Vissza az előző oldalra

Végrendelet

Share Button

törvényes öröklésnél az elhunyt rokonai lesznek az örökösök,  a  Ptk .által meghatározott sorrendben. A rokonsági kapcsolatot  vérségi alapon határozza meg a törvény : elsőként az elhunyt leszármazói állnak, vagyis a gyermekek, majd az unokák, azután a dédunokák. A házastárs egy gyermekrészt örököl   és  haszonélvezeti jogot az örökhagyóval  közösen lakott lakásra és berendezési tárgyakra.

Végrendeleti öröklésről akkor beszélünk , amikor az örökhagyó még életében gondoskodni akar vagyonáról és végrendeletet készíttet azaz meghatározza  , hogy ki és milyen arányban legyen az örököse. A végrendeletre  a Polgári Törvénykönyv  szabályai az irányadók.

A törvényes és végrendeleti öröklés sorrendjét is rendezi a törvény. Ha az elhunyt végrendelkezett, akkor elsősorban ez fogja meghatározni, hogy ki és mit örököl utána. Ha nincs végrendelet, akkor a törvényes öröklés szabályai fognak érvényesülni.

Ha nincs örökös – a magyar állam  örököl.

Fontos tudni, hogy akkor  érvényes egy végrendelet ha abból kiderül , hogy hol és mikor készült és, hogy az a halál esetére szóló intézkedést tartalmaz .

A saját kézzel írott végrendeletet az elejétől a végéig az örökhagyónak kell írnia. Több oldal esetén folytonos számozással kell ellátnia, és minden oldalát alá kell írnia.

Más által pl. például géppel írt végrendeletnél ezen túlmenően  két okirati tanúra is szükség van, akik tanúsítják, hogy azt az örökhagyó írta alá, vagy aláírását előttük sajátjaként ismerte el. Fontos, hogy a tanúk egyike sem lehet az adott végrendelet kedvezményezettje.

Javaslom  hogy végrendelet készítésénél szakmailag jártas ügyvédet vegyenek igénybe, aki a végrendeletet országos nyilvántartásba is helyezi.

Vélemény, hozzászólás?