Vissza az előző oldalra

Illetékmentesség – Illetékkedvezmény

Share Button

A nevemen lévő ingatlan árából és saját megtakarításukból szeretnének önálló lakáshoz jutni. Milyen lehetőségek állnak fenn, ha a lehető legkisebb illetéket szeretnék kifizetni és egy esetleges jövőbeni szocpolt sem szeretnének elmulasztani (csak használt ingatlan vételére gondolnánk)?

A tervezett ingatlan értéke 20-30 mill. között van.

Megoldható-e az illeték csökkentése oly módon, hogy a menyem vásárolna kb. 20%-ban, én pedig 80%-ban, s ezt a 80%-ot ajándékoznám a fiamnak. Így csak a 20% után kellene illetéket fizetni, ill. nekem az eladott és a vett ingatlan különbsége után.

Van-e bármilyen időbeli megkötése a vétel és az ajándékozás egymást követésének?

Használt ingatlan vétele esetén a fizetendő illeték mértéke : 4 %

Ha a vevő 35 év alatti és az ingatlan  15 MFT alatti akkor a fizetendő illeték 2 %.  Az 50 % kedvezménynek csupán az a feltétele hogy a vevő első lakástulajdonát vásárolja (ne legyen a tulajdonában már  más lakástulajdon vagy tulajdoni rész).

Ha a 35 év alatti  lakástulajdon szerző nem 1/1 tulajdoni hányadot szerez, akkor  arányosítani kell  ami azt jelenti, hogy a kedvezményt csak olyan arányban veheti igénybe, amilyen arányú tulajdoni illetőséget szerzett. Fontos tudni, hogy a teljes ingatlan értékére vonatkozik a 15.000.000.- Ft-os korlát és nem  a megszerzendő  tulajdoni hányad értékére.

Itv.26.§. (1) Mentes a vagyonátruházási illeték alól

z) 184 egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) közötti vagyonátruházás esetén az egyenes ági rokon (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) vagyonszerzése.

Másik lakóingatlan egy éven belüli eladásához kapcsolódó illetékkedvezmény

Itv.26.§. (1) Mentes a vagyonátruházási illeték alól

y) a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző, vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb;

(19) Az (1) bekezdés y) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során, ha a magánszemély egy éven belül több lakástulajdont cserél, vásárol, illetve értékesít, minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni.

80 % -os szerzésnél  is arányosítani kell – csak az eladott ingatlan  80%-ával vonható össze és  1 év az időbeli korlát.

Vélemény, hozzászólás?