adásvétel címkével jelölt bejegyzések

El lehet -e állni a termőföld adásvételi szerződéstől?

Share Button

Mint azt Ön is, illetve a jogszabályok is világosan leírják, termőföld adásvétele esetén  az adásvételi szerződést a szerződéskötést követő 8 napon belül be kell nyújtani a terület fekvése szerint illetékes jegyzőhöz, aki a szerződést a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggeszti, aki a  60 napos határidő lejárta után a jegyző az adásvételi szerződést megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek (földhivatalnak) jóváhagyás céljából.

A fenn említett esetben az eladónak a szerződés megkötése és a kifüggesztés közötti időpontban van-e lehetősége elállni a szerződéstől? Ha igen, tisztelettel megkérném, hogy az erre irányuló jogszabályhelyet hivatkozza be válaszába. Amennyiben erre a szerződéskötés és a kifüggesztés közötti időpontban nincs lehetőség, esetlegesen van-e a későbbiekben módja az eladónak elállni a szerződéstől? 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 4 §(1).bek.  Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés kormányzati portálon való közzétételéig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó részére.

(2) *  Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kormányzati portálon való közzétételét követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

Illetékköteles-e a haszonélvezetről való lemondás utáni eladás?

Share Button

Lányunk a 20 évvel ezelőtt vásárolt lakását amin a férjemnek és nekem haszonélvezeti jogunk van bejegyezve szeretné eladni.

Ha mindketten ingyen lemondunk a haszonélvezeti jogunkról akkor a fiunknak kell-e ajándékozási illetéket fizetni?

Ha csak az egyikünk mond le ingyen a jogáról akkor aki mondjuk 20mill.Ft-os eladási árnál 4mill.Ft.-ot kap annak ez az összege után kell-e adóznia a fiunknak pedig a másik fél haszonélvezeti joga után ami ingyenes volt kell-e ajándékozási illetéket fizetnie?

Ingatlan tulajdoni jog/haszonélvezeti jog eladásnál nincs adó ha több mint 5 éve ezen jogok be vannak jegyezve. Ingyenes lemondással történő haszonélvezeti jog megszüntetés után a gyermeknek mint tulajdonosnak nem kell ajándékozási illetéket fizetnie.

Örökölt ingatlan fele forgalomképes-e, ha a másik fele haszonélvezettel terhelt?

Share Button

Örököltünk egy lakást közösen én és a nővérem, de a rá eső részét a gyermekére íratta és annak haszonélvezeti jogával saját maga részére.Így a lakás 1/2 eszmei hányadára haszonélvezeti jogot alapított.

A lakás rám eső részének az értékére szükségem lenne, mert én is lakásvásárlás előtt állok. A közös tulajdon megszüntetését megnehezíti részemről a haszonélvezeti jog alapítása az értékesítésnél vagy a bírósági döntésnél?

Az Ön fél örökölt ingatlana  önállóan forgalomképes, a másik félen alapított haszonélvezeti jog azt nem befolyásoló tényező. A legfőbb kérdés, hogy lesz e vevője az ilyen fél ingatlannak. Ha igen, elővásárlási jog illeti meg a testvére gyermekét mint tulajdonostársat.

Örökölt ingatlan eladása esetén milyen adófizetési kötelezettség merül fel?

Share Button

Édesanyám 2006 évi halálakor megörököltem a lakásunk 1/2 részét. Édesapám 2019 évi halálakor a másik felét is.Most eladni szándékozom és kisebb lakást vennék. Milyen adózási kötelezettségre számíthatok?

Az 5 évnél korábban örökölt fél ingatlan eladása nem adóköteles, az 5 éven belül örökölt viszont igen, ha többért adja el mint amennyi a fél ingatlan hagyatéki értéke volt (a különbözeti érték adózik 15%-al, melynél az évek múlása miatt adókedvezmény is igényelhető).

Javaslom könyvelő irodával is egyeztessen.

Ki felel az elhunyt haszonélvező közműtartozásaiért?

Share Button

Apósom tulajdonában van egy családi ház. A tulajdonjog 2010 óta áll fenn. Van egy haszonélvező, de nem lakott a házban, viszont minden közüzemi számla a nevére szól(villany, gáz,víz).

Sajnálatos módon a haszonélvező hosszú betegség után elhunyt, így a számlákat egy ideje nem tudta fizetni. Szeretné apósom eladni a házat, de nem tudjuk, hogy a közüzemi számlatartozásokat a tulajdonosnak ki kell-e egyenlíteni vagy mi a teendő ilyen esetben? Illetve, hogy eladás előtt a közüzemi szerződéseket át kell-e íratni a tulajdonosra, vagy hagyni kell az egész ügyet, majd a szolgáltatás megszűnik és az új tulajdonos köt új szerződést?

A közműtartozásokért haszonélvezeti jog esetében ha a haszonélvező a számlafizető, mindig az ingatlan tartozik helytállni.

