell foglalni, és a bejelentés megtörténtéről az állami adóhatóság az ügyfélnek igazolást köteles adni.

A bejelentésnek az ügylet lényeges elemeit kell tartalmaznia: az ajándékozó és a megajándékozott személyét és azonosító adataikat, valamint az ajándékozás tárgyát.

A bejelentést a megajándékozottnak kell teljesítenie a lakóhelye szerint illetékes NAV regionális igazgatósága felé.

 

Vélemény, hozzászólás?