Vissza az előző oldalra

Polgári jog

Végrehajtási eljárás

Share Button

Mással szembeni követelésünk –  ha valamely hatóság azt jogerősen megítélte – végrehajtható. Ez vonatkozhat pénzfizetésre, vagy meghatározott cselekményre is, mint például lakás kiürítésére.

Ha az igazunkat tartalmazó döntést nem teljesítik ,végrehajtást kell indítanunk.

Az ítélet végrehajtható Magyarországon akkor is ha azt  külföldi bíróság hozta meg .

Külföldi bíróság általi határozatot hivatalosan magyarra kell fordíttatni és beadni az adós Magyarországi ingatlana ( vagyona) fekvése szerint illetékes bírósághoz.

Ez azon megye székhelyén működő városi bíróság, ahol pl. az ingatlan található.

A bíróság un. végrehajtási tanúsítványt vezet a külföldi határozatra, ezáltal az a magyar bírósági határozatokkal egyenértékű lesz és  magyar végrehajtási eljárás  megindítására alkalmas.

A végrehajtás ún. végrehajtási lap kiállításával indul.

A végrehajtás során célszerű az adós valamennyi ismert magyarországi vagyonát, bankszámláját, ingatlanát, gépjárművét  bejelenteni, mert a végrehajtó ez alapján tudja azokat lefoglalni, elárverezni és a befolyó bevételből a követelést kiegyenlíteni.

Fizetési meghagyás

Share Button

A fizetési meghagyásos eljárás  általában egymillió forint összeget meg nem haladó, pénz fizetésére irányuló eljárás. Egymillió forint tartozást csak ezen eljárás keretében lehet követelni. E fölött már közvetlen per is indítható.

A fizetési meghagyásos eljárásban bizonyításra, a felek meghallgatására  nem kerül sor.

Az eljárás lényege, hogy a jogosult a követelését közjegyző  által kiállított fizetési meghagyás kibocsátása útján terjeszti elő és ha a kötelezett a követelés jogalapját, összegszerűségét nem vitatja – azaz nem él ellentmondással –, úgy a fizetési meghagyást a közjegyző jogerősítő záradékkal látja el.

A jogerős fizetési meghagyásnak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős bírói ítéletnek. Jó hír egyrészt, hogy ennek alapján közvetlenül végrehajtási eljárást indítható a kötelezett ellen – ha nem  fizet – , másrészt , hogy  az abban foglalt követelést többé peres eljárásban sem lehet vitássá tenni.

Jogi tanácsadás

Share Button

Szerződések kötését megelőzően legfontosabb a jó szakmai információ. Sok bonyodalomtól és nem utolsósorban költségtől kíméli meg magát az ember, ha szakmailag hozzáértő ügyvédhez jogi tanácsadásra bejelentkezik. Ennek elenyésző díja sokszorosan térül meg az előrelátó jogi véleményezés során.

Ugyanez igaz, ha már létrejött a számunkra nem kedvező okirat. Ezek megváltoztatása vagy a megváltoztatás bírói úton történő elérése szakmailag nem kis feladat.

Például ha egy ingatlanra a házastársak között csak egyik van tulajdonosként bejegyezve illetékmentesen bármikor bejegyezhető a másik is – tulajdonjog rendezés keretében.

Ugyanez igaz fordítva is: ha mindkét fél tulajdoni joga szerepel az ingatlan- nyilvántartásban, bármikor köthetnek a felek olyan tartalmú megállapodást, hogy csak egyikőjük legyen bejegyzett tulajdonos, például mert kifejezetten csak az egyikőjük különvagyonából vásárolták az ingatlant. Ingatlanvásárlást követően sokszor felmerülnek ún. szavatossági igények, például mert beázik a tető, nedves a fal stb.

Jogi tanácsadást követő ügyvédi írásbeli felszólítás általában megoldja az ilyen problémákat, nem kell bírósághoz fordulni. Ingatlannal kapcsolatos jogi tanácsadáshoz elengedhetetlenül szükséges az adott ingatlan aktuális tulajdoni lapja, melyet a tanácsot adó ügyvéd azonnal on-line le tud hívni .

A tanácsadás on-line is történhet, ebben az esetben a díjak átutalhatóak, ezt követően a válasz rövid időn belül  –számlával együtt –  érkezik.