Az aktuális tulajdoni lapot ha letölti azon látható, hogy a jelzálog jog be van e- jegyezve vagy nem. Ha nem, az ingatlan vevőjének a nevére való közműátíráskor fog kiderülni a közműtartozás összege, melyet az eladó tulajdonosnak kell megfizetnie.

A közmű átíráshoz szükséges a haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása is. A közműátírást az adásvételi szerződéssel intézi a vevő, ezért nem az eladás előtt, hanem azt követően kell azt elvégeznie.

Van-e művelési kötelezettség erdő vásárlása esetén?

Share Button

Ha szeretnék venni egy erdőterületet, akkor milyen költségekkel jár a vételáron kívül? Azt már sejtem, hogy 1 Ha területig magánszemélyként vásárolhatok, afölött csak úgy, ha többen, illetve, ha van erdőgazdász végzettségem van.

Tegyük fel, hogy sikerül vásárolnom 5 Ha erdőt többedmagammal, ezek után van bármilyen kötelezettségem, vagy azt csinálok vele amit szeretnék? Ha csak “nyaralni” szeretnék odamenni és egy kis faházat építeni, az lehetséges? Vagy kitermelési kötelezettségem is van?

A szerződésben 5 éves művelési kötelezettséget kell  vállalni.

Az illetékes erdőbirtokossággal egyeztessen ennek tartalmáról.

Ha továbbértékesíti az ingatlant az nem érinti az 5 éven belüli művelési kötelezettséget.

Megvásárolható-e egy kivett zártkerti ingatlan kifüggesztés nélkül?

Share Button

2016-ban a KFT-m ahol egyedüli 100 %-os tulajdonos vagyok megvásárolt két egymás melletti művelés alól kivett zártkerti ingatlant. Szeretném kivenni a KFT- ből és mint magánember megvenni. Kikerülhető a kifüggesztés 60 napja?

A kivett zártkert nem minősül földnek, nem tartalmaz aranykoronát ezért adásvétele esetén kifüggeszteni/jóváhagyatni a vonatkozó szerződést nem kell.

A művelés alól kivett zártkert a belterületi ingatlanokkal azonos megítélésű, így az arra vonatkozó adásvételi szerződést nem kell biztonsági okmányon készíteni és közvetlenül érkeztethető az illetékes földhivatalba.

Mennyi szja-t kell fizetni ajándékba kapott ingatlan 5 éven belüli eladása esetén?

Share Button

2019-ben egyenes ágon elajándékozott ingatlant, 2021 decemberében eladjuk. Az ajándékozási szerződésen az ingatlan értéke 6,7 MFt. Az ingatlan eladási ára 14,2 MFt. Felújítás nem történt. Mennyi lesz így a végleges adó értéke?

Ajándékozott ingatlan 5 éven belüli eladása adóköteles. Az adó alapja nem az ajándékozási szerződésben írt érték hanem az adásvételi szerződésben írt vételár. Ennek 1 / 4-e, 25%-a az adó alap és 15% a adó mértéke. Az ajándékozástól számított évek után adókedvezmény is igénybe vehető az alábbi link alapján:

https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/ing_kalk

Kérhető-e feltételes illetékmentesség külterületi telek vásárlása esetén is?

Share Button

Külterületi telek megvásárlását tervezem építkezés céljából. Ilyen telek esetén is illetékmentes a vagyonszerzés, ha vállalom a telekre 4 éven belül lakóház építését, vagy meg kell fizetnem az illetéket?

Lakóház építésére alkalmas telek vásárlása esetén van lehetőség feltételes illetékmentesség igénylésére, de a törvény a belterületi telekingatlanokat preferálja a külterületet nem.

 

Ingatlan eladását követő újabb ingatlan vásárlásakor igénybe vehető-e bármilyen adókedvezmény?

Share Button

Édesanyám 2020.06.12-én elhunyt. Örököltem egyedüli örökösként ingatlant, 1 hektár és kb. fél hektár földet. Továbbá rendelkezem saját tulajdonú 1 hektár földdel is. El szeretném mindezt adni.

Az lenne a kérdésem, hogy ha egy másik ingatlan vásárlásakor a földterület eladási ára felhasználható-e és ilyen formában kell-e adózni?

Adózási szempontból megszűnt az a korábban volt lehetőség, hogy az eladott ingatlant követően vásárolt ingatlan értéke egybe számítható legyen.

Az aktuális jogi szabályozás szerint a vagyonszerzési illeték fizetésnél – de csak lakóingatlan esetében – lehet illetékkedvezményt igényelni ha valaki úgy vásárol ingatlant, hogy 3 éven belül eladott egyet vagy vállalja, hogy a vásárlástól számított 1 éven belül eladni fog.

Ebben az esetben  az eladott és a vásárolt ingatlan pozitív különbözete után kell csak  4% visszterhes vagyonszerzési illetéket fizetni.

1 / 21 oldal12345...1020...Utolsó »