Vissza az előző oldalra

Németországban élő örökös hogyan intézheti magyar bankban örökölt pénze saját bankszámlájára történő átutalását?

Share Button

Örökhagyó Németországban hunyt el, de volt a magyar OTP-ben bankszámlája. Az örökös megbízhat e magyar ügyvédet, az OTP-ben levő pénz átutalására az örökös számlájára és az OTP számla bezárására?

Ha az öröklési bizonyítvány Németországban kerül kiállításra, a hagyaték átadásához annak magyar bíróság általi elismertetése is szükséges. Az elismerésről a Budai Központi Kerületi Bíróság (cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) nem peres eljárásban dönt és erről végrehajtási tanúsítványt állít ki.

Az eljárást az érdekelt kérelmezheti vagy személyesen, vagy meghatalmazott magyar ügyvéd által.

A Bank a külföldi határozat hatályát a hivatkozott magyar végrehajtási tanúsítvány és a jogerős külföldi határozat eredeti példányának és annak hiteles magyar fordításának együttes bemutatása alapján fogadja el és teljesíti az abban foglaltakat.

Az ügyvédi meghatalmazásnak tartalmaznia kell az örökhagyó és az örökös valamennyi személyes adatát, a hagyaték átadó okirat számát, az okiratot kiállító hatóság nevét és az örökös számlaszámát, valamint a meghatalmazás általános szövegét.

Ha az örökösi minőséget az örökös Európai öröklési bizonyítvánnyal is igazolja, erre az okiratra további felülhitelesítés nem szükséges.

Az európai öröklési bizonyítványról az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)  hiteles fordítását is szükséges csatolni.

2015.08.16 előtt elhunyt örökhagyó hagyatéki eljárására – ha Magyarországon és külföldön is volt hagyatéka – párhuzamos öröklési eljárás lefolytatása az irányadó, míg ezt követő haláleseteknél Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítására kerül sor, mely az Európai Unio tagállamaira irányadó eljárás. A például Németországban kiállított Európai Öröklési Bizonyítvány Offi fordításával egy meghatalmazott magyar ügyvéd a hagyatékban szereplő magyar pénzintézetnél eljárva a számlaszámról a hagyaték összeget az örökösnek utalhatja anélkül, hogy az örökösnek személyesen kelljen a magyar pénzintézethez elutaznia.

Vélemény, hozzászólás?