Vissza az előző oldalra

Az új Földtörvény hogyan rendelkezik a külföldi nem földműves magányszemély termőföld vásárlásáról?

Share Button

2013. évi 111. számában megjelentwww.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13111.pdf

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. §. –a – mely 2014. 05.01.től hatályos – következők szerint szól:

(1)

Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

(2)

A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár – a  (3)  bekezdésben meghatározott személyek kivételével – akkor szerezheti meg a  föld tulajdonjogát, ha a  birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

(3)

A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója.

(4)

A  (2)  bekezdésben meghatározott tulajdonszerzési jogosultság mértékének megállapításánál a  területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) terület nagyságát is  be kell számítani.

A fenti törvényszövegnek végrehajtási rendelete még nem jelent meg. A 2014 május 1-i hatályba lépéséig megjelenő rendelkezéseket folyamatosan megjelentetem weboldalamon, a www.drszasz.hu oldalon. Ha szeretné, hogy ingyenes hírlevélben értesítsem a legfrissebb információkról, kérem, iratkozzon fel, vagy levélben jelezze feliratkozási szándékát.

Vélemény, hozzászólás?