Vissza az előző oldalra

Ingatlan adásvételi szerződés kötése és ügyvédi ellenjegyzése elektronikusan, skype útján

Share Button

Új lehetőségként , ma már egy szerződéskötést, például egy ingatlan adásvételt ajándékozást stb. el lehet intézni az okiratot szerkesztő  ügyvéd előtti személyes jelenlét nélkül is, elektronikus úton távazonosítással,mind a magyar mind a külföldi szerződő felek esetében.

A külföldön tartózkodó vagy adott ügyvédi irodában megjelenésben  akadályozott vagy egyéb okból  elfoglalt személyeknek lehetőségük van, hogy otthonukban  írjanak alá adásvételi szerződés illetve egyéb okiratot , melyet az ügyvéd  a távazonosítás után ellenjegyez.  A  távellenjegyzésre azt követően kerül sor hogy a fél által aláírt okiratok az ügyvédi irodába megérkeztek.

Fontos, hogy az ügyvéd által a hang és kép egyidejűleg rögzítésre kerüljön.A  szerződést  aláírt félnek  a felvétel készítéséhez kifejezetten hozzá kell járulnia.

Korábban a külföldi aláírás esetében magyar külképviseleti hatósági felülhitelesítése vagy külföldi közjegyző aláírás hitelesítő záradéka és apostille- tanúsítvány beszerzése valamint ezek OFFI fordítása volt szükséges az ingatlan adásvételhez.

A korábbi szabályoknak való megfelelés az érintett részéről jelentős idő-, és költségráfordítást igényelt, ma már ez gyorsabban és olcsóbban is megoldható.

A gyakorlatban tehát az ügyfél – akár több ezer kilométerre az ügyvédtől – aláírhatja az okiratot  otthonában és megküldi az okiratot szerkesztő ügyvéd irodájának.

Az ügyfélnek tehát  nem kell sem az ügyvédi irodában sem külföldi hatóság előtt megjelennie, hanem a saját otthonából, gyorsan és egyszerűen elintézheti az aláírást.

Összefoglalva:

A szerződő fél postai úton megkapja az ügyvédtől a kinyomtatott teljes dokumentációt és azokat otthonában kék tollal aláírja, majd visszapostázza az ügyvédi irodába. Az ügyvéd ezt követően skype-on hívja fel a szerződést aláírt felet – beazonosítja – és az ügyfél az ügyvéd kérdésére az aláírt okirat felmutatása mellett nyilatkozza, hogy a szerződésen és egyéb nyilatkozaton tett aláírást sajátjaként ismeri el. Fontos tudni, hogy az ügyfélnek a felvétel készítéséhez kifejezetten hozzá kell járulnia. Ez alapján az ügyvéd ellenjegyezheti az adott okiratot és benyújthatja azt a földhivatalhoz.

 A távazonosítás  menete: 

Az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul.

Az ügyfél a szerződéshez szükséges okmányait előzetesen elektronikus vagy postai úton fénymásolatban megküldi az ügyvédnek.

Az ügyfél okmányait fel kell mutassa a kamerának akként hogy az olvasható legyen és a már megküldött dokumentummal beazonosítható legyen.

Az ügyfélnek úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott/megküldött okmányon szereplő fénykép az ügyféllel megegyezik.

Az ügyfél az ügyvéd kérdésére az aláírt okirat felmutatása mellett nyilatkozza, hogy a szerződésen és egyéb nyilatkozaton tett aláírást sajátjaként ismeri el és kijelenti hogy az okirat tartalmát ismeri az akaratának mindenben megfelelő.

Az ügyvédnek a video-telefonálás hang- és képanyagát rögzítenie kell és meg kell őriznie.

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?