Vissza az előző oldalra

Haszonélvezet alapítása

Share Button

Második házasságban élünk feleségemmel. Neki nincs gyermeke, nekem van két fiam az előző házasságomból, akikkel nem túl szoros a kapcsolat. Kettőnk nevén van egy badacsonyi lakóház fele-fele arányban.

Mivel jó pár évvel idősebb vagyok, és szeretnék gondoskodni a feleségem nyugalmas öregkoráról, szeretném tudni, mit javasol, mivel biztosíthatnám leginkább, hogy magyarországi ingatlant a feleségem zavartalanul használhassa, őt onnan senki ki ne tehesse halálom után.

 Az ilyen esetekre általában azt javaslom  , hogy egymás javára  – ingatlanrészük terhére –  alapítsanak szerződéssel haszonélvezeti jogot  életük végéig szólóan.

A két haszonélvezeti jog ingatlan nyilvántartásba bejegyzése azt eredményezi, hogy bármelyikük is halna meg előbb a túlélő házastársat megilleti az ingatlan kizárólagos  birtoklási és használati joga a teljes ingatlanra élete végéig.

Ez azért lesz így mert a túlélő házastárs  a tulajdoni joga alapján eleve a fél ingatlant használhatja, míg a haszonélvezeti joga alapján megilleti őt a másik fél ingatlan kizárólagos használata is – élete végéig.

A  haszonélvezeti jog ugyanis ebben az esetben erősebb a tulajdoni jognál ezért  az örökösöknek  biztosítaniuk kell az ingatlan  használatát  a túlélő házastárs részére  annak élete végéig.

A végrendeletnél is kedvezőbb helyzetet eredményez a haszonélvezeti jog alapítás  ,mert nem kell köteles részt fizetnie a túlélő házastársnak  az örökösök javára.

A haszonélvezet alapítása ügyvédi okirattal történik, melyet a Földhivatal az ingatlan tulajdoni lapjára is rájegyez.

Ez biztosítja, hogy az örökös  az örökrészét nem fogja tudni eladni, hiszen haszonélvezeti joggal terhelten az ingatlan eladása lehetetlen. Főleg azért is mert  a túlélő házastárs   egyidejűleg a fél ingatlan tulajdonosa is. Márpedig fél ingatlant haszonélvezeti joggal terhelten senki nem vesz meg. Hozzáteszem azt is, hogy  tulajdonostársat  –  azaz a túlélő házastársat – a magyar jog szerint elővásárlási jog is meg illeti.

Válaszom a kérdésre :  hogy a magyarországi ingatlant a felesége zavartalanul használhassa, őt onnan senki ki ne tehesse az Ön halála után azt   feleség haszonélvezeti joga bejegyzése biztosítja leginkább az Ön fél ingatlanára.

A haszonélvezeti  alapítása egyébként nem jár komoly illetékfizetéssel. Egy példán levezetem: ha  a haszonélvező 65 évnél idősebb és a fél ingatlanrész értéke nyolc millió forint akkor mindössze egy alkalommal kell közel 200 Euró illetéket fizetnie a  haszonélvezőnek a magyar adóhatóság felé.

Vélemény, hozzászólás?