Vissza az előző oldalra

A házassági szerződés előnyei

Share Button

Házasságkötés előtt állunk. Olyan sok rosszat hallani a válások kapcsán felmerülő vagyoni vitákról, hogy úgy döntöttünk, házassági szerződést kötünk. Kíváncsi lennék véleményére, javasolja–e a házassági szerződést, miért előnyös házassági szerződést kötni?

A házasság megkötésével az életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ez azt jelenti, hogy minden közös tulajdonnak számít, amit a házasság időtartama alatt akár együttesen, akár külön-külön szereznek. Ilyen például a munkabér, a jutalom és a vállalkozásból származó jövedelem, a házasság fennállása alatt szerzett üzletrész, de ide tartozik  a külön vagyonba tartozó ingatlan bérbeadásából származó jövedelem is .

A házastársi közös vagyon alól kivétel az a vagyon, amely valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. Ez lehet a házasságkötéskor már meglévő, a házasság fennállása alatt örökölt vagy ajándékba kapott, illetve személyes használatra szolgáló vagyontárgy. Ide tartoznak a különvagyon értékén későbbiekben megszerzett vagyontárgyak is.  Válás esetén a házastársi  közös vagyon fele-fele arányban oszlik meg.

A családjogi törvény  lehetőséget biztosít arra, hogy a házasuló felek, illetve a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat  szerződéssel rendezzék.

A házassági szerződésben a házasulók a törvénytől eltérően is meghatározhatják, hogy mi kerüljön a közös, illetve a különvagyonba. Válás esetén így vita nélkül zajlik le a vagyonmegosztás. Házassági szerződés tehát a házasságot megelőzően és annak fennállása alatt is köthető, és annak hatálya nem csak a már meglévő, hanem a jövőben megszerzendő vagyontárgyakra is kiterjedhet.

A szerződés érvényességéhez annak ügyvédi okiratba foglalása szükséges, annak tartalma utóbb a felek közös megegyezésével szabadon módosítható, felbontható vagy megszüntethető.  Válás esetén házassági szerződés  hiányában – ha  a felek megegyezni nem tudnak –  a bíróság dönthet  a házassági vagyon megosztásáról. A bírósági eljárás akár évekre is elhúzódhat. Az elhúzódó eljárás költsége sokszorosa lehet  a házassági okirat költségénél.

Különösen akkor ajánlott a házassági szerződés megkötése ha az egyik házasuló fél jelentős adóssággal lép be a házassági közösségbe.

Vélemény, hozzászólás